Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Kulatý stůl k projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“

Kulatý stůl k projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“

Dne 25. 8.2015 proběhlo 2. setkání zástupců obcí v rámci  projektu Sdružení místních samospráv ČR z  OP LZZ „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Pro jednání byly využity opravené prostory kulturního sálu obce Velká Štáhle. Zástupci obcí byli informování o průběhu realizace celého projektu na podporu spolupráce obcí v rámci celé republiky, do kterého jsou obce MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zapojeni.  Předmětem setkání bylo diskutovat nad potřebami spolupráce na období 2014 – 2020. V oblasti regionálního školství vidí potřebu v optimalizaci školských zařízení na Rýmařovsku, vytvoření kabinetu škol a zapojení do projektu „Místní akční plány“. V odpadovém hospodářství se obce dohodly na dalším pořizování a obnovování nádob na tříděný odpad. Investovat by se v příštím období mělo i do environmentálního vzdělávání na Rýmařovsku. Zaměstnanost je oblast, která naše území trápí nejvíce. Starostové chtějí zřídit 14 pracovních míst terénních pracovníků v sociální oblasti. V budoucím období by měla vzniknout databáze brownfields a volných ploch k podnikání. V oblasti dopravy je nutné udržet základní obslužnost území autobusovou i vlakovou dopravou, rozšířit síť cyklostezek a cyklotras, pokračovat v budování a rekonstrukci chodníků, rekonstruovat autobusové zastávky a pořizovat bezpečnostní prvky na komunikacích v obcích.

Důležitým krokem v jednání bylo, že se obce dohodly spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu a společně podepsaly „Pakt o spolupráci a partnerství“ na půdorysu MAS. Obce tímto deklarují, že budou v letech 2014-2020 společně realizovat projekty k podpoře rozvoje regionu.

Setkání bylo ukončeno prezentací s dosavadními výsledky projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Tuto prezentaci představil pan Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci a požádal zástupce obcí o vyplnění evaluačního dotazníku týkající se spolupráce obcí.

 

image001image002