Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Realizace MAP

Realizace MAP

Plakat

 

Název projektu: Místní akční plán ROZVOJE vzdělávání NA ÚZEMÍ MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000093

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 -  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundárnímu vzdělávání

Realizátor: Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Realizace: 1. 7. 2016 - 31. 3. 2018

Realizační tým: projektový a finanční manažer, asistentka, 1 koordinátor MAP,  pracovní skupiny

Klíčové aktivity:

KA1 - Akční plánování

KA2 - Evaluace

KA3 - Řízení MAP

KA4 - Řízení projektu

Hlavní dvě větve:

- plánování

- budování kapacit

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost.