mas.rymarovsko.cz Animace škol

Animace škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v červnu 2016 dlouho očekávanou Výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Žádosti je možné podávat ještě měsíc, tudíž do konce června 2017. Na našem území k dnešnímu dni není žádná MŠ a ZŠ, která by žádost o dotaci nepodala. 100% škol z území Rýmařovska této výzvy využilo a podalo žádost o dotaci, případně už jsou realizovány zvolené aktivity.

Nejčastěji si školy volily personální podporu a to ve formě chův do mateřských škol a školní asistenty na školy základní. V rámci těchto projektů ve školách vzniknou kluby zábavné logiky a deskových her a čtenářské kluby. Školy si také vybíraly z možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených například na logopedické vady, na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky případně inkluzi. Školy neopomněly ani na žáky s ohroženým školním neúspěchem, pro které bude realizováno doučování, s rodiči ve školách proběhnou tematická setkávání, případně školy mezi sebou budou sdílet zkušenosti prostřednictvím vzájemných návštěv.

Výběr realizovaných aktivit závisel především na potřebách školy a na výstupu z dotazníku, který vyhodnocovalo MŠMT.

Typ šablonové výzvy bude vyhlášen i pro Střediska volného času, plánované vyhlášení výzvy je v listopadu 2017. Druhá vlna výzev na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ a ZŠ je plánovaná na jaře 2018. logo eu mmr