mas.rymarovsko.cz Období 2014 - 2020 Výzvy

Výzvy

Administrativní postupy vyhlášení, výběru, hodnocení, kontroly projektů a zpracování podkladů pro monitoring jsou v RÝMAŘOVSKO, o.p.s. definovány na základě požadavků kladených na realizaci SCCLD jak ze strany Řídících orgánů programu LEADER (MZe, MMR, MPSV, MŽP), tak na základě potřeb plynoucích z organizačního uspořádání společnosti a celkového legislativního rámce ČR a EU.

                                              

pdfZpůsob vyhlašování výzev - pdf