mas.rymarovsko.cz Schválení strategie

Schválení strategie

Chceme všem čtenářům našich webovek oznámit, že „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s.“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů a byla dne 3.7.2017 schválena řídícími orgány Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OP Z).

Po několikaletém procesu tvoření, hodnocení, úprav, změnách a konzultacích má strategie finální podobu. Strategii a akceptační dopisy najdete zde http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/strategie-obdobi  

Tento strategický dokument je důležitým podkladem pro přerozdělování dotačních prostředků v území naší MAS. Pro koncové žadatele má RÝMAŘOVSKO, o.p.s. do konce roku 2023 rezervovanou alokaci ve výši přes 56 mil. Kč, s tím, že největší část alokace připadá na opatření IROP (23,3 mil. Kč), PRV (20 mil. Kč) a OP Z (12,6 mil. Kč).

Pevně věříme, že v tomto „novém“ programovém období se nám podaří dohnat zpoždění a co nejefektivněji zrealizovat a podpořit co nejvíce potřebných projektů. První vyhlášené výzvy budou na podzim tohoto roku.   

schvaleno

 

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

logo eu mmr