Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Zpráva z akce „Odemykání lesa“ dne 3. června 2017 Zámek Janovice u Rýmařova

V sobotu 3. 6. 2017 se od 11 hodin uskutečnila na zámecké zahradě v Janovicích u Rýmařova akce „Odemykání lesa“. Plakát na akci vyzýval návštěvníky, ať do zámecké zahrady dorazí probudit les po dlouhé zimě. Příjemné počasí bylo na této akci třešničkou na dortu.

Návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Programu rozvoje venkova a lesní tématice spojené s činností Lesů ČR. Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. využila prostor k propagaci své činnosti a úspěšně realizovaných projektů.

Na stánku Celostátní sítě pro venkov získali zájemci informace o aktuálním dění a činnosti jejích partnerů, děti obdrželi pexeso a další propagační věci se zemědělskou tématikou. Zájemci mohli využít ochutnávky produktů s regionální značkou „JESENÍKY originální produkt“ nabízené pracovníky místní akční skupiny. Na ochutnání byly následující produkty:

-          Staroměstské máslové trubičky,

-          Lázeňské oplatky UNITA, spol. s r.o.,

-          Džemy a sirupy Supremus spol. s r.o.,

-          Kvasový chléb Rýmařovská pekárna s.r.o.,

-          Jesenický med z včelí farmy Šenfeldr,

-          Domácí muffiny paní Byrtusová,

-          4 druhy piva z pivovaru Hasič,

-          100% přírodní šťávy VITAMINÁTOR.

Děti si společně s rodiči ověřili své znalosti v oblasti lesnictví, poznávání zvěře, stop a prostřednictvím hmatu poznávali ukryté předměty v pytlíčcích. Nechyběla ani projížďka na poníkovi a výstava dravců. V prostorách zámku byla a po celou zámeckou sezónu 2017 bude obsáhlá výstava výtvarných prací dětí z mateřských a základních škol z regionu na téma „Ptačí svět“. Na tradičním jarmarku mohli návštěvníci sledovat práci řezbáře, kováře, spřádání vlny či pozorovat pasoucí se valašské ovečky z Nedělní školy řemesel ze Stránského.

Této akce se zúčastnilo cca 700 návštěvníků.

V Rýmařově 5.6.2017
Uličná Kateřina
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.


P6030302P6030316P6030318P6030323P6030325P6030326P6030329P6030331

 

 

 

 

 

Animace škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v červnu 2016 dlouho očekávanou Výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Žádosti je možné podávat ještě měsíc, tudíž do konce června 2017. Na našem území k dnešnímu dni není žádná MŠ a ZŠ, která by žádost o dotaci nepodala. 100% škol z území Rýmařovska této výzvy využilo a podalo žádost o dotaci, případně už jsou realizovány zvolené aktivity.

Nejčastěji si školy volily personální podporu a to ve formě chův do mateřských škol a školní asistenty na školy základní. V rámci těchto projektů ve školách vzniknou kluby zábavné logiky a deskových her a čtenářské kluby. Školy si také vybíraly z možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených například na logopedické vady, na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky případně inkluzi. Školy neopomněly ani na žáky s ohroženým školním neúspěchem, pro které bude realizováno doučování, s rodiči ve školách proběhnou tematická setkávání, případně školy mezi sebou budou sdílet zkušenosti prostřednictvím vzájemných návštěv.

Výběr realizovaných aktivit závisel především na potřebách školy a na výstupu z dotazníku, který vyhodnocovalo MŠMT.

Typ šablonové výzvy bude vyhlášen i pro Střediska volného času, plánované vyhlášení výzvy je v listopadu 2017. Druhá vlna výzev na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ a ZŠ je plánovaná na jaře 2018. logo eu mmr

 

Dotace „Dešťovka“

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil dotaci: „Dešťovka... ani kapku nazmar!

Program 1 – Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady (tento program není určený pro obce Rýmařovska)

Program 2 – Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Program 3 – Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Veškeré podrobnosti na: https://www.dotacedestovka.cz/

Elektronický příjem žádostí: od 29. května 2017
Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace.

logo sfzp cr

 

Seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 10. května 2017

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

Na semináři budete seznámeni s možností čerpání dotací ze  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 – 2020 v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova a nastavených FICHÍ.

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_10_05_2017.pdf

 

Schválena žádost o dotaci v IROP – výzva č. 6 „Přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS“

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. má schválenou žádost o dotaci na projekt „Realizace Strategie MAS Rýmařovsko“  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001856.

Místní akční skupina  RÝMAŘOVSKO, o.p.s. má zpracovanou SCLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020. Místní akční skupina získala Osvědčení o splnění standardů MAS s právní formou obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995SB., o obecně prospěšných společnostech.  

Schválením uvedeného projektu  má RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zajištěné finanční prostředky na období do 31. 12. 2018, které umožní   vyhlašovat výzvy pro předkládání projektů do jednotlivých oblastí zpracované SCLLD a podle metodiky postupovat při administraci, hodnocení, realizaci, a udržitelnosti.

Dotace: 3 551 420,15 Kč

 

rojekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

logo eu mmr

 

Den lesa v Jeseníkách

Celostátní síť pro venkov si Vás dovoluje pozvat na seminář „Den lesa v Jeseníkách“ dne 14. listopadu 2016 Horský Hotel Kopřivná, Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka

Seminář je věnován problematice šetrného hospodaření na lesních pozemcích, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, dotačním příležitostem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a dalším finančním příspěvkům na hospodaření v lesích.

pdfPozvanka_jeseniky_final_26.10.pdf

 

Strategický rámec

Dne 27. 9. 2016 byl řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec, který je nedílnou součástí Místního akčního plánu. Hlavní část tohoto dokumentu vyšla z práce pracovních skupin a z dvoudenního setkání na Davidově mlýně, kde se setkali všichni zapojení aktéři do projektu MAP.

Strategický rámec je „kuchařkou“, která nás povede při plánování a realizování zamýšlených individuální projektů všech vzdělávacích zařízení a bude také odrazovým můstkem při plánování projektů spolupráce.

Celý dokument je k dispozici zde: pdfStrategický_rámec_-_finál.pdf

 

Výjezdní zasedání - Davidův Mlýn

V termínu 14. - 15.9.2016 proběhne výjezdní zasedání všech složek, co se aktivně podílí na tvorbě místního akčního plánu pro mikroregion Rýmařovsko. Společně k jednomu stolu zasednou zástupci základních škol, mateřských škol, knihovny, muzea, střediska volného času, členové řídícího výboru, představitelé obcí.

pdfPozvánka_Davidův_Mlýn.pdf

pdfProgram_-_Davidův_Mlýn.pdf

 

Davidův mlýn_1 Davidův mlýn_2 Davidův mlýn_3 Davidův mlýn_4 Davidův mlýn_5 Davidův mlýn_6 Davidův mlýn_7 Davidův mlýn_8

 

MAP = Místní akční plánování = u nás se stále něco děje

Zatímco prázdniny se dočkaly svého konce a děti, odpočatí po prázdninách, usedly do svých lavic, v kanceláři místní akční skupiny Rýmařovsko se nepřetržitě pilně pracuje na tvorbě a naplňování předpokladů aktuálního projektu MAP. Získáváme zkušenosti, navazujeme kontakty a spolupráci, těšíme se na brzká setkání pracovních skupin.

Informace pro aktéry MAP a pro ty, co se zajímá o problematiku vzdělávání na Rýmařovsku, čtěte zde: http://mas.rymarovsko.cz/mistni-akcni-plan-map

 

Leaderfest

Přijeďte 8. - 10. června 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců Místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou Leader.

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradičně bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor budeme věnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 - 2020.

Pozvánka a více informací www.leaderfest.cz

 

Euroregion

Na internetových stránkách Euroregionu Praděd v záložce aktuality,  je zveřejněný předpokládaný harmonogram na rok 2016 a pozvánka na školení pro žadatele fondu mikroprojektů.

Na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) budou projednávány pouze tyto typy projektových žádostí:

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Potřebné dokumenty k Fondu (směrnice, hodnotící tabulka apod.) naleznete zde http://www.europraded.cz/index.php?show=obdobi-2014-2020-FMP-dokumentace

 
Více článků...