mas.rymarovsko.cz 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlásilo příjem žádostí na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 26. 1. 8:00 hodin – 9. 2.2015 15:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře.

Více informací na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality/x20-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html