mas.rymarovsko.cz Období 2014 - 2020 Strategie období Metodika

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů programové období 2014-2020

Cílem předkládaného Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (dále také „MPIN“ nebo „metodický pokyn“) je poskytnout řídicím orgánům programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také „ESI fondy“), zpracovatelům integrovaných strategií, budoucím nositelům integrovaných nástrojů i dalším zapojeným partnerům jednotné závazné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování včetně postupů při podávání zpráv o plnění integrovaných strategií, a dále vyhodnocování integrovaných strategií integrovaných nástrojů.

Metodiku naleznete zde http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/11/MPIN_2verze_listopad.pdf