Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz Uskutečnilo se

Uskutečnilo se

Metodická poradna v Rýmařově

Dne 20.12.2016 proběhlo odborné setkání řídících pracovníků MŠ a ZŠ z mikroregionu Rýmařovsko. Hlavním tématem byla inkluze – žhavé téma skloňované ve všech pádech. Díky patří lektorce paní Mgr. Jarce Grosmanové, která řešila se zúčastněnými otázky plynoucí z každodenní praxe. K setkání byly využity prostory Diakonie Rýmařov, děkujeme.

Metodická poradna_20_12_2017_1Metodická poradna_20_12_2017_2Metodická poradna_20_12_2017_3Metodická poradna_20_12_2017_4Metodická poradna_20_12_2017_5Metodická poradna_20_12_2017_6Metodická poradna_20_12_2017_7Metodická poradna_20_12_2017_8Metodická poradna_20_12_2017_9

 

Kuchařská párty pro zaměstnance školních jídelen na Rýmařovsku

Místní akční plánování není projektem zaměřeným pouze na pedagogické pracovníky a žáky, jeho hlubším smyslem je navázat vzájemnou a dlouhodobou spolupráci mezi všemi články zapojenými do procesu vzdělávání.

Proto se dne 28.10.2016 uskutečnilo ve školní jídelně Základní školy Rýmařov na ulici 1.máje společné setkání zaměstnanců školních kuchyní z celého Rýmařovska.

Hlavní myšlenkou setkání bylo prohloubit znalosti a praktické dovednosti zúčastněných a to formou výměny zkušeností a postřehů z každodenní praxe. Akce není pouze jednorázovou záležitostí, budou na ni navazovat další setkání stejného rázu, měnit se bude pouze tématika.

První setkání se zaměřilo na téma ryby a zelenina, která jsou obecně ne příliš oblíbenými pokrmy na talířích dětí, žáků, ale i dospělých strávníků. Vařilo se, ochutnávalo a diskutovalo. K ruce všem paní kuchařkám byl ministr ve svém oboru – kuchař pan Tomáš Avrata ze společnosti Bidvest a Bonduelle. Nechyběla také odborná diskuze s pracovníkem z Krajské hygienické stanice.

Snad se na dalším setkání sejdeme ve stejně hojném počtu.

 

pdfKuchařská_párty.pdf

pdfkucharska_party_horizont.pdf

Kuchařská párty_1_1Kuchařská párty_1_2Kuchařská párty_1_3Kuchařská párty_1_4Kuchařská párty_1_5Kuchařská párty_1_6

 

 

Strategický rámec

Dne 27. 9. 2016 byl řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec, který je nedílnou součástí Místního akčního plánu. Hlavní část tohoto dokumentu vyšla z práce pracovních skupin a z dvoudenního setkání na Davidově mlýně, kde se setkali všichni zapojení aktéři do projektu MAP.

Strategický rámec je „kuchařkou“, která nás povede při plánování a realizování zamýšlených individuální projektů všech vzdělávacích zařízení a bude také odrazovým můstkem při plánování projektů spolupráce.

Celý dokument je k dispozici zde: pdfStrategický_rámec_-_finál.pdf

 

Výjezdní zasedání - Davidův Mlýn

V termínu 14. - 15.9.2016 proběhne výjezdní zasedání všech složek, co se aktivně podílí na tvorbě místního akčního plánu pro mikroregion Rýmařovsko. Společně k jednomu stolu zasednou zástupci základních škol, mateřských škol, knihovny, muzea, střediska volného času, členové řídícího výboru, představitelé obcí.

pdfPozvánka_Davidův_Mlýn.pdf

pdfProgram_-_Davidův_Mlýn.pdf

 

Davidův mlýn_1 Davidův mlýn_2 Davidův mlýn_3 Davidův mlýn_4 Davidův mlýn_5 Davidův mlýn_6 Davidův mlýn_7 Davidův mlýn_8