Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Historie MAS

Historie MAS

Příprava na zapojení aktérů probíhala od druhé poloviny roku 2003. Před zahájením prvních setkání v regionu byly postupně v obcích zveřejněny dvě výzvy o vytvoření místního partnerství. Výzvy byly zveřejňovány prostřednictvím úředních desek, na plakátovacích plochách, případně byli někteří kandidáti – potencionální předkladatelé projektů oslovováni cíleně, přímo. O účast na přípravě projevilo zájem téměř 20 subjektů, a to v podstatě ze všech obcí mikroregionu.

Partneři přípravy záměru LEADER vyznávají princip partnerské spolupráce při rozvoji území regionu, založený na úzké spolupráci místních klíčových subjektů (samospráv, firem, zemědělských podniků a zájmových organizací a spolků). Dalším principem, který subjekty vyznávají je princip komunitního přístupu zdola nahoru, založeném na plánování záměru dle místních specifik a potřeb. V neposlední řadě je to princip programování prostřednictvím, kterého se Místní akční skupina snaží o vzájemnou shodu na rozvojových prioritách vyjádřenou strategickým plánem rozvoje. Projekty realizované v rámci záměru musí být maximálně ohleduplné k životnímu prostředí.

Ustavující zasedání místní akční skupiny Rýmařovsko se uskutečnilo dne 1.4.2004 kdy se podepsala zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti a zakladateli bylo 22 subjektů. Konkrétně deset obcí a dvanáct ostatních subjektů (právnické a fyzické osoby, neziskové organizace). Společnost Rýmařovsko o.p.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 23.7.2004.
V následujících letech se počet společníků postupně zvyšoval, na valné hromadě dne 14.10.2004 byl jednohlasně schválen vstup obce Malá Morávka, zastoupené tehdejším starostou Petrem Pechou a obce Rýžoviště, zastoupené starostkou Evou Lašákovou. Na zasedání valné hromady dne 20.12.2005 byl jednohlasně schválen vstup obce Václavov u Bruntálu, zastoupené starostkou Jarmilou Pavlíkovou, dále firmy INFOGOLD s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Vlastimilem Sedláčkem a SKI Karlov s.r.o., zastoupené Františkem Příkaským. Poslední změnav počtu členů MAS se odehrála na valné hromadě dne 12.12.2007 kdy bylo všemi přítomnými členy odsouhlasen vstup obce Lomnice, soukromého podnikatele Jana Hoška z Václavova u Bruntálu, společnosti Horymas SK, s.r.o. Horní Město – Skály a výstup společnosti Amin s.r.o. Velká Štáhle.

Aktivní práce místní akční skupiny Rýmařovsko a úspěšná realizace projektů, stejně jako vhodná prezentace, to vše přispívá ke průběžnému zvyšování počtu společníků a partnerů. Současný počet společníků po poslední valné hromadě činí 30 členů, s poměrem 14 zástupců veřejného sektoru (obcí) a 16 členů soukromého sektoru (právnických a fyzických osob, neziskových organizací).

Mezi tím dochází k navazování vzájemné spolupráce s řadou dalších subjektů, která vede k uzavírání partnerských smluv. Partnery se stávají fyzické osoby, právnické osoby, jiné místní akční skupiny, jimž záleží na prohlubování spolupráce, realizaci projektů na principech Leader.

 

Program LEADER+ – Přehled realizovaných projektů v letech 2004 -2006


Název projektu
Předkladatel Výše dotace
%
Studie sportovně-kulturního areálu Zahrada Hedva Město Rýmařov 100 210 630
Nedělní škola Občanské sdružení Stránské 100 280 000
Zpevněná plocha u OÚ Obec Dětřichov nad Bystřicí 100 179 000
Skály 2006 – Šance pro tradici Dagmar Kinclová 100 220 000
Dřevařské, lesnické a myslivecké dny Katr a.s.Stará Ves 100 649 182
Rekreační běžecké lyžování v Břidličné Klub biatlonu Břidličná 100 190 000
Bílou stopou do Nové Vsi Obec Dolní Moravice 100 165 000
Poznání zimních krás v podhůří „Pradědu“ SPS-STAS, s.r.o. Malá Morávka 70 2 836 000
Od vesnice k vesnici, ve sněhu vánici Obec Václavov 100 165 000
Vytvoření webového portálu www.rymarovsko.cz Sdružení obcí Rýmařovska 100 1 904 000
Informační kiosky Město Břidličná 100 887 450
Chvála pohybu v bílé stopě SKI klub RD Rýmařov 100 165 000
Tradiční sovinecké slavnosti Historické městečko Křížov o.p.s. 100 414 234
Hornoměstské hody Obec Horní Město 100 371 280
Vzdělávací semináře Prodos s.r.o. Olomouc 100 190 000
Na běžkách okolím Malé Morávky FC Kovárna Malá Morávka 100 201 600
Zimní krásu přiblíží nová stopa na lyžích Obec Horní Město 100 165 350
Hamříková stáj – Hubertova jízda Italpe s.r.o. 100 235 000
Podpora aktivit cestovního ruchu Prodos s.r.o. Olomouc 100 405 000
Rozvoj lyžařského areálu Karlov pod Pradědem SKI Karlov s.r.o. 100 213 000
Zpracování dokumentace elektroinstalace ob.domu Obec Velká Štáhle 100 50 000