mas.rymarovsko.cz Připravuje se Výzva MAS - OPZ!

Připravuje se Výzva MAS - OPZ!

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. připravuje vyhlášení tří výzev z OP Zaměstnanost zaměřených na podporu zaměstnanosti a prorodinných opatření. Předpokládaný termín vyhlášení výzev je 12.2.2018 příjem žádostí bude ukončen 22. 3. a 26. 3. 2018
Informace k výzvě včetně výzev samotných a veškerých potřebných dokumentů je na tomto odkazu:  http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/vyzvy/opz