mas.rymarovsko.cz Uskutečnilo se Setkání s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny

Setkání s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny

30.8.2017 proběhlo v zasedací místnosti MAS metodické setkání s řediteli základních škol s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny. Pan ředitel Mgr. Piňos shrnul ředitelům legislativní změny, diskutovalo se o praktických aspektech inkluzivního vzdělávání, o zajištění výuky, o péči o žácích, disponibilních hodinách, výkaznictví a dalších tématech. Setkání bylo velice efektivní, ředitelé chtějí tímto směrem pokračovat a setkávat se s pracovníkem PPP i nadále.

Pedagogicko psychologická_poradna