mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Novinky z portálu eAGRI (11.2.2016)

Na webových stránkách eAGRI jsou uveřejněna nová pravidla pro žadatele PRV. Více na odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/

 

Podpora Místních akčních skupin MSK 2015 projekt „Komunitně vedený rozvoj na Rýmařovsku“

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. podala v říjnu 2015 žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci dotačního titulu „Podpora Místních akčních skupin“. Žádost s názvem „Komunit2016-05-30 14:31:22ně vedený rozvoj na Rýmařovsku“ byla úspěšná a může být realizována.

Cílem projektu je přispět k rozvoji venkovských oblastí Moravskoslezského kraje a podpořit komunitní rozvoj venkova na Rýmařovsku. Některé obce a podnikatelé na území regionu nedisponují dostatečnou personální kapacitou a proto nejsou schopny bez rady odborníka žádat o finanční podporu z podpůrných programů. Specifickým cílem projektu je nadále podporovat komunitně vedený rozvoj regionu jako celku a zajistit činnost manažerů, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti komunitního rozvoje venkova.

Realizací projektu by se měl náš region připravit na čerpání finančních prostředků z národních i strukturálních fondů pro období let 2014-2020.

logo msk

 

Aktualita k 7. ročníku soutěže o značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje - Soutěž zastřešuje Ministerstvo zemědělství a Moravskoslezský kraj

•    Pravidla pro udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje jsou zveřejněna na http://www.regionalnipotravina.cz
•    Přijímání přihlášek probíhá od 11. 1. 2016 – 1. 4. 2016
•    Hodnocení přihlášených potravinářských výrobků proběhne 5. 5. 2016
•    Kontakt na regionálního koordinátora soutěže: RAK Ostravsko, Silvie Kořistková, MT: 734 461 940, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Více zde: pdfVYHLÁŠENÍ_SOUTĚŽE.pdf

 

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 16 - Dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016

Příjem od 27.1.2016 – 15.3.2016
 
Podprogram:
16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
Subjekt:
-            obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
-            spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají působnost delší než 2 roky,
-            zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
-            obecně prospěšné společnosti,
-            vlastník objektu,
-            vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
-            uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
 
Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
Podprogram:
16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.
 
Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.
Subjekt: stejný jak u podprogramu A
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
Podprogram:
16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
 
Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea[1], a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 
Subjekt:
-            muzea1 v ČR
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.
 
Podprogram:
16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
 
Předmět dotace:
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
 
Subjekt:
-            obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
-            podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě).
 
Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.
Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč
 
 
Zásady k dotaci:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html
 
 
Informace  k dotaci:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/informace-pro-zadatele-k-dotacnimu.html

 

Informace o úspěchu obce Tvrdkov v oblasti třídění odpadů

Výstřižek„Má to smysl“, ano, tak zní upoutávka na třídění a separaci komunálního odpadu. Dne 26. listopadu 2015 se obec Tvrdkov v zastoupení starosty obce zúčastnila vyhlášení výsledků v třídění odpadů za rok 2014. Obec Tvrdkov byla firmou Elektrowin vyhodnocena jako nejlepší obec ve sběru elektrozařízení (ledničky, myčky, elektrická kamna a jiné drobné elektrospotřebiče) v Moravskoslezském kraji v kategorii do 2 000 obyvatel. Za toto umístění obec obdržela dar ve výši 20.000,- Kč. Firma Asekol vyhlásila obec Tvrdkov jako vítěze ve výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení (televize, videa, počítače, satelity...) v kategorii obcí do 2 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji. Za toto umístění získala obec odměnu ve výši 5 000,- Kč. Tato ocenění jsou úspěchem všech občanů, kteří poctivě třídí odpad.

 

PF 2016

PF 2016

 

Moravskoslezský kraj vyhlásí „kotlíkové dotace“

Lidé, kteří si chtějí pořídit nový, ekologický kotel, by měli od půlky prosince sledovat úřední desku moravskoslezského krajského úřadu. Moravskoslezský kraj totiž ještě v závěru letošního roku vyhlásí dotační program „kotlíkových dotací“.

Mezi občany během příštího roku rozdělí zhruba půl miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. Od vyhlášení dotačního programu budou mít zájemci o nový kotel několik týdnů čas, aby si promysleli, zda o dotaci požádají. Na úřední desce, webových stránkách a v dalších dokumentech se dozví veškeré informace o tom, za jakých podmínek mohou na ekologický kotel „dosáhnout“. Předkládat žádosti budou moci jednotlivé domácnosti od 1. února do 29. dubna 2016.

V roce 2016 budou moci občané čerpat prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Výše nové dotace bude odstupňovaná podle typu kotle - 70 až 80 procent nákladů domácností z maximální částky 150 tisíc korun. Záležet bude také na tom, zda je dům v oblasti, která má se znečištěným ovzduším dlouhodobý problém (u nás na Rýmařovsku jde pouze o město Rýmařov a jeho místní části). V takovém případě získá žadatel další pětiprocentní výhodu.

Dále byl podpořen návrh navýšit dotace o dalších pět procent z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Lidé tak mohou získat dotaci od 75 % výše dle součtu dalších procent podpory.

Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Informace k připravovanému dotačnímu programu naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz, se svými dotazy se zároveň mohou obracet na krajskou „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , v našem okolí na linku 554 254 308,9 na pracovníky MAS Rýmařovsko, o.p.s.

 

Jednání v naší členské společnosti AL INVEST Břidličná a.s.

al investVe středu 9.12.2015 se místní akční skupina zúčastnila jednání v naší členské společnosti AL INVEST Břidličná a.s. Na jednání se setkali zástupci základních škol na Bruntálsku s personálním oddělením společnosti. Hlavní debaty směřovaly ke studijním oborům, jejichž absolventi budou moci v budoucnu najít v AL INVESTU uplatnění. Bylo zajímavé vyslyšet požadavky firmy, která má pod sebou 700 zaměstnanců nejen z našeho území. I nadále se bude místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. snažit rozvíjet spolupráci v rámci podpory zaměstnanosti v regionu.

 

 

Slovo ministra - národní dotace

Zemědělec, 30. listopadu 2015

V národních dotacích pro české zemědělství je pro příští rok připraveno celkem 2,25 miliardy korun, zatímco letos to bylo 2,18 miliardy. Největší část dotací, a to 1,1 miliardy korun, vyplatíme zemědělcům na ozdravení chovů hospodářských zvířat – konkrétně na prevenci a boj s nakažlivými chorobami. Mezi podporami však máme i nové tituly, například 20 milionů na nákup plemenných zvířat, což pomůže vylepšit genetickou hodnotu stád. Budeme také vyplácet podporu rybářům za škody, které na rybách v jejich revírech každoročně způsobí kormoráni. Stranou nezůstanou ani potravinové banky, které přispívají ke snížení plýtvání s jídlem. Jejich činnost podpoří nové dotace v celkové výši 30 milionů korun. Peníze půjdou nově i na zvýšení jakosti mléka a mléčných výrobků a zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat. Abychom zvýšili turistickou atraktivnost venkova, a přispěli tím k jeho oživení, spustíme také nový program na obnovu kulturních památek na venkově, které neslouží k podnikání, ale jsou součástí venkovského života a tradic. Patří mezi ně zejména drobné stavby. Na jejich rekonstrukce půjde v příštím roce ze státního rozpočtu 40 milionů korun, dalších 200 milionů přidáme z úspor ministerstva.


převzato z http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/ministr/vystoupeni-a-clanky/slovo-ministra-narodni-dotace.html

 

Ministr Jurečka schválil výrazné navýšení peněz zejména na živočišnou výrobu. Zemědělci a potravináři dostanou o dvě miliardy korun víc

Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže a prasat. Více informací na odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_ministr-jurecka-schvalil-vyrazne.html

 
Více článků...