mas.rymarovsko.cz Období 2014 - 2020 Strategie období Dotazníky

Dotazník ke strategii 2014 - 2020

Důležitým podkladem pro  vytvoření nové místní rozvojové strategie MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bylo rozsáhlé dotazníkové šetření problémů a potřeb obcí na území obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. V létě 2014 jsme zahájili dotazníkovou kampaň. Byli osloveni občané, podnikatelé, spolky a veřejné správy miglior sito. Dotazníkovým šetřením byly zjišťovány zásadní problémy, potřeby a priority rozvoje obcí s výhledem na roky 2014 – 2020. 
 

Výsledky dotazníkového šetření od jednotlivých respondentů naleznete zde.