mas.rymarovsko.cz Euroregion

Euroregion

Na internetových stránkách Euroregionu Praděd v záložce aktuality,  je zveřejněný předpokládaný harmonogram na rok 2016 a pozvánka na školení pro žadatele fondu mikroprojektů.

Na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) budou projednávány pouze tyto typy projektových žádostí:

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Potřebné dokumenty k Fondu (směrnice, hodnotící tabulka apod.) naleznete zde http://www.europraded.cz/index.php?show=obdobi-2014-2020-FMP-dokumentace