Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko

Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko

Rýmařovsko o.p.s. požádalo v rámci 64. výzvy OPŽP o dotaci na projekt „Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“. MAS chce řešit zkvalitnění systému separace odpadu a to biologicky rozložitelného komunálního odpadu, dále papíru a lepenky, plastů, skla, kovů a objemného odpadu. Předpokládá se nákup 5 ks štěpkovačů, 1 ks natahovače kontejnerů, 440 ks kompostérů, 15 ks velkoobjemových kontejnerů 10 m3, dále kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů: 11 ks na papír, 28 ks na plast, 26 ks na sklo, 28 ks na kovy a 28 ks na bioodpad. Údržbu a provoz nakoupeného vybavení budou zajišťovat jednotlivé obce.

Cílem projektu je rozšířit současný systém sběrů bioodpadů i ostatního druhu odpadu v obcích a doplnění techniky potřebné k nakládání s těmito druhy odpadu.

Počet projektů v této výzvě je však značný. Uvidíme, zda uspějeme a budeme tak moci tento pěkný projekt zrealizovat.

Nikola Pohanělová

logo opzp