Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Strategický rámec

Dne 27. 9. 2016 byl řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec, který je nedílnou součástí Místního akčního plánu. Hlavní část tohoto dokumentu vyšla z práce pracovních skupin a z dvoudenního setkání na Davidově mlýně, kde se setkali všichni zapojení aktéři do projektu MAP.

Strategický rámec je „kuchařkou“, která nás povede při plánování a realizování zamýšlených individuální projektů všech vzdělávacích zařízení a bude také odrazovým můstkem při plánování projektů spolupráce.

Celý dokument je k dispozici zde: pdfStrategický_rámec_-_finál.pdf

 

Výjezdní zasedání - Davidův Mlýn

V termínu 14. - 15.9.2016 proběhne výjezdní zasedání všech složek, co se aktivně podílí na tvorbě místního akčního plánu pro mikroregion Rýmařovsko. Společně k jednomu stolu zasednou zástupci základních škol, mateřských škol, knihovny, muzea, střediska volného času, členové řídícího výboru, představitelé obcí.

pdfPozvánka_Davidův_Mlýn.pdf

pdfProgram_-_Davidův_Mlýn.pdf

 

MAP = Místní akční plánování = u nás se stále něco děje

Zatímco prázdniny se dočkaly svého konce a děti, odpočatí po prázdninách, usedly do svých lavic, v kanceláři místní akční skupiny Rýmařovsko se nepřetržitě pilně pracuje na tvorbě a naplňování předpokladů aktuálního projektu MAP. Získáváme zkušenosti, navazujeme kontakty a spolupráci, těšíme se na brzká setkání pracovních skupin.

Informace pro aktéry MAP a pro ty, co se zajímá o problematiku vzdělávání na Rýmařovsku, čtěte zde: http://mas.rymarovsko.cz/mistni-akcni-plan-map

 

Leaderfest

Přijeďte 8. - 10. června 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců Místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou Leader.

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradičně bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor budeme věnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 - 2020.

Pozvánka a více informací www.leaderfest.cz

 

Euroregion

Na internetových stránkách Euroregionu Praděd v záložce aktuality,  je zveřejněný předpokládaný harmonogram na rok 2016 a pozvánka na školení pro žadatele fondu mikroprojektů.

Na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) budou projednávány pouze tyto typy projektových žádostí:

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Potřebné dokumenty k Fondu (směrnice, hodnotící tabulka apod.) naleznete zde http://www.europraded.cz/index.php?show=obdobi-2014-2020-FMP-dokumentace

 

Regionální značka JESENÍKY originální produkt ® SEMINÁŘ

Regionální značka JESENÍKY originální produkt ® v Moravskoslezském kraji pořádá seminář. Zváni jsou držitelé certifikátů i příznivci této značky. Seminář se uskuteční v Centru Slezská Harta v Razové v úterý 15. března 2016 od 13 hodin.

Pokud jste výrobci dobrot, pořadatelé potěšíte, když dovezete ukázku svých produktů, aby účastníci semináře měli příležitost okusit to nejlepší z regionu.  

Program, který naleznete v příloze, je sestavený tak, aby umožnil nastavení lepší komunikace a vzájemné diskuze mezi koordinátorem a certifikovanými i ze vzdálenějších částí území.

Jelikož součástí propagace značky jsou i různé trhy a jarmarky, najdete v příloze vybrané akce, kterých se můžete v roce 2016 účastnit a kde jste vítáni.

Pořadatelé prosí o potvrzení účasti do 10. března 2016 na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

pdfSeminar_duben_2016_program.pdf

docxx_Jes_kalendar_akci_2016.docx

 

Výzva JESENÍKY originální produkt

Je zde další možnost se zařadit se svým výrobkem, službou nebo zážitkem do systému regionálního značení JESENÍKY originální produkt®. Požádejte o značku JESENÍKY originální produkt®.  v příloze naleznete podklady k vyhlášené výzvě regionální značky Jeseníky originální produkt. Výzva se týká výrobků, služeb i zážitků. Pokud tuto značku již máte a vypršela Vám platnost certifikátu, zažádejte o prodloužení certifikátu.

Příjem žádostí o značku pro výrobky je do 15.5.2016 a pro služby a zážitky do 31.3.2016. Žádosti se předkládají v sídle koordinátora MAS Horní Pomoraví, Hlavní 137, Hanušovice. Více informací v přiložených souborech.

pdf13_výzva_vyrobky.pdf

pdfVýzva_9_SLUŽBY.pdf

pdfVýzva_č.7_Zážitky.pdf

 

Odborný seminář - Výběr dodavatele v OP PIK

Více zde: http://czechinvest.org/vyber-dodavatele-v-op-pik-103-ostrava?term=10.+%E2%80%93+9.3.2016&place=Ostrava

 

Novinky z portálu eAGRI (11.2.2016)

Na webových stránkách eAGRI jsou uveřejněna nová pravidla pro žadatele PRV. Více na odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/

 

Podpora Místních akčních skupin MSK 2015 projekt „Komunitně vedený rozvoj na Rýmařovsku“

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. podala v říjnu 2015 žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci dotačního titulu „Podpora Místních akčních skupin“. Žádost s názvem „Komunit2016-05-30 14:31:22ně vedený rozvoj na Rýmařovsku“ byla úspěšná a může být realizována.

Cílem projektu je přispět k rozvoji venkovských oblastí Moravskoslezského kraje a podpořit komunitní rozvoj venkova na Rýmařovsku. Některé obce a podnikatelé na území regionu nedisponují dostatečnou personální kapacitou a proto nejsou schopny bez rady odborníka žádat o finanční podporu z podpůrných programů. Specifickým cílem projektu je nadále podporovat komunitně vedený rozvoj regionu jako celku a zajistit činnost manažerů, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti komunitního rozvoje venkova.

Realizací projektu by se měl náš region připravit na čerpání finančních prostředků z národních i strukturálních fondů pro období let 2014-2020.

logo msk

 

Aktualita k 7. ročníku soutěže o značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje - Soutěž zastřešuje Ministerstvo zemědělství a Moravskoslezský kraj

•    Pravidla pro udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje jsou zveřejněna na http://www.regionalnipotravina.cz
•    Přijímání přihlášek probíhá od 11. 1. 2016 – 1. 4. 2016
•    Hodnocení přihlášených potravinářských výrobků proběhne 5. 5. 2016
•    Kontakt na regionálního koordinátora soutěže: RAK Ostravsko, Silvie Kořistková, MT: 734 461 940, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Více zde: pdfVYHLÁŠENÍ_SOUTĚŽE.pdf

 
Více článků...