mas.rymarovsko.cz Období 2007 - 2013 Výzvy

Výzvy

eu1.jpg                Logo_Rymarovsko_bez_sdruzeni_obci                        

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

 

Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov, Václavov u Bruntálu a Velká Štáhle vyhlašuje :

 Výzvu 08-2014 

k předkládání žádostí o dotaci na projekty realizaci Strategického plánu LEADER Rýmařovsko 

 Projekty musí být v souladu se Strategickým plánem LEADER Rýmařovsko a dle vyhlášených Fichí – řídící se pravidly Programu rozvoje venkova České republiky na období let 2007 – 2013 osa IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Vyhlášení výzvy: 28. 1. 2014

Termín příjmu žádosti: 11. 2. 2014 - 19. 2. 2014  do 14,00 hodin.

Místo podání: Kancelář RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – budova na nám. Míru 1,  Rýmařov v 3.patře vlevo dveře č. 407

Datum a čas podání žádosti nemají vliv na hodnocení projektu.

Konzultace:
Pondělí 8,00 – 16,00
Úterý, čtvrtek a pátek 8,00 – 14,00

Seznam vyhlášenách Fichí :

Číslo Fiche

Název Fiche

Hlavní opatření

Vedlejší opatření

Alokace na Fiche

4

Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 

III.2.1.2

 

500.000,-

Předpokládaná alokace na výzvu 08-2014 celkem 500.000,- Kč.

Způsob podání žádosti:
V dané výzvě může žadatel podat pouze jedinou žádost o dotaci. Žadatel podává na MAS žádost o dotaci v elektronické verzi a všechny přílohy k žádosti ve dvojím vyhotovení. Písemná podoba žádosti bude žadateli vytištěna pracovníkem MAS. Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Pokud žadatel podává žádost prostřednictvím zmocněného zástupce, musí zmocněný zástupce předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení, tj. příslušné listy žádosti o dotaci s úředně ověřeným podpisem žadatele (v případě právnických osob v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu).

Informace o termínu příjmu povinných příloh k žádosti o dotaci:

Přílohy:
Všechny povinné přílohy k žádosti o dotaci dle příslušné fiche je nutno předložit spolu se žádostí o dotaci. Neúplné žádosti o dotaci, tj. bez předepsaných povinných příloh v požadované formě a rozsahu nebudou přijaty.

Odkaz na internetové stránky:

Pravidla pro realizaci SPL opatření  IV.1.2; Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2; formuláře Žádostí o dotaci pro MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a další potřebné dokumenty a aktuální informace k této výzvě jsou zveřejněny na internetových stránkách http://mas.rymarovsko.cz/vyzvy    

Znění vyhlášené Fiche  č. 4, pro výzvu 08-2014 na internetových stránkách http://mas.rymarovsko.cz/uzemni-strategie  

Termín registrace žádostí na RO SZIF:
Registrace na RO SZIF proběhne do 14. 3. 2014 v rámci 20. kola Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. Výsledek výběru projektu se předpokládá v červen 2014.

Kontaktní osoby pro poskytování informací:

Petr Pecha manažer MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. , tel.: 554 254 309, mob.: 602521057, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Nikola Pohanělová , projektová manažerka MAS, tel.: 554 254 308, mob.: 605 920 979, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V Rýmařově 28. 1. 2014

 

Přílohy:
 

Dokumenty ke stažení archivní:

pdfText výzvy 07-2013

pdfText výzvy 06-2012

 Text výzvy 05-2011

 Text výzvy 04-2010 pro období 29.04.2010-19.5.2010- předkládané v červnu 2010 - 10. kolo.pdf

Text výzvy 03-2009 pro období 7.9.2009-2.10.2009- předkládané v říjnu 2009 - 8. kolo

 

 


 

Dokumenty ke stažení :

 

www.szif.cz   ~  Program rozvoje venkova ~ Osa IV. Leader ~ Realizace místní rozvojové strategie ~ 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace opatření IV.1.2.  

Část A - Obecné podmínky  a část B - Specifické podmínky

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1242215197656.pdf

Závazná osnova projektu je v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1.

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1243242994578.pdf

Žádost o dotaci - optření IV.1.2. - včetně listů pro vyplnění průběžné platby a indikátorů

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1249400945937.pdf

I8nstruktážní list pro vyplňování "Žádosti o dotaci z PRV" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL)

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1250082050781.pdf

Vše také naleznete na stránkách www.rymarovsko.cz  včetně této výzvy a znění jednotlivých Fichí.

 

 Dokumenty ke stažení  archivní :


Text výzvy 02-2009 pro období 27.4.2009 do 29.5.2009 - předkládané v červnu 2009 - 7. kolo
Text výzvy ke stažení : 032_výzva_02-2009__07_09_

Text výzvy 01-2009 pro odbobí 25.8.2008 do 29.9.2008 - pro předkládané v říjnu 2008 - 5.kolo
Text výzvy ke stažení: 032_výzva_01_mas

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace Program rozvoje venkova - OSA IV.  - Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1   Část A - obecné podmínky       Část B - specifické podmínky

 Pravidla realizace

Závazná osnova projektu dle pravidel IV.2.1

 Příloha 2 - Osnova projektu

Žádost o dotaci - opatření IV.2.1  - 5. kolo příjmu žádostí ( říjen 2008) pro výzvu 01-2008
 Žádost o dotaci

Žádost o dotaci - opatření IV.2.1 -  6. - 7. kolo příjmu žádostí (březen a červen 2009) pro výzvu 02-2009

 Žádost_o_dotaci_pro_6_a_7_kolo

Instruktážní list pro vyplňování  "Žádosti o dotaci z PRV - opatření IV.2.1

 Instruktážní list k vyplnění žádosti

Žádost o dotaci platná pro 8.kolo příjmu  10/2009

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1249400945937.pdf

Instruktážní list pro vyplňování formuláře   Žádost o dotaci - 8. kolo

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1250082050781.pdf