Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Uskutečnilo se

Uskutečnilo se

Setkání s lektorkou, koučkou a psychoterapeutkou Mgr. KARLOU MAŘÍKOVOU

pdfpozvánka_p._Maříková.pdf

 

Dvou denní setkání- vzdělávací semináře – plánování MAP II – teambuldingové aktivity

pdfDvou_denní_setkání_vzdělávací_semináře_.pdf

 

Deskové hry

Během II. pololetí školního roku 2017/2018 proběhla na základních a mateřských školách další série Dnů deskových her. Tentokráte byly tyto dny zaměřené na rozvoj matematické a čtenářské dovednosti ozvláštněny oproti předchozímu ročníku krátkým turnajem v deskových hrách, který děti i žáky zaujal, probudil v nich soutěžního i kolegiálního ducha. Poté si děti zahrály deskové, karetní i jiné hry, které děti znaly už z loňského roku, zároveň se naučily hry nové. Také pedagogové nezůstali pozadu a beze strachu se zapojili mezi malé hráče. Mnozí pedagogové se inspirovali na koupi her do družin, klubů deskových her i do výuky.

 

Efektivní komunikace

Dne 6.4.2018 se v zasedací místnosti MAS uskutečnil seminář pro širší vedení organizací a zřizovatelů zapojených do projektu MAP. Školení vedla paní lektorka Mgr. Věra Máchová, která se zabývá rozvojem osobních a manažerských dovedností, věnuje se psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech. V rámci semináře se lektorka dotkla mnohých konkrétních nepříjemných situací, které řeší, a nebo již alespoň jednou v životě řešil,  nejspíše každý z nás. Není snadné vyjít s příjemným a nekonfliktním člověkem. Uměním je zvládnout komunikaci s člověkem, který má problém, který není „naladěn“ na naši vlnu. Velikou devizou setkání byl také poznání, že většina z přítomných musí řešit podobné problémy, zbytečně se trápí tím, za co třeba ani sami nemohou.

pdfefektivní_komunikace_pozvanka.pdf

 

Manažerské dovednosti pro širší vedení

Dne 16.2.2018 se v prostorách zasedací místnosti místní akční skupiny uskutečnil vzdělávací interaktivní seminář na téma „Manažerské dovednosti pro širší vedení“. Hlavními tématy bylo vedení lidí, manažerské dovednosti a motivace. Školitelkou byla paní Mgr. Martina Hejduková, zkušená lektorka, která má dlouholetou praxi na pozici ředitele základní školy. Cílem semináře bylo předat lidem z vedoucích pozic informace o tom, jak pracovat se svými zaměstnanci, podřízenými a kolegy. Zúčastnění se dozvěděli, že je velice důležité na pracovišti odlišovat přátelský a pracovní vztah, což na malotřídních školách není vůbec snadné. Paní lektorka dala typ jak pracovat se slabými články v kolektivu, jak zaměstnance motivovat a zúčastnění si předali své zkušenosti z praxe. Celkem se semináře zúčastnilo 15 osob.

pdfPozvánka_manažerské_dovednosti_3.pdf

01

02

 

Deskové a logické hry ve výuce

Téměř v každé MŠ a ZŠ na Rýmařovsku již proběhl den deskových her, který byl primárně určen žákům. Dne 9.11.2017 se v ZŠ Rýmařov uskutečnil seminář pro pedagogické pracovníky „Deskové a logické hry ve výuce“, který vedli pracovníci Hracího deskového centra LEGIE, z.s. Cílem semináře bylo nabídnout nápady, jaké deskové hry je možné využít při výuce, jak pomocí deskových her rozvíjet klíčové kompetence a seznámit se s novými hrami. Řada her může pomoci žákům, kteří jsou slabší – pomocí her mohou opakovat to, co jim dobře nejde.

Seminář byl praktický, a doufáme, že se nám podařilo pedagogům předat informace, jak rozšířit a oživit výuku. Zájemcům byly poskytnuty metodické listy, které pedagogům dávají k dispozici podrobný návod práce s hrami. Řada her je cíleně zaměřená na získávání informací z určitého oboru, na rozvoj např. prostorové představivost, procvičení základních matematických znalostí, jazykových znalostí apod.

Základním cílem vzdělávání je především získávání a rozvoj klíčových kompetencí. Tato náplň by měla být společná pro činnost školy i školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které zřizuje. Kompetencí je velké množství. Kompetence, které by všichni žáci měli na konci základního vzdělávání dosáhnout, jsou následující: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

 20171109 14043520171109 14185820171109 14403520171109 14515820171109 145206

 

 

LiStOVáNí

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. umožňuje prohlubovat znalosti a zkušenosti v širokém zaměření týkající se vzdělávání. Opakovaně si realizátoři vzali za cíl podporu čtenářské gramotnosti a podle ohlasů pedagogů a žáků jsme uspěli. V úterý 31.10.2017 jsme v Rýmařově přivítali herce Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a Petru Bučkovou. Přijeli s cyklem LiStOVáNí a předvedli scénické čtení.

Mladší děti z prvního stupně se bavily u představení Ztraceni v čase od autorky Petry Braunové a záči druhého stupně si užili příběh Život k sežrání od francouzského autora Mikaella Olliviera.  Celou dobu herci drželi v ruce danou knihu, četli z ní, hráli děj, listovali a neskutečně se bavili.

20171031 08330920171031 08531120171031 10054620171031 102600PA310015PA310020PA310030PA310032PA310043PA310045PA310048

 

Struktogram a triogram

O víkendu 7. - 8.10.2017 proběhl v kanceláři MAS seminář na téma Struktogram a triogram. Byla nám představena jednoduchá, rychlá a vysoce účinná metoda, která se dá snadno přenést do praxe a pomůže porozumět vlastnostem a chování svých i ostatních. Metoda se dá využít ve školství, při obchodních jednání, ve vedení lidí i v osobních vztazích. Účastníci byli nejen pedagogičtí pracovníci, ale i další zájemci o sebepoznání. Velice děkujeme za odhalení silných stránek, ale také rizik a omezení každého účastníka. http://www.structogram.cz/

Typologie 1Typologie 6Typologie 9Typologie 10Typologie 14

 

Družba mezi ZŠ Rýmařov a První základní školou v Ozimku slavila desetileté výročí

Ve dnech 6.-7.10.2017 se uskutečnilo setkání českých a polských dětí právě v Rýmařově. Polská skupinka dětí a pedagogického personálu byla v Rýmařově přivítána orchestrem ZUŠKABAND. Pracovnice projektu MAP uskutečnily páteční odpolední program na téma Hry bez hranic. Soutěže byly vědomostní, sportovní a využili jsme i zkušenosti s deskovými hrami. Týmy byly smíšené, výkony žáků neskutečné a celá akce se vydařila. Projekt MAP děkuje za přizvání k organizaci.

CZ PL_družba_4CZ PL_družba_9CZ PL_družba_21CZ PL_družba_27

CZ PL_družba_55CZ PL_družba_56CZ PL_družba_71CZ PL_družba_77

 

Dr. Lidmila Pekařová

V sobotu 16.9.2017 navštívila Rýmařovsko paní Dr. Lidmila Pekařová – přední česká klinická psycholožka, autorka knihy „Jak žít a nezbláznit se“, která vrací autoritu rodičů do rodin. Přednáška na téma „Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme“ byla určena pro širokou veřejnost. V přednášce paní Pekařové zazněly i principy partnerských vztahů, výchova dětí, obdarovávání dětí, komunikace s dětmi… Veřejnost ne jen, že se pobavila nad výkladem paní doktorky, protože se v mnoha případech „našla“, ale také si odnesla zajímavé poznatky. V předsálí bylo možné zakoupit její knihy, o které byl opravdu velký zájem.

Pekařová 1Pekařová 2Pekařová 3Pekařová 4Pekařová 5

 
Více článků...