mas.rymarovsko.cz Období 2014 - 2020 Strategie období

Strategie období 2014 - 2020

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny je celkovou střednědobou strategií. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v kontextu přípravy nového programovacího období Evropské unie na roky 2014 -2020.

Víceodvětvová strategie zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu, doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Strategie je vytvářena na základě poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování. Musí jasně definovat a především podložit jednotlivé požadavky a potřeby regionu s vyčíslením jejich měřitelných indikátorů.

Strategie je vytvářena na základě reálných potřeb zjištěných na základě doložitelného průzkumu regionu, přístup k tvorbě strategií je založený na důkazech. Je hodnocen vztah mezi potřebou, předpokládaným naplněním, reálným přínosem a dopady navržených opatření na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. podalo strategii ke schválení 29. března 2016. Prostřednictvím systému MS2014+ byla předložena společná strategie (na období 2014 - 2020) "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Rýmařovsko, o.p.s." ke kontrole a formálnímu posouzení řídícímu orgánu tj. MMR. Finální podobu strategie naleznete zde.

 

Usnesení_VH_Partnerů_23_2_2016.pdf

 

STRATEGIE 06 2017

Strategie_komunitně_vedeného_místního_rozvoje_území_MAS_RÝMAŘOVSKO_06_2017.pdf

IROP_akceptační_dopis_MAS_RÝMAŘOVSKO.pdf

PRV_akceptační_dopis_MAS_RÝMAŘOVSKO.pdf

OPZ_akceptační_dopis_MAS_RÝMAŘOVSKO.pdf