Přehled podpořených projektů PRV

Trvale udržitelný rozvoj na farmě v Jiříkově

Trvale udržitelný rozvoj na farmě v JiříkověPředmět projektu: Projekt se zabývá nákupem nového zemědělského traktoru, který bude využit pro přepravu objemných krmiv, dovoz vody na pastvu a pro výrobu krmiv – sena a senáží. Pořízením techniky dojde k modernizaci a konkurenceschopnosti celého zemědělského podniku. Nová technika povede k hospodářské úspornosti - úspora PHM, náklady na opravy, snížení hlukové zátěže a emisí v obci díky vyšší výkonnosti techniky.

Žadatel: Šedá Naděžda

Celkové výdaje: 1 460 470 Kč

Dotace: 598 200 Kč

Místo realizace: Jiříkov

Pořízení manipulátoru

Pořízení manipulátoru farma DobřečovPředmět projektu: Cílem tohoto projektu je pořízení manipulátoru, který poslouží k uskladňování krmiv do stohu.  Manipulátor díky svému dosahu umožní postavit větší stoh, ve kterém dochází k menším ztrátám působených povětrnostními vlivy a také umožní šetrnější a bezpečnější manipulaci s balíky senáže. Tento stroj bude také používán při nastýlání a krmení a veškeré manipulaci s podestýlkou. Realizace projektu podpoří vznik nového pracovního místa - řidič, dělník v rostlinné a živočišné výrobě, traktorista. 

Žadatel: Farma Dobřečov s.r.o.

Celkové výdaje: 2 652 320 Kč

Dotace: 1 200 000 Kč

Místo realizace: Dobřečov

Rekonstrukce střech na objektu OMD

Rekonstrukce střech na objektu OMDPředmět projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce střešního pláště zemědělské stáje v obci Dolní Moravice, ve které je ustájeno nad 300 kusů dobytka. Objekt je tvořen dvěma stájemi o vnějším půdorysném rozměru 108600 x 15760 mm. Realizace objektu přispěla k eliminaci zatékání do budovy.

Žadatel: Vinohradník Pavel

Celkové výdaje: 3 492 522 Kč

Dotace: 2 095 513 Kč

Místo realizace: Dolní Moravice

Investice do zemědělských podniků

Ivenstice do zemědělských podnikůPředmět projektu: Náplní projektu je rozšíření mechanizace zemědělského podniku o zemědělské stroje a to - obraceč píce, shrnovač píce, které budou využívány pro zajištění krmivové základny pro skot a přepravník zvířat, který bude využíván pro přepravu skotu ze stáje na pastvu.  Výsledkem projektu se zlepšení soběstačnosti farmy a zvýšení konkurenceschopnosti.

Žadatel: Ing. Veronika Stránská

Celkové výdaje: 1 763 178 Kč

Dotace: 1 020 020 Kč

Místo realizace: Tvrdkov

Pořízení automatické pásové pily

Pořízení automatické pásové pily Malá MorávkaPředmět projektu: Cílem projektu je zkvalitnění výroby zápustkových výkovků a to prostřednictvím pořízení automatické pásové pily. Kvalitně nařezaný materiál zefektivní proces výroby zápustkových výkovků hlavně pro automobilový průmysl. Nově pořízená automatická pásová pila bude mít spotřebu energie cca 3kW, oproti spotřebě energie 38 kW u staré pily.

Žadatel: FERRUM FORM, spol. s r.o.

Celkové výdaje: 791 827 Kč

Dotace: 294 480 Kč

Místo realizace: Malá Morávka

Pořízení lesní techniky

Pořízení lesní techniky Dětřcihov nad BystřicíPředmět projektu: Projekt byl zaměřen na pořízení traktoru, který obec využívá pro obhospodařování lesů ve svém vlastnictví. Obec pořízením nového kvalitního a vůči přírodě šetrného stroje nahrazuje starý již dosluhující traktor. Obec tím bude provádět v rámci hospodaření v lese efektivní a kvalitní práci.

Žadatel: Obec Dětřichov nad Bystřicí

Celkové výdaje: 2 190 100 Kč

Dotace: 500 000 Kč

Místo realizace: Dětřichov nad Bystřicí

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin