Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
mas.rymarovsko.cz

Aktuality

POZVÁNKA na seminář pro příjemce k 2. výzvě MAS z Operačního programu Zaměstnanost - Rekvalifikace

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce k výzvě MAS z Operačního programu Zaměstnanost - Rekvalifikace

Datum konání: 29. srpna 2018

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 11:00 hod

pdfPOZVÁNKA_na_seminář_pro_příjemce_k_2._výzvě_Rekvalifikace.pdf

 

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce k výzvě MAS z Operačního programu Zaměstnanost Prorodinná opatření

Datum konání: 29. srpna 2018

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:30 hod

pdfPOZVÁNKA_na_seminář_pro_příjemce_k_1._výzvě_Prorodinná_opatření_003.pdf

 

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město

logo mmr horni mesto

 

Obec Horní Město získala dotaci ve výši 2 776 976 Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“
a Dotačního titulu č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Finanční prostředky byly použity na projekt „Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město“. Celkové náklady na rekonstrukci venkovních objektů a vnitřních prostorů tělocvičny dosáhly částky 3 967 108 Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 30 % z celkových nákladů.

Hlavním cílem projektu bylo provedení kompletní rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny a venkovních objektů – víceúčelové hřiště a rozběhová dráha s doskočištěm. Dále došlo k výměně pletivového oplocení podél areálu venkovního sportoviště základní školy.

Tento projekt přispěje ke zlepšení bezpečnosti a kvality výuky nejen dětí při hodinách tělesné výchovy, ale i při zájmových kroužcích, které škola nabízí. Projekt si dal za cíl zatraktivnit dětem pohyb a dát jim tak více možností výběru sportovních aktivit.

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 28. června 2018

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_28_06_2018.pdf

 

„Vítání mláďátek“ ve Stránském u Rýmařova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Vás společně s Farmou Nedělní školy řemesel STRÁNSKÉ z.s. zvou na jarní akci „Vítání mláďátek“, která proběhne v sobotu dne 21. 4. 2018 od 14:00 – 18:00 hod. ve Stránském u Rýmařova č. p. 5. Můžete se těšit na:

plakát Stránské duben 2018

 

Prodloužení termínu

Na základě požadavků žadatelů byl prodloužen termín pro předkládání žádosti o dotaci do  1. výzvy OPZ - Prorodinná opatření do 30. 3. 2018 do 12:00 hodin.

Na stránkách jsou umístěny prezentace ze školení pro jednotlivá opatření výzev.

 

POZVÁNKA Školení VÝZVY OPZ

POZVÁNKA Školení VÝZVY OPZ

pdfPOZVÁNKA_Školení_VÝZVY_OPZ.pdf

 

 

Připravuje se Výzva MAS - OPZ!

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. připravuje vyhlášení tří výzev z OP Zaměstnanost zaměřených na podporu zaměstnanosti a prorodinných opatření. Předpokládaný termín vyhlášení výzev je 12.2.2018 příjem žádostí bude ukončen 22. 3. a 26. 3. 2018
Informace k výzvě včetně výzev samotných a veškerých potřebných dokumentů je na tomto odkazu:  http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/vyzvy/opz

 

Schválení strategie

Chceme všem čtenářům našich webovek oznámit, že „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s.“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů a byla dne 3.7.2017 schválena řídícími orgány Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OP Z).

Po několikaletém procesu tvoření, hodnocení, úprav, změnách a konzultacích má strategie finální podobu. Strategii a akceptační dopisy najdete zde http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/strategie-obdobi  

Tento strategický dokument je důležitým podkladem pro přerozdělování dotačních prostředků v území naší MAS. Pro koncové žadatele má RÝMAŘOVSKO, o.p.s. do konce roku 2023 rezervovanou alokaci ve výši přes 56 mil. Kč, s tím, že největší část alokace připadá na opatření IROP (23,3 mil. Kč), PRV (20 mil. Kč) a OP Z (12,6 mil. Kč).

Pevně věříme, že v tomto „novém“ programovém období se nám podaří dohnat zpoždění a co nejefektivněji zrealizovat a podpořit co nejvíce potřebných projektů. První vyhlášené výzvy budou na podzim tohoto roku.   

schvaleno

 

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

logo eu mmr

 

I. Lázeňský Jarmark

I lazensky jarmark

 

Kotlíkové dotace

Obyvatelé Moravskoslezského kraje dostanou příležitost využít dotace na výměnu kotlů. Od 5. září 2017 bude spuštěn příjem žádostí o dotaci, finanční prostředky kraje jsou v objemu téměř 900 mil. Kč a zvládnou uspokojit více než 8 tis. žadatelů.

Nahradit starý neekologický kotel můžete za významného finančního přispění díky dotaci, která může být až 150 tis. Kč. Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. třídy napojených na otopnou soustavu. Požádat o dotaci si mohou fyzické osoby – vlastníci či spoluvlastníci rodinných a bytových domů (max. 3 bytové jednotky). Žádost o dotaci se podává elektronickou a zároveň listinnou formou, takto zvolený způsob zamezí několikahodinovým frontám před úřadem. Od 29. června 2017 bude možno si žádost v elektronické podobě předvyplnit a uložit, odeslat žádost však bude možné až od okamžiku po zahájení příjmu žádostí, tj. od 5. září v 10:00 hod.

Stávající kotel je možné vyměnit za:

-          kotel pouze na biomasu (automaticky i s ručním přikládáním),

-          kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický),

-          plynový kondenzační kotel,

-          tepelné čerpadlo.

Informace o způsobilosti výdajů, seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačním programu, přílohy k žádosti, vyúčtování dotace a dokonce i nejčastější dotazy najdete na webové adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz. Pomoc se žádostí o dotaci vám mohou i pracovníci Sdružení obcí Rýmařovska, kteří mají kancelář na náměstí Míru 2 v Rýmařově (vchod mezi lékárnou a poštou). Telefonní kontakt do kanceláře je 554 254 308 (309). V kanceláři vám bude poskytnuta brožura, kterou je nutné si prostudovat před úplným začátkem samotné výměny kotle.

 

Ing. Kateřina Uličná, Sdružení obcí Rýmařovska

Logo Rymarovsko bez sdruzeni obci

 
Více článků...