mas.rymarovsko.cz Uskutečnilo se

Uskutečnilo se

Deskové hry

Obecně se dlouhodobě ukazuje, že deskové, společenské a didaktické hry rozvíjejí nejen u dětí představivost, logické myšlení, slovní zásobu a schopnost analyzovat. České školy stále častěji využívají ve výuce deskové hry a tímto fenoménem jsme se nechali inspirovat i my. Na všech základních školách rýmařovského regionu probíhá nebo proběhne Den deskových her. Pro mateřské školy bude Den deskových her uspořádán kolektivně, aby se děti zvládaly i začleňovat do nových kolektivů. Na hracích stolech se objevují strategické hry, hry s čísly, logické hry, smart hry a větší dřevěné hry zaměřené na motoriku a pohyb. S uspořádáním těchto akcí nám pomáhá HRAcí Deskové Centrum Legie z.s. z Hradce nad Moravicí, která má zásobu téměř 400 různorodých her.

deskove hry deskove hry_1deskove hry_2deskove hry_3deskove hry_4

 

 

 

 

deskove hry_5deskove hry_6deskove hry_7deskove hry_8deskove hry_9

 

 

 

deskove hry_10deskove hry_11deskove hry_12deskove hry_13

 

Scénické čtení „Dobrodružství pavouka Čendy“

V pátek 31. 3. 2017 proběhlo v knihovně v Břidličné a ve Středisku volného času v Rýmařově scénické čtení s herci Davidem Vackem, Irenou Vackovou a Jiřím Hejcmanem ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Předmětem představení byla kniha Pavla Čecha "Dobrodružství pavouka Čendy. Scénického čtení se zúčastnily děti z malotřídních škol z regionu.

http://www.knihovna-bridlicna.cz/index.php/pro-deti/26-dobrodruzstvi-pavouka-cendy-2

scenicke cteniscenicke cteni_1scenicke cteni_2thumb scenicke cteni 3

 

 

 

scenicke cteni_4scenicke cteni_5scenicke cteni_6

 

Aktivity - Čtenářská gramotnost

V rámci pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se nám podařilo propojit s regionálním čtrnáctideníkem Rýmařovský horizont. Knihovnice z dětského oddělení paní Klimentová dává tipy na nejlepší knížky pro děti v určitém věku. V rámci další aktivity píší žáci druhého stupně do novin o knihách, které je samotné nějakým způsobem zaujaly a chtějí je doporučit dalším čtenářům.

Inspirovat se můžete z fotografií:


V městské knihovně v Rýmařově je nainstalovaná aplikace Včelka, která pomáhá řešit problém s udržením pozornosti a čtenářskou gramotností. Aplikace umožňuje a nabízí interaktivní cvičení, obrázky, zvuky, animace a pochvaly, které pomáhají učit čtení hravou formou. http://www.knihovnarymarov.cz/sluzby2/vcelka/ 

1-3 trida3-5 tridadětikomiksy

 

 

 

 

 

můj šálek_čaje_1můj šálek_čaje_2můj šálek_čaje_3

 

Hlas jako pracovní nástroj

Umíte správně pracovat se svým hlasem? Rozumíte řeči svých hlasivek? Myslíte si, že Vaše dýchání je správné? Abyste si na tyto otázky mohli s klidnou hlavou odpovědět, bylo 17. 3. 2017 v zasedací místnosti MAS uspořádáno interaktivní školení s názvem „Hlasová hygiena“. Seminář vedl zkušený klinický logoped Mgr. Jiří Kříž. Školení se zúčastnili nejen pedagogové základních a mateřských škol, ale také zaměstnanci knihovny a SVČ, pro které je hlas každodenním chlebem.

Školení bylo zaměřené na získání teoretických a praktických znalostí v oblasti hlasové hygieny. Účastníci si odnesli informace o efektivní a účinné práci s lidským hlasem a zároveň využili možnosti dotázat se logopeda na konkrétní problémy, které během své praxe řeší. Proběhlo i praktické cvičení - tvoření zvuků, dýchání.

Na základě zpětné vazby momentálně realizátoři školení uvažují na nadstavbě tohoto semináře, který by dál rozvedl danou problematiku.

hlasová hygienaHlasová hygiena_1Hlasová hygiena_2Hlasová hygiena_3

 

Aktualizovaný strategický rámec

Dne 13 3. 2017 se uskutečnilo setkání ředitelů a zřizovatelů ZŠ a MŠ. Na jednání byly představeny plánované výzvy MŠMT, MMR a MAS. Zúčastnění byly obeznámení s aktivitami projektu MAP a bylo apelováno na aktualizaci strategického rámce. Podněty k aktualizaci a připomínky byli cca 10 dní sbírány elektronickou formou. Dne 29. 3. 2017 byl řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec, který byl aktualizován na základě požadavků. Změny proběhly především v projektových záměrech.  

Strategický rámec je „kuchařkou“, která nás povede při plánování a realizování zamýšlených individuální projektů všech vzdělávacích zařízení a bude také odrazovým můstkem při plánování projektů spolupráce.

Celý aktualizovaný dokument je k dispozici v sekci „Užitečné dokumenty

setkání zřizovatelé_a_starostové

 

Jak na polytechniku - exkurze

Přinášíme Vám postřehy od členek MAP, které se zúčastnily exkurze konané v Opavě a byly z ní opravdu nadšené. V Opavě mají výborné zkušenosti s projekty zaměřenými na polytechniku od MŠ až po SŠ. A není na tom nic těžkého. Čtěte a s dotazujte se, budete-li mít zájem.  

Exkurze se uskutečnila v rámci výměny zkušeností mezi projekty MAP.

pdfČlánek_exkurze.pdf

ex 1ex 2Ex 3Ex 4

Ex 5Ex 6Ex 7

 

Metodická poradna v Rýmařově

Dne 20.12.2016 proběhlo odborné setkání řídících pracovníků MŠ a ZŠ z mikroregionu Rýmařovsko. Hlavním tématem byla inkluze – žhavé téma skloňované ve všech pádech. Díky patří lektorce paní Mgr. Jarce Grosmanové, která řešila se zúčastněnými otázky plynoucí z každodenní praxe. K setkání byly využity prostory Diakonie Rýmařov, děkujeme.

Metodická poradna_20_12_2017_1Metodická poradna_20_12_2017_2Metodická poradna_20_12_2017_3Metodická poradna_20_12_2017_4Metodická poradna_20_12_2017_5Metodická poradna_20_12_2017_6Metodická poradna_20_12_2017_7Metodická poradna_20_12_2017_8Metodická poradna_20_12_2017_9

 

Kuchařská párty pro zaměstnance školních jídelen na Rýmařovsku

Místní akční plánování není projektem zaměřeným pouze na pedagogické pracovníky a žáky, jeho hlubším smyslem je navázat vzájemnou a dlouhodobou spolupráci mezi všemi články zapojenými do procesu vzdělávání.

Proto se dne 28.10.2016 uskutečnilo ve školní jídelně Základní školy Rýmařov na ulici 1.máje společné setkání zaměstnanců školních kuchyní z celého Rýmařovska.

Hlavní myšlenkou setkání bylo prohloubit znalosti a praktické dovednosti zúčastněných a to formou výměny zkušeností a postřehů z každodenní praxe. Akce není pouze jednorázovou záležitostí, budou na ni navazovat další setkání stejného rázu, měnit se bude pouze tématika.

První setkání se zaměřilo na téma ryby a zelenina, která jsou obecně ne příliš oblíbenými pokrmy na talířích dětí, žáků, ale i dospělých strávníků. Vařilo se, ochutnávalo a diskutovalo. K ruce všem paní kuchařkám byl ministr ve svém oboru – kuchař pan Tomáš Avrata ze společnosti Bidvest a Bonduelle. Nechyběla také odborná diskuze s pracovníkem z Krajské hygienické stanice.

Snad se na dalším setkání sejdeme ve stejně hojném počtu.

 

pdfKuchařská_párty.pdf

pdfkucharska_party_horizont.pdf

Kuchařská párty_1_1Kuchařská párty_1_2Kuchařská párty_1_3Kuchařská párty_1_4Kuchařská párty_1_5Kuchařská párty_1_6

 

 

Strategický rámec

Dne 27. 9. 2016 byl řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec, který je nedílnou součástí Místního akčního plánu. Hlavní část tohoto dokumentu vyšla z práce pracovních skupin a z dvoudenního setkání na Davidově mlýně, kde se setkali všichni zapojení aktéři do projektu MAP.

Strategický rámec je „kuchařkou“, která nás povede při plánování a realizování zamýšlených individuální projektů všech vzdělávacích zařízení a bude také odrazovým můstkem při plánování projektů spolupráce.

Celý dokument je k dispozici zde: pdfStrategický_rámec_-_finál.pdf

 

Výjezdní zasedání - Davidův Mlýn

V termínu 14. - 15.9.2016 proběhne výjezdní zasedání všech složek, co se aktivně podílí na tvorbě místního akčního plánu pro mikroregion Rýmařovsko. Společně k jednomu stolu zasednou zástupci základních škol, mateřských škol, knihovny, muzea, střediska volného času, členové řídícího výboru, představitelé obcí.

pdfPozvánka_Davidův_Mlýn.pdf

pdfProgram_-_Davidův_Mlýn.pdf

 

Davidův mlýn_1 Davidův mlýn_2 Davidův mlýn_3 Davidův mlýn_4 Davidův mlýn_5 Davidův mlýn_6 Davidův mlýn_7 Davidův mlýn_8