mas.rymarovsko.cz Uskutečnilo se Deskové a logické hry ve výuce

Deskové a logické hry ve výuce

Téměř v každé MŠ a ZŠ na Rýmařovsku již proběhl den deskových her, který byl primárně určen žákům. Dne 9.11.2017 se v ZŠ Rýmařov uskutečnil seminář pro pedagogické pracovníky „Deskové a logické hry ve výuce“, který vedli pracovníci Hracího deskového centra LEGIE, z.s. Cílem semináře bylo nabídnout nápady, jaké deskové hry je možné využít při výuce, jak pomocí deskových her rozvíjet klíčové kompetence a seznámit se s novými hrami. Řada her může pomoci žákům, kteří jsou slabší – pomocí her mohou opakovat to, co jim dobře nejde.

Seminář byl praktický, a doufáme, že se nám podařilo pedagogům předat informace, jak rozšířit a oživit výuku. Zájemcům byly poskytnuty metodické listy, které pedagogům dávají k dispozici podrobný návod práce s hrami. Řada her je cíleně zaměřená na získávání informací z určitého oboru, na rozvoj např. prostorové představivost, procvičení základních matematických znalostí, jazykových znalostí apod.

Základním cílem vzdělávání je především získávání a rozvoj klíčových kompetencí. Tato náplň by měla být společná pro činnost školy i školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které zřizuje. Kompetencí je velké množství. Kompetence, které by všichni žáci měli na konci základního vzdělávání dosáhnout, jsou následující: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

 20171109 14043520171109 14185820171109 14403520171109 14515820171109 145206