mas.rymarovsko.cz Období 2014 - 2020 Strategie období Projednání

Projednání strategie

Základní součástí tvorby strategie MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. pro období 2014 – 2020 je zapojení široké veřejnosti, klíčových partnerů, významných odborníků či jiných subjektů v co největší možné míře. Z tohoto důvodu probíhaly na území Mas různé aktivity směřující k propojení tvorby záměrů, názorů a potřeb jak občanů, tak i firem, obcí a dalších subjektů.

Přípravě SCLLD komunitním přístupem se MAS RÝMAŘOVSKO zabývá od roku 2012 a zvýšenou pozornost věnovala právě veřejnému procesu přípravy a projednávání jednotlivých částí SCLLD z důvodu jejího přesnějšího zacílení dle potřeb regionu. Dalšími důvody bylo zapojení všech obcí, občanů a maximálního počtu subjektů z MAS, zvýšení povědomí o MAS u veřejnosti, zvýšení informovanosti veřejnosti o procesu přípravy a zpracování SCLLD.

Veřejnost se mohla zapojit do tvorby strategie těmito způsoby:

 • Dotazníkové šetření občanů členských obcí
 • Tematické pracovní skupiny
 • Kulaté stoly
 • Řízené rozhovory se starosty obcí
 • Anketa projektových záměrů
 • Osobní dotazování
 • Projednání strategie – strategie byla projednána s veřejností
 • Schvalování strategie – jednotlivé výstupy strategie byly postupně schvalovány, finalní verze byla schválena na Členské schůzi MAS

Projednání strategie

 • Veřejné projednání – pozvánka, zápisy, prezenční listiny

pdfPozvánka_na_veřejné_projednání_Břidličná_Rýmařov.pdf

pdfFoto_veřejné_projednání_strategie.pdf

pdfPrezenční_listina_Veřejné_projednání_26_8_2014_Rýmařov.pdf

pdfPrezenční_listina_Veřejné_projednání_28_8_2014_Břidličná.pdf

 

 • Programový výbor - zápisy, prezenční listiny

pdfZápis_10_9_2015_Programový_výbor.pdf

pdfPrezenční_listina_10_9_2015_Programový_výbor.pdf

pdfZápis_19_1_2016_Programový_výbor.pdf

pdfPrezenční_listina_19_1_2016_Programový_výbor.pdf

 

 • Pracovní skupiny - pozvánka, zápisy, prezenční listiny

pdfZápis_7_8_2014_pracovní_skupiny_Infrastruktura_a_životní_prostředí.pdf

pdfFoto 7_8_2014_Pracovní_skupina_Infrastruktura_a_životní_prostředí.pdf

pdfPrezenční_listina_7_8_2014__PS_Infrastruktura_a_ŽP_.pdf

pdfZápis_27_1_2016_Infrastruktura_a_ŽP.pdf

pdfPrezenční_listina_27_1_2016_Infrastruktura_a_ŽP.pdf

pdfZápis_7_8_2014_pracovní_skupiny_Lidské_zdroje_a_vzdělávání.pdf

pdfFoto_7_8_2014 pracovní_skupina_Lidské_zdroje_a_vzdělávání.pdf

pdfPrezenční_listina_7_8_2014_PS_Lidské_zdroje_a_vzdělání_.pdf

pdfZápis_5_8_2014_pracovní_skupiny_Podnikání_a_cestovní_ruch.pdf

pdfFoto_5_8_2014 Pracovní_skupina_Podnikání_a_cestovní_ruch.pdf

pdfPrezenční_listina__5_8_2014_PS_Podnikání_a_cestovní_ruch_.pdf

pdfZápis_5_8_2014_pracovní_skupiny_Zemědělství.pdf

pdfFoto_5_8_2014_Pracovní_skupina_Zemědělství.pdf

pdfPrezenční_listina_5_8_2014_PS_Zemědělství_.pdf

pdfZápis_14_9_2015_pracovní_skupina_Zemědělství.pdf

pdfPrezenční_listina_14_9_2016_pracovní_skupina_Zemědělství.pdf

pdfZápis_3_2_2016_pracovní_skupina_Zemědělství_.pdf

pdfPrezenční_listina_3_2_2016_pravovní_skupina_Zemědělství.pdf