mas.rymarovsko.cz Harmonogram akcí

Harmonogram akcí

Září 2017
    VI. Setkání pracovních skupin
    16. 9. – Seminář s lektorkou L. Pekařovou zaměřený pro rodiče, pedagogy MŠ a ZŠ, pro širokou veřejnost mající zájem o výchovu a vzdělávání dětí
    Aktualizace strategického rámce
    Zážitkový seminář pro pedagogy zaměřený na komunikaci

 

Srpen 2017
    25. 8. – III. workshop pro zaměstnance kuchyní MŠ a ZŠ, také pro ředitele MŠ a ZŠ, téma moučníky, prezentace drobných spotřebičů a pomocníků v kuchyni, evidence výkazů ŠJ

 

Červenec 2017
    Příprava analytické části dokumentu MAP

 

Červen 2017
    3. 6.
– Zahájení zámecké sezony ve spolupráci s MŠ Rýmařov, ZUŠ Rýmařov
    26. 6.
– Předprázdninové setkání pracovních skupin
    26. 6. – 29. 6.
– Zábavní den pro děti i žáky ve spolupráci s firmou Hrací centrum Legie

 

Květen 2017
11. 5 – 12. 5. – Dvoudenní setkání pracovních skupin v Malé Morávce
Součástí: zážitkový seminář pro každého z nás – Zvládání každodenního stresu
Prezentace nových animačních programů zaměřených na vzdělávání dětí v MŠ, na prvních stupních ZŠ a programy pro druhý stupeň ZŠ
    Sportovní či zábavní den pro děti MŠ – termín bude upřesněn

 

Duben 2017
    4. 4. – Pohádka Pejsek a kočička pro všechny MŠ na Rýmařovsku
    5. 4. – V. setkání pracovní skupiny „Inkluze ZŠ“
    6. 4. – V. setkání skupiny „ Družiny a volný čas“
    10. 4. – V. setkání pracovní skupiny „Čtenářská a matematická gramotnost“
    12. 4. – Výročí Základní školy Rýmařov, Školní náměstí – den otevřených dveří
    26. 4. – Den deskových her pro předškolní děti MŠ z Rýmařovska
    27. 4. – II. workshop pro zaměstnance kuchyní MŠ a ZŠ, také pro ředitele MŠ a ZŠ, téma Luštěniny a přílohy
Akce zaměřené na deskové hry v jednotlivých základních školách – termíny budou upřesněny 

 

Březen 2017
    1. 3. – IV. setkání pracovní skupiny „Inkluze ZŠ“
    2. 3. – IV. setkání pracovní skupiny „Inkluze v MŠ“
    8. 3. – Workshop s lektorkou p. Hanou Otevřelovou pro rodiče předškoláků + učitele a ředitele MŠ a ZŠ – pořádá ZŠ a MŠ Stará Ves
    13. 3. – setkání ředitelů a zřizovatelů vzdělávacích organizací za účelem aktualizace strategického rámce, info a chystaných výzvách do vzdělávání
    15. 3. – IV. setkání skupiny „ Družiny a volný čas“
    17. 3. – Seminář Hlasová hygiena pro pedagogy a aktéry MAP
    27. 3. – Setkání řídícího výboru MAP – schválení aktualizace strateg. rámce a jeho následné odeslání
    31. 3. – Scénické čtení pro žáky prvního stupně menších základních škol
Tvorba ročního akčního plánu a analytické části MAP. 

 

Únor 2017
    1. 2. - III. setkání pracovních skupin „Družiny a volný čas“, „Inkluze v MŠ“
    27. 2. – IV. setkání pracovní skupiny „Čtenářská a matematická gramotnost“

 

Leden 2017
    23. 1. - III. Setkání pracovních skupin „Inkluze ZŠ“, „Čtenářská a matematická gramotnost“