Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Schválena žádost o dotaci v IROP – výzva č. 6 „Přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS“

Schválena žádost o dotaci v IROP – výzva č. 6 „Přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS“

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. má schválenou žádost o dotaci na projekt „Realizace Strategie MAS Rýmařovsko“  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001856.

Místní akční skupina  RÝMAŘOVSKO, o.p.s. má zpracovanou SCLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020. Místní akční skupina získala Osvědčení o splnění standardů MAS s právní formou obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995SB., o obecně prospěšných společnostech.  

Schválením uvedeného projektu  má RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zajištěné finanční prostředky na období do 31. 12. 2018, které umožní   vyhlašovat výzvy pro předkládání projektů do jednotlivých oblastí zpracované SCLLD a podle metodiky postupovat při administraci, hodnocení, realizaci, a udržitelnosti.

Dotace: 3 551 420,15 Kč

 

rojekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

logo eu mmr