loga eu a mmr

PRV

PRV

Výzva č. 4 PRV

Seznam vybraných a nevybraných projektů 4. výzva PRV
xlsxSeznam_vybraných_a_nevybraných_ŽoD_z_4._výzvy_PRV_RÝMAŘOVSKO_o.p.xlsx

Jednání Programového výboru MAS 3.9.2020
pdfZápis_a_usnesení_4._výzva_PRV_-_PV_MAS_3_9_2020_.pdf
pdfPrezenční_listina_4._výzva_PRV_-_PV_MAS_3_9_2020.pdf

Jednání Výběrové komise MAS 1.9.2020
pdfZápis_a_usnesení_-_4_výzva_PRV-_VK_PRV_1_9_2020.pdf
pdfPrezenční_listina_4_výzva_PRV_-_VK_PRV_1.9.2020.pdf

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k 4.výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 25. června 2020

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_25_06_2020_1.pdf


pdfSeznam_přijatých_žádostí_o_dotaci_4._výzvy_PRV.pdf

 

pdfRÝMAŘOVSKO_Výzva_č._4_Program_rozvoje_venkova.pdf
pdfFiche_1.pdf
pdfFiche_4_.pdf
pdfFiche_6.pdf
pdfFiche_8.pdf
pdfPravidla_pro_poskytování_dotace_PRV_19.2.1._pdf.pdf
pdfZpůsob_výběru_projektů_z_Programu_rozvoje_venkova_MAS_RÝMAŘOVSKO.pdf
docxPříloha_č._7_a_i_b_Výpočet_zemědělského_podniku.docx
pdfPříloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.pdf
pdfMetodika_výpočtu_finančního_zdraví_.pdf
xlsxVypocet_financniho_zdravi_-_9_kolo_10_kolo.xlsx
pdfPříručka_pro_zadávání_veřejných_zakázek_PRV_verze_5_.pdf
pdfPravidla_publicity_PRV.pdf

pdfProhlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku_mal.pdf

 

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 24. dubna 2019

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

 pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_24__04_2019_1.pdf


 Výzva č. 2 PRV

pdfSeznam_přijatých_žádostí_o_dotaci_2._výzvy_PRV.pdf

pdf1_MAS_RÝMAŘOVSKO_2._výzva_2019_PRV.pdf

pdf2_Pravidla_19.2.1_Podpora_provádění_operací_v_rámci_SCLLD.pdf

pdfPříloha_č_1_Způsob_výběru_projektů_z_Programu_rozvoje_venkova_V_MAS_RÝMAŘOVSKO_komentář_SZIF_1.pdf

pdf5_Příloha_č._7_a_i_b_Výpočet_zemědělského_podniku.pdf

docx8_Příloha_č._9_Mapa_lesní_cesty_a_cyklotrasy.docx

docx10_Příloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.2018.docx

docx12_Příloha_č._2_Turistická_mapa_s_vyznačením_místa_realizace_1.docx

docx13_Příloha_č._3_Přírodní_zajímavosti.docx

pdf14_Metodika_k_Finančnímu_zdraví_.pdf

xlsx15_Vypocet_financniho_zdravi_-_8._kolo.xlsx

pdf16_Příručka_zadávání_veřejných_zakázek.pdf

pdf17_Pravidla_publicity.pdf

 

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 10. ledna 2019

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_10_01_2019_1.pdf

 

Výzva č. 1 PRV

Jednání Výběrové komise MAS 16.8.2018

pdf1_Pozvánka_na_jednání_Výběrové_komise_16_8__2018.pdf

pdf2_Prezenční_listina_Výběrové_komise_PRV_16.8.2018.pdf

pdf3_Hodnotící_list_Výběrové_komise_PRV_16.8.2018.pdf

pdf4_Zápis_Výběrové_komise_PRV_16.8.2018.pdf

pdfFiche_1_-_etický_kodex.pdf

pdfFiche_4_-_etický_kodex.pdf

pdfFiche_6_-_etický_kodex.pdfxlsxVK_16._8._2018_Aktuální_seznam_partnerů_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._k_25.6.2018_.xlsx

 

Jednání Programového výboru MAS 22.8.2018

pdf1_Pozvánka_Programový_výbor_22_8_2018_PRV_.pdf

pdf2_Prezenční_listina_Programového_výboru_22_8_2018.pdfpdf3_Zápis_z_jednání_Programového_výboru_22._8._2018_.pdf

pdfEtický_kodex_Fiche_1_členové_PV_22_8_2018_.pdf

pdfEtický_kodex_Fiche_4_členové_PV_22_8_2018.pdf

pdfEtický_kodex_Fiche_6_členové_PV_22_8_2018.pdf

xlsxPV_22._8._2018_Aktuální_seznam_partnerů_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._k_25.6.2018_.xlsx

 

pdfSeznam_přijatých_žádostí_o_dotaci_1__výzvy_PRV.pdf

pdfVýzva_MAS_č._1_PRV_2018.pdf

pdfPravidla_operace_19.2.1_pdf.pdf

pdfPříloha_č_1_Způsob_výběru_projektů_z_Programu_rozvoje_venkova_V_MAS_RÝMAŘOVSKO_komentář_SZIF.pdf

 

pdfPriloha_c_7_a_i_b_Vypocet_zemedelskeho_podniku.pdf

pdfPříloha_č._9_Mapa_lesní_cesty_a_cyklotrasy.pdf

pdfPříloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.2018.pdf

pdfPříloha_č._2_Turistická_mapa_s_vyznačením_místa_realizace.pdf

pdfPříloha_č._3_Přírodní_zajímavosti.pdf

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 28. června 2018

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_28_06_2018.pdf

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr