Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Výzvy PRV 2014-2020

Výzvy PRV 2014-2020

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Aktuality

celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M16 Spolupráce > 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 16.2.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů > 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství > Aktuality

31.7.2015

celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.3.2 Lesnická infrastruktura > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura. celý článek

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. celý článek

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření

31.7.2015

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 pro první výzvu schválena

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Aktuality

31.7.2015

Ministr zemědělství dne 29. 7. 2015 schválil Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (Pravidla) pro první výzvu. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 5 > 5.3 Investice do zpracování produktů

31.7.2015

stáhnout soubor

Semináře pro příjemce dotace z 1. kola PRV

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření

31.7.2015

V souvislosti s prvním kolem příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pořádá Ministerstvo zemědělství 3 semináře. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

31.7.2015

stáhnout soubor

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.2 Produktivní investice do akvakultury

31.7.2015

stáhnout soubor

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Opatření > M04 Investice do hmotného majetku > 4.1.1 Investice do zemědělských podniků > Aktuality

31.7.2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. celý článek

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020

eAGRI > Dotace > Operační program Rybářství na období 2014 - 2020 > Priority Unie > Priorita Unie 2 > 2.1 Inovace

31.7.2015

stáhnout soubor

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Veřejné zakázky

31.7.2015

Zde naleznete závaznou příručku pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. celý článek

Zápis z 1. zasedání MV PRV 2014-2020

eAGRI > Dotace > Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 > Monitorovací výbor > Zápisy z jednání

30.7.2015

První řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020 se konalo dne 23. června 2015 ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků. celý článek