mas.rymarovsko.cz Uskutečnilo se

Uskutečnilo se

Manažerské dovednosti pro širší vedení

Dne 16.2.2018 se v prostorách zasedací místnosti místní akční skupiny uskutečnil vzdělávací interaktivní seminář na téma „Manažerské dovednosti pro širší vedení“. Hlavními tématy bylo vedení lidí, manažerské dovednosti a motivace. Školitelkou byla paní Mgr. Martina Hejduková, zkušená lektorka, která má dlouholetou praxi na pozici ředitele základní školy. Cílem semináře bylo předat lidem z vedoucích pozic informace o tom, jak pracovat se svými zaměstnanci, podřízenými a kolegy. Zúčastnění se dozvěděli, že je velice důležité na pracovišti odlišovat přátelský a pracovní vztah, což na malotřídních školách není vůbec snadné. Paní lektorka dala typ jak pracovat se slabými články v kolektivu, jak zaměstnance motivovat a zúčastnění si předali své zkušenosti z praxe. Celkem se semináře zúčastnilo 15 osob.

pdfPozvánka_manažerské_dovednosti_3.pdf

01

02

 

Deskové a logické hry ve výuce

Téměř v každé MŠ a ZŠ na Rýmařovsku již proběhl den deskových her, který byl primárně určen žákům. Dne 9.11.2017 se v ZŠ Rýmařov uskutečnil seminář pro pedagogické pracovníky „Deskové a logické hry ve výuce“, který vedli pracovníci Hracího deskového centra LEGIE, z.s. Cílem semináře bylo nabídnout nápady, jaké deskové hry je možné využít při výuce, jak pomocí deskových her rozvíjet klíčové kompetence a seznámit se s novými hrami. Řada her může pomoci žákům, kteří jsou slabší – pomocí her mohou opakovat to, co jim dobře nejde.

Seminář byl praktický, a doufáme, že se nám podařilo pedagogům předat informace, jak rozšířit a oživit výuku. Zájemcům byly poskytnuty metodické listy, které pedagogům dávají k dispozici podrobný návod práce s hrami. Řada her je cíleně zaměřená na získávání informací z určitého oboru, na rozvoj např. prostorové představivost, procvičení základních matematických znalostí, jazykových znalostí apod.

Základním cílem vzdělávání je především získávání a rozvoj klíčových kompetencí. Tato náplň by měla být společná pro činnost školy i školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které zřizuje. Kompetencí je velké množství. Kompetence, které by všichni žáci měli na konci základního vzdělávání dosáhnout, jsou následující: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

 20171109 14043520171109 14185820171109 14403520171109 14515820171109 145206

 

 

LiStOVáNí

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. umožňuje prohlubovat znalosti a zkušenosti v širokém zaměření týkající se vzdělávání. Opakovaně si realizátoři vzali za cíl podporu čtenářské gramotnosti a podle ohlasů pedagogů a žáků jsme uspěli. V úterý 31.10.2017 jsme v Rýmařově přivítali herce Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a Petru Bučkovou. Přijeli s cyklem LiStOVáNí a předvedli scénické čtení.

Mladší děti z prvního stupně se bavily u představení Ztraceni v čase od autorky Petry Braunové a záči druhého stupně si užili příběh Život k sežrání od francouzského autora Mikaella Olliviera.  Celou dobu herci drželi v ruce danou knihu, četli z ní, hráli děj, listovali a neskutečně se bavili.

20171031 08330920171031 08531120171031 10054620171031 102600PA310015PA310020PA310030PA310032PA310043PA310045PA310048

 

Struktogram a triogram

O víkendu 7. - 8.10.2017 proběhl v kanceláři MAS seminář na téma Struktogram a triogram. Byla nám představena jednoduchá, rychlá a vysoce účinná metoda, která se dá snadno přenést do praxe a pomůže porozumět vlastnostem a chování svých i ostatních. Metoda se dá využít ve školství, při obchodních jednání, ve vedení lidí i v osobních vztazích. Účastníci byli nejen pedagogičtí pracovníci, ale i další zájemci o sebepoznání. Velice děkujeme za odhalení silných stránek, ale také rizik a omezení každého účastníka. http://www.structogram.cz/

Typologie 1Typologie 6Typologie 9Typologie 10Typologie 14

 

Družba mezi ZŠ Rýmařov a První základní školou v Ozimku slavila desetileté výročí

Ve dnech 6.-7.10.2017 se uskutečnilo setkání českých a polských dětí právě v Rýmařově. Polská skupinka dětí a pedagogického personálu byla v Rýmařově přivítána orchestrem ZUŠKABAND. Pracovnice projektu MAP uskutečnily páteční odpolední program na téma Hry bez hranic. Soutěže byly vědomostní, sportovní a využili jsme i zkušenosti s deskovými hrami. Týmy byly smíšené, výkony žáků neskutečné a celá akce se vydařila. Projekt MAP děkuje za přizvání k organizaci.

CZ PL_družba_4CZ PL_družba_9CZ PL_družba_21CZ PL_družba_27

CZ PL_družba_55CZ PL_družba_56CZ PL_družba_71CZ PL_družba_77

 

Dr. Lidmila Pekařová

V sobotu 16.9.2017 navštívila Rýmařovsko paní Dr. Lidmila Pekařová – přední česká klinická psycholožka, autorka knihy „Jak žít a nezbláznit se“, která vrací autoritu rodičů do rodin. Přednáška na téma „Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme“ byla určena pro širokou veřejnost. V přednášce paní Pekařové zazněly i principy partnerských vztahů, výchova dětí, obdarovávání dětí, komunikace s dětmi… Veřejnost ne jen, že se pobavila nad výkladem paní doktorky, protože se v mnoha případech „našla“, ale také si odnesla zajímavé poznatky. V předsálí bylo možné zakoupit její knihy, o které byl opravdu velký zájem.

Pekařová 1Pekařová 2Pekařová 3Pekařová 4Pekařová 5

 

Setkání s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny

30.8.2017 proběhlo v zasedací místnosti MAS metodické setkání s řediteli základních škol s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny. Pan ředitel Mgr. Piňos shrnul ředitelům legislativní změny, diskutovalo se o praktických aspektech inkluzivního vzdělávání, o zajištění výuky, o péči o žácích, disponibilních hodinách, výkaznictví a dalších tématech. Setkání bylo velice efektivní, ředitelé chtějí tímto směrem pokračovat a setkávat se s pracovníkem PPP i nadále.

Pedagogicko psychologická_poradna

 

Kuchařská párty III

V pátek 25. srpna 2017 se ve školní jídelně Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 konal už třetí workshop pro zaměstnance školních jídelen v regionu i pro veřejnost. Kuchařskou party III pořádala Místní akční skupina Rýmařovsko v rámci realizace místního akčního plánu vzdělávání.

Zájemci o gastronomii měli tentokrát možnost seznámit se s moderní gastronomickou technologií a užitečnými pomocníky v praxi veřejného stravování. Šéfkuchař Hermann Salzer představil technologie společnosti Hofmann Bohemia - partner gastronomie s.r.o. a předvedl ukázku moderního vaření - například hovězí Esterházy podle tradičního maďarského receptu, které se ve školní jídelně v automatickém konvektomatu připravovalo pomalým vařením přes noc. Součástí testovacího menu byly také rybí karbanátky, zeleninové hranolky nebo smažené rybí kousky. Práci s předváděnými přístroji a nástroji si všichni účastníci mohli vlastnoručně vyzkoušet.

Své zkušenosti s moderními technologiemi předvedly také kuchařky rýmařovské školní jídelny pod vedením Jany Egidové - na místě připravily v konvektomatu kynutý jablečný koláč nebo ve velkokapacitním kutru zdravé pomazánky, které připravují dětem na svačinky. Pro účastníky workshopu také předem nachystaly ukázky sladkých jídel a dezertů, které se jim v jídelně osvědčily - ať už z předem připravených směsí, nebo z vlastních receptů. Ukázaly také některé bezlepkové pokrmy či přílohy, které v jídelně strávníkům nabízejí.

Všichni účastníci hodnotili workshop jako velmi přínosný a dohodli se na příštím setkání, které by mělo být věnováno spotřebním košům ve školním stravování.  Na závěr obdrželi všichni katalogy prezentovaného zboží a dárek od společnosti gastronom.cz.

Kuchařská párty_III_1Kuchařská párty_III_2Kuchařská párty_III_3Kuchařská párty_III_4Kuchařská párty_III_5Kuchařská párty_III_6

 

Propagační materiály

V období letních prázdnin pracoval naplno administrativní tým na propagačních materiálech k projektu MAP. Maskotem projektu byla zvolena sovička, pro kterou se nám velice líbilo „jméno“ Zvídalka.

Propagační materiály byly zvoleny tak, aby je využily především děti a školy. Určitě lákavé je pexeso, které stimuluje paměť a podporuje rozvoj dětí. Naše pexeso je navíc vytvořené tak, že si jej děti mohou i sami vybarvit. Tématem pexesa jsou turistické cíle v regionu, kam se naše Zvídalka zaletěla podívat.

Za účelem rozvoje motoriky a logického uvažování vznikl také jednoduchý propagační letáček, na kterém je ztvárněno bludiště a děti v něm sbírají sovičky Zvídalky.

Jednoduchá a poutavá je také záložka do knihy, která je oboustranná a děti motivuje téměř ke všemu. Praktické je i pravítko, které děti jistě ve škole využijí.

Školám se velice líbil i vytvořený rozvrh hodin, který je oboustranný. Hlavní strana je dneska už popsaná školními povinnostmi, ale druhá strana nabízí přehled všech volnočasových aktivit, které lze na Rýmařovsku dělat. Slogan „Rýmařovsko nezná nudu!“ správně předvídá, že seznam zájmových kroužků a možnosti kam vyrazit po škole je plný. 

propagační materiály_1propagační materiály_2propagační materiály_3propagační materiály_4propagační materiály_5propagační materiály_6

 

Dvoudenní setkání Malá Morávka

Kolem třiceti ředitelů základních a mateřských škol, jejich zřizovatelů, pedagogů a zástupců dalších vzdělávacích institucí ORP Rýmařov se ve dnech 11. a 12. května sešlo na druhém dvoudenním setkání na chatě Kopřivné v Malé Morávce.

Paní Ivana Lukešová všechny aktéry přivítala a shrnula akce a aktivity, které se z projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO o.p.s.“ podařily uskutečnit. Proběhlo ohlédnutí za dosavadní prací jednotlivých pracovních skupin. Paní Kateřina Uličná informovala o výzvách OP VVV, konkrétněji MAP II a Implementace MAP. Implementace MAP byla řešena s aktéry i konkrétněji a to plánováním akčního plánu. Byly hledány aktivity, které zlepší kvalitu vzdělávání na Rýmařovsku. Byly hledány projekty spolupráce s dopadem na celé území.

Celé dva dny s námi na setkání byla i paní PhDr. Stanislava Podžorná, která vedla přednášku na téma: Zvládání stresu a obnova sil. Účastníci získali informace o podstatě stresu, prakticky si vyzkoušeli postupy a techniky, které umožňují přivést člověka opět do rovnováhy. Ve večerních hodinách proběhl praktický nácvik základní bodové relaxace. 

Ve večerních hodinách proběhla neformální část setkání - výměna zkušeností, hra na kytaru a testování deskových her. Těšíme se na další setkání.

pdfPozvánka.pdf

pdfProgram_- penzion_Mája.pdf

P5110223P5110226P5110228P5110231

 

 

 

P5110232P5110235P5120242

 

Kuchařská párty II.

Po aktivitách zaměřených spíše na děti a žáky škol v regionu přišla na řadu druhá kuchařská párty pro nepedagogické pracovníky a zájemce na téma luštěniny a zelenina. 27.dubna 2017 se ve školní jídelně Základní školy Rýmařov uskutečnilo setkání, výměna zkušeností a představení jednotlivých luštěnin dostupných na našem trhu. Kuchař Zbyněk Diatka, zástupce ze společnosti Podravka – Lagris, a.s. komentoval nejen přípravu luštěnin, ale dotazujícím prozradil i recepty na chutné pokrmy z luštěnin.

Nechyběla ani ochutnávka šestnácti druhů pokrmů. Hosté ochutnali například pomazánky z červené čočky, pohanky, hrášku nebo cizrnovo-brokolicovou polévku či karbanátky s kuřecím masem a cirznou.

Přečtete si článek, který napsal přímo se účastnící reportér z Rýmařovského horizontu.

pdfHorizont_092017.pdf

pdfKuchařská_párty_luštěniny_a_přílohy.pdf

 

P4270152P4270158P4270162P4270164P4270166

 

 

 

 

P4270179P4270187P4270188P4270194P4270196

 
Více článků...