mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Moravskoslezský kraj vyhlásí „kotlíkové dotace“

Lidé, kteří si chtějí pořídit nový, ekologický kotel, by měli od půlky prosince sledovat úřední desku moravskoslezského krajského úřadu. Moravskoslezský kraj totiž ještě v závěru letošního roku vyhlásí dotační program „kotlíkových dotací“.

Mezi občany během příštího roku rozdělí zhruba půl miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. Od vyhlášení dotačního programu budou mít zájemci o nový kotel několik týdnů čas, aby si promysleli, zda o dotaci požádají. Na úřední desce, webových stránkách a v dalších dokumentech se dozví veškeré informace o tom, za jakých podmínek mohou na ekologický kotel „dosáhnout“. Předkládat žádosti budou moci jednotlivé domácnosti od 1. února do 29. dubna 2016.

V roce 2016 budou moci občané čerpat prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Výše nové dotace bude odstupňovaná podle typu kotle - 70 až 80 procent nákladů domácností z maximální částky 150 tisíc korun. Záležet bude také na tom, zda je dům v oblasti, která má se znečištěným ovzduším dlouhodobý problém (u nás na Rýmařovsku jde pouze o město Rýmařov a jeho místní části). V takovém případě získá žadatel další pětiprocentní výhodu.

Dále byl podpořen návrh navýšit dotace o dalších pět procent z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Lidé tak mohou získat dotaci od 75 % výše dle součtu dalších procent podpory.

Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Informace k připravovanému dotačnímu programu naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz, se svými dotazy se zároveň mohou obracet na krajskou „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , v našem okolí na linku 554 254 308,9 na pracovníky MAS Rýmařovsko, o.p.s.

 

Jednání v naší členské společnosti AL INVEST Břidličná a.s.

al investVe středu 9.12.2015 se místní akční skupina zúčastnila jednání v naší členské společnosti AL INVEST Břidličná a.s. Na jednání se setkali zástupci základních škol na Bruntálsku s personálním oddělením společnosti. Hlavní debaty směřovaly ke studijním oborům, jejichž absolventi budou moci v budoucnu najít v AL INVESTU uplatnění. Bylo zajímavé vyslyšet požadavky firmy, která má pod sebou 700 zaměstnanců nejen z našeho území. I nadále se bude místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. snažit rozvíjet spolupráci v rámci podpory zaměstnanosti v regionu.

 

 

Slovo ministra - národní dotace

Zemědělec, 30. listopadu 2015

V národních dotacích pro české zemědělství je pro příští rok připraveno celkem 2,25 miliardy korun, zatímco letos to bylo 2,18 miliardy. Největší část dotací, a to 1,1 miliardy korun, vyplatíme zemědělcům na ozdravení chovů hospodářských zvířat – konkrétně na prevenci a boj s nakažlivými chorobami. Mezi podporami však máme i nové tituly, například 20 milionů na nákup plemenných zvířat, což pomůže vylepšit genetickou hodnotu stád. Budeme také vyplácet podporu rybářům za škody, které na rybách v jejich revírech každoročně způsobí kormoráni. Stranou nezůstanou ani potravinové banky, které přispívají ke snížení plýtvání s jídlem. Jejich činnost podpoří nové dotace v celkové výši 30 milionů korun. Peníze půjdou nově i na zvýšení jakosti mléka a mléčných výrobků a zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat. Abychom zvýšili turistickou atraktivnost venkova, a přispěli tím k jeho oživení, spustíme také nový program na obnovu kulturních památek na venkově, které neslouží k podnikání, ale jsou součástí venkovského života a tradic. Patří mezi ně zejména drobné stavby. Na jejich rekonstrukce půjde v příštím roce ze státního rozpočtu 40 milionů korun, dalších 200 milionů přidáme z úspor ministerstva.


převzato z http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/ministr/vystoupeni-a-clanky/slovo-ministra-narodni-dotace.html

 

Ministr Jurečka schválil výrazné navýšení peněz zejména na živočišnou výrobu. Zemědělci a potravináři dostanou o dvě miliardy korun víc

Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže a prasat. Více informací na odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_ministr-jurecka-schvalil-vyrazne.html

 

Druhé kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova – upozornění pro žadatele

Od druhého kola příjmu žádostí, které proběhne v první polovině května 2016, již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. Více informací na odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/druhe-kolo-prijmu-zadosti-v-programu.html

 

Prodloužení lhůt v rámci 1. kola příjmu žádostí PRV – upozornění pro žadatele

Vzhledem k delšímu procesu schvalování alokace z důvodu jejího navýšení pro jednotlivé operace 1. kola příjmu žádostí dochází k prodloužení lhůt v rámci Obecných podmínek Pravidel pro žadatele. Více informací na odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prodlouzeni-lhut-v-ramci-1-kola-prijmu.html

 

Poptávka biologicky rozložitelného odpadu

V minulých dnech byli ve Vašem regionu osloveni zemědělské subjekty s informací ohledně výstavby energetického centra v Rapotíně. Nicméně nejsem si jist, zda se informace dostala ke všem zemědělcům. Z toho důvodu se na Vás laskavě obracím s žádostí, jestli by bylo možné rozšířit následující informaci mezi zemědělské subjekty v rámci Vašich jednání místní akční skupiny.

Tímto bych Vás chtěl informovat, že naše společnost Fainstav, s.r.o., se spolu s dalšími subjekty developersky podílí na výstavbě energetického centra v obci Rapotín, ojedinělého projektu v České republice, které zpracovává druhotné suroviny biologického charakteru z komerční sféry (stravování, potravinářství, zemědělství) či prošlé potraviny (zelenina, ovoce, mléčné a pekárenské výrobky) k výrobě bioplynu anaerobním procesem - fermentací. Tato pokroková technologie dokáže zpracovat zmíněné organické odpady a to i včetně obalových materiálů, jež jsou následně tříděny.             

Počátkem příštího roku 2016 tato bioplynová stanice bude uvedena do zkušebního provozu. V tomto ohledu Vás spatřujeme jako vhodného obchodního partnera a dovolujeme si Vás oslovit s poptávkou po biologicky rozložitelném odpadu včetně anorganických příměsí (obalů) určeného Vámi k likvidaci.  To znamená odpady z kuchyní a stravoven, odlučovače tuků, potraviny s prošlou expirační dobou včetně obalů, odpady z výroby a zpracování ovoce a zeleniny, odpady z výroby nápojů, odpady z mlékárenského průmyslu, odpady z potravinářského průmyslu, odpady ze zpracování masa, ryb, odpady z pekáren, mlýnů, pivovarů, kaly z ČOV, dřevní odpad bez anorganických příměsí a další suroviny zemědělského charakteru jako hnůj, kejda, trus nosnic, kukuřičná siláž, travní senáž, travní hmota, biomasa apod.

V souvislosti s Vaší zemědělské činnosti bych Vás chtěl závěrem upozornit, že kromě vzniku bioplynu výstupním produktem procesu anaerobní fermentace bude i digestát (zbytek z fermentačního procesu) využitelné jako biologicky nezávadné hnojivo v zemědělství, které můžete od nás zpětně odebírat.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, můžete nás kontaktovat pro domluvení dalších detailů spolupráce.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Vlastimil Kuřimský

manažer pro projekty ECR

Fainstav, s.r.o.

J. E. Purkyně č.p. 365

686 01  Uherské Hradiště

Tel. / fax: +420 / 572 551 599

Mobil: +420 / 777 596 464 (platné jen do 13.10.2015)

            +420 / 777 117 221 (platné od 13.10.2015)

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: www.fainstav.cz

         www.isenviroment.cz

 

Biopotraviny s certifikátem

biopotravinyJana Flámová z Ekofarmy Křížov nabízí k nákupu potraviny a zemědělské produkty. Pokud má někdo zájem o biopotraviny s certifikátem (prodej ze dvora) – rajčata, brambory, červená řepa, mrkev. Více pouze po telefonické domluvě na tel. 777 210 831

 

Kulatý stůl k projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“

Dne 25. 8.2015 proběhlo 2. setkání zástupců obcí v rámci  projektu Sdružení místních samospráv ČR z  OP LZZ „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Pro jednání byly využity opravené prostory kulturního sálu obce Velká Štáhle. Zástupci obcí byli informování o průběhu realizace celého projektu na podporu spolupráce obcí v rámci celé republiky, do kterého jsou obce MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zapojeni.  Předmětem setkání bylo diskutovat nad potřebami spolupráce na období 2014 – 2020. V oblasti regionálního školství vidí potřebu v optimalizaci školských zařízení na Rýmařovsku, vytvoření kabinetu škol a zapojení do projektu „Místní akční plány“. V odpadovém hospodářství se obce dohodly na dalším pořizování a obnovování nádob na tříděný odpad. Investovat by se v příštím období mělo i do environmentálního vzdělávání na Rýmařovsku. Zaměstnanost je oblast, která naše území trápí nejvíce. Starostové chtějí zřídit 14 pracovních míst terénních pracovníků v sociální oblasti. V budoucím období by měla vzniknout databáze brownfields a volných ploch k podnikání. V oblasti dopravy je nutné udržet základní obslužnost území autobusovou i vlakovou dopravou, rozšířit síť cyklostezek a cyklotras, pokračovat v budování a rekonstrukci chodníků, rekonstruovat autobusové zastávky a pořizovat bezpečnostní prvky na komunikacích v obcích.

Důležitým krokem v jednání bylo, že se obce dohodly spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu a společně podepsaly „Pakt o spolupráci a partnerství“ na půdorysu MAS. Obce tímto deklarují, že budou v letech 2014-2020 společně realizovat projekty k podpoře rozvoje regionu.

Setkání bylo ukončeno prezentací s dosavadními výsledky projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Tuto prezentaci představil pan Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci a požádal zástupce obcí o vyplnění evaluačního dotazníku týkající se spolupráce obcí.

 

image001image002

 

 

Pozvánka na výstavu Země živitelka 2015

Velký prostor nachází již řadu let na výstavě Země živitelka téma rozvoje života na venkově. Každoroční motto výstavy „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ a tradiční prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a Spolku pro obnovu venkova České republiky bude tvořena ve spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské republiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín a dalšími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svoji činnost přestaví také Ministerstvo pro místní rozvoj.

Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením je vítaným doprovodným programem, který je organizován Spolkem pro obnovu venkova ČR za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Na pátek 28. srpna bude již po sedmé připraven Večer venkova s hudbou a doprovodným programem. Letošní ročník se ponese ve znamení 20 výročí soutěže Vesnice roku s předáním ocenění všem vítězným vesnicím za posledních 20 let.

http://nsmascr.cz/aktuality/2015/pozvanka-na-vystavu-zeme-zivitelka-2015/

 

OPŽP – výzvy (www.opzp.cz/vyzvy)

 

1. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba kanalizace
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami

Příjemci podpory: obce

http://www.opzp.cz/vyzvy/1-vyzva

2. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

http://www.opzp.cz/vyzvy/2-vyzva

3. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

http://www.opzp.cz/vyzvy/3-vyzva

4. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • ·         Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
 • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

http://www.opzp.cz/vyzvy/4-vyzva

5. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

podání žádosti do: 13. 11. 2015

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva

6. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 15. 01. 2016

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

http://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva

7. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

http://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva

8. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva

9. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

podání žádosti do: 31. 12. 2016

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva

10. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

http://www.opzp.cz/vyzvy/10-vyzva

11. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

http://www.opzp.cz/vyzvy/11-vyzva

12. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • ·         Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

http://www.opzp.cz/vyzvy/12-vyzva  

13. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 31. 12. 2016

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva

14. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 31. 12. 2016

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktu
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva

15. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

http://www.opzp.cz/vyzvy/15-vyzva

 

16. výzva

Podání žádosti od: 14. 08. 2015

Podání žádosti do: 30. 09. 2015

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

-          tepelné čerpadlo.

-          kotel na pevná paliva.

-          plynový kondenzační kotel.

 • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek,
 • Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).

http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva

 
Více článků...