OPZ

OP Z neboli Operační program Zaměstnanost spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho webové stránky jsou https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost. Podpora se zaměřuje na oblast zaměstnanosti, vzdělávání nebo sociální oblast a boj s chudobou.

pdfOPZ__Etický_kodex_.pdf