mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Dotace „Dešťovka“

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil dotaci: „Dešťovka... ani kapku nazmar!

Program 1 – Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady (tento program není určený pro obce Rýmařovska)

Program 2 – Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Program 3 – Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Veškeré podrobnosti na: https://www.dotacedestovka.cz/

Elektronický příjem žádostí: od 29. května 2017
Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace.

logo sfzp cr

 

Seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 10. května 2017

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

Na semináři budete seznámeni s možností čerpání dotací ze  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 – 2020 v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova a nastavených FICHÍ.

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_10_05_2017.pdf

 

Schválena žádost o dotaci v IROP – výzva č. 6 „Přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS“

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. má schválenou žádost o dotaci na projekt „Realizace Strategie MAS Rýmařovsko“  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001856.

Místní akční skupina  RÝMAŘOVSKO, o.p.s. má zpracovanou SCLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020. Místní akční skupina získala Osvědčení o splnění standardů MAS s právní formou obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995SB., o obecně prospěšných společnostech.  

Schválením uvedeného projektu  má RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zajištěné finanční prostředky na období do 31. 12. 2018, které umožní   vyhlašovat výzvy pro předkládání projektů do jednotlivých oblastí zpracované SCLLD a podle metodiky postupovat při administraci, hodnocení, realizaci, a udržitelnosti.

Dotace: 3 551 420,15 Kč

 

rojekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

logo eu mmr

 

Den lesa v Jeseníkách

Celostátní síť pro venkov si Vás dovoluje pozvat na seminář „Den lesa v Jeseníkách“ dne 14. listopadu 2016 Horský Hotel Kopřivná, Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka

Seminář je věnován problematice šetrného hospodaření na lesních pozemcích, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, dotačním příležitostem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a dalším finančním příspěvkům na hospodaření v lesích.

pdfPozvanka_jeseniky_final_26.10.pdf

 

Strategický rámec

Dne 27. 9. 2016 byl řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec, který je nedílnou součástí Místního akčního plánu. Hlavní část tohoto dokumentu vyšla z práce pracovních skupin a z dvoudenního setkání na Davidově mlýně, kde se setkali všichni zapojení aktéři do projektu MAP.

Strategický rámec je „kuchařkou“, která nás povede při plánování a realizování zamýšlených individuální projektů všech vzdělávacích zařízení a bude také odrazovým můstkem při plánování projektů spolupráce.

Celý dokument je k dispozici zde: pdfStrategický_rámec_-_finál.pdf

 

Výjezdní zasedání - Davidův Mlýn

V termínu 14. - 15.9.2016 proběhne výjezdní zasedání všech složek, co se aktivně podílí na tvorbě místního akčního plánu pro mikroregion Rýmařovsko. Společně k jednomu stolu zasednou zástupci základních škol, mateřských škol, knihovny, muzea, střediska volného času, členové řídícího výboru, představitelé obcí.

pdfPozvánka_Davidův_Mlýn.pdf

pdfProgram_-_Davidův_Mlýn.pdf

 

Davidův mlýn_1 Davidův mlýn_2 Davidův mlýn_3 Davidův mlýn_4 Davidův mlýn_5 Davidův mlýn_6 Davidův mlýn_7 Davidův mlýn_8

 

MAP = Místní akční plánování = u nás se stále něco děje

Zatímco prázdniny se dočkaly svého konce a děti, odpočatí po prázdninách, usedly do svých lavic, v kanceláři místní akční skupiny Rýmařovsko se nepřetržitě pilně pracuje na tvorbě a naplňování předpokladů aktuálního projektu MAP. Získáváme zkušenosti, navazujeme kontakty a spolupráci, těšíme se na brzká setkání pracovních skupin.

Informace pro aktéry MAP a pro ty, co se zajímá o problematiku vzdělávání na Rýmařovsku, čtěte zde: http://mas.rymarovsko.cz/mistni-akcni-plan-map

 

Leaderfest

Přijeďte 8. - 10. června 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců Místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou Leader.

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradičně bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor budeme věnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 - 2020.

Pozvánka a více informací www.leaderfest.cz

 

Euroregion

Na internetových stránkách Euroregionu Praděd v záložce aktuality,  je zveřejněný předpokládaný harmonogram na rok 2016 a pozvánka na školení pro žadatele fondu mikroprojektů.

Na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) budou projednávány pouze tyto typy projektových žádostí:

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Potřebné dokumenty k Fondu (směrnice, hodnotící tabulka apod.) naleznete zde http://www.europraded.cz/index.php?show=obdobi-2014-2020-FMP-dokumentace

 

Regionální značka JESENÍKY originální produkt ® SEMINÁŘ

Regionální značka JESENÍKY originální produkt ® v Moravskoslezském kraji pořádá seminář. Zváni jsou držitelé certifikátů i příznivci této značky. Seminář se uskuteční v Centru Slezská Harta v Razové v úterý 15. března 2016 od 13 hodin.

Pokud jste výrobci dobrot, pořadatelé potěšíte, když dovezete ukázku svých produktů, aby účastníci semináře měli příležitost okusit to nejlepší z regionu.  

Program, který naleznete v příloze, je sestavený tak, aby umožnil nastavení lepší komunikace a vzájemné diskuze mezi koordinátorem a certifikovanými i ze vzdálenějších částí území.

Jelikož součástí propagace značky jsou i různé trhy a jarmarky, najdete v příloze vybrané akce, kterých se můžete v roce 2016 účastnit a kde jste vítáni.

Pořadatelé prosí o potvrzení účasti do 10. března 2016 na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

pdfSeminar_duben_2016_program.pdf

docxx_Jes_kalendar_akci_2016.docx

 

Výzva JESENÍKY originální produkt

Je zde další možnost se zařadit se svým výrobkem, službou nebo zážitkem do systému regionálního značení JESENÍKY originální produkt®. Požádejte o značku JESENÍKY originální produkt®.  v příloze naleznete podklady k vyhlášené výzvě regionální značky Jeseníky originální produkt. Výzva se týká výrobků, služeb i zážitků. Pokud tuto značku již máte a vypršela Vám platnost certifikátu, zažádejte o prodloužení certifikátu.

Příjem žádostí o značku pro výrobky je do 15.5.2016 a pro služby a zážitky do 31.3.2016. Žádosti se předkládají v sídle koordinátora MAS Horní Pomoraví, Hlavní 137, Hanušovice. Více informací v přiložených souborech.

pdf13_výzva_vyrobky.pdf

pdfVýzva_9_SLUŽBY.pdf

pdfVýzva_č.7_Zážitky.pdf

 
Více článků...