mas.rymarovsko.cz

Aktuality

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město

logo mmr horni mesto

 

Obec Horní Město získala dotaci ve výši 2 776 976 Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“
a Dotačního titulu č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Finanční prostředky byly použity na projekt „Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město“. Celkové náklady na rekonstrukci venkovních objektů a vnitřních prostorů tělocvičny dosáhly částky 3 967 108 Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 30 % z celkových nákladů.

Hlavním cílem projektu bylo provedení kompletní rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny a venkovních objektů – víceúčelové hřiště a rozběhová dráha s doskočištěm. Dále došlo k výměně pletivového oplocení podél areálu venkovního sportoviště základní školy.

Tento projekt přispěje ke zlepšení bezpečnosti a kvality výuky nejen dětí při hodinách tělesné výchovy, ale i při zájmových kroužcích, které škola nabízí. Projekt si dal za cíl zatraktivnit dětem pohyb a dát jim tak více možností výběru sportovních aktivit.

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 28. června 2018

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_28_06_2018.pdf

 

„Vítání mláďátek“ ve Stránském u Rýmařova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Vás společně s Farmou Nedělní školy řemesel STRÁNSKÉ z.s. zvou na jarní akci „Vítání mláďátek“, která proběhne v sobotu dne 21. 4. 2018 od 14:00 – 18:00 hod. ve Stránském u Rýmařova č. p. 5. Můžete se těšit na:

plakát Stránské duben 2018

 

Prodloužení termínu

Na základě požadavků žadatelů byl prodloužen termín pro předkládání žádosti o dotaci do  1. výzvy OPZ - Prorodinná opatření do 30. 3. 2018 do 12:00 hodin.

Na stránkách jsou umístěny prezentace ze školení pro jednotlivá opatření výzev.

 

POZVÁNKA Školení VÝZVY OPZ

POZVÁNKA Školení VÝZVY OPZ

pdfPOZVÁNKA_Školení_VÝZVY_OPZ.pdf

 

 

Připravuje se Výzva MAS - OPZ!

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. připravuje vyhlášení tří výzev z OP Zaměstnanost zaměřených na podporu zaměstnanosti a prorodinných opatření. Předpokládaný termín vyhlášení výzev je 12.2.2018 příjem žádostí bude ukončen 22. 3. a 26. 3. 2018
Informace k výzvě včetně výzev samotných a veškerých potřebných dokumentů je na tomto odkazu:  http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/vyzvy/opz

 

Schválení strategie

Chceme všem čtenářům našich webovek oznámit, že „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s.“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů a byla dne 3.7.2017 schválena řídícími orgány Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OP Z).

Po několikaletém procesu tvoření, hodnocení, úprav, změnách a konzultacích má strategie finální podobu. Strategii a akceptační dopisy najdete zde http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/strategie-obdobi  

Tento strategický dokument je důležitým podkladem pro přerozdělování dotačních prostředků v území naší MAS. Pro koncové žadatele má RÝMAŘOVSKO, o.p.s. do konce roku 2023 rezervovanou alokaci ve výši přes 56 mil. Kč, s tím, že největší část alokace připadá na opatření IROP (23,3 mil. Kč), PRV (20 mil. Kč) a OP Z (12,6 mil. Kč).

Pevně věříme, že v tomto „novém“ programovém období se nám podaří dohnat zpoždění a co nejefektivněji zrealizovat a podpořit co nejvíce potřebných projektů. První vyhlášené výzvy budou na podzim tohoto roku.   

schvaleno

 

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

logo eu mmr

 

I. Lázeňský Jarmark

I lazensky jarmark

 

Kotlíkové dotace

Obyvatelé Moravskoslezského kraje dostanou příležitost využít dotace na výměnu kotlů. Od 5. září 2017 bude spuštěn příjem žádostí o dotaci, finanční prostředky kraje jsou v objemu téměř 900 mil. Kč a zvládnou uspokojit více než 8 tis. žadatelů.

Nahradit starý neekologický kotel můžete za významného finančního přispění díky dotaci, která může být až 150 tis. Kč. Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. třídy napojených na otopnou soustavu. Požádat o dotaci si mohou fyzické osoby – vlastníci či spoluvlastníci rodinných a bytových domů (max. 3 bytové jednotky). Žádost o dotaci se podává elektronickou a zároveň listinnou formou, takto zvolený způsob zamezí několikahodinovým frontám před úřadem. Od 29. června 2017 bude možno si žádost v elektronické podobě předvyplnit a uložit, odeslat žádost však bude možné až od okamžiku po zahájení příjmu žádostí, tj. od 5. září v 10:00 hod.

Stávající kotel je možné vyměnit za:

-          kotel pouze na biomasu (automaticky i s ručním přikládáním),

-          kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický),

-          plynový kondenzační kotel,

-          tepelné čerpadlo.

Informace o způsobilosti výdajů, seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačním programu, přílohy k žádosti, vyúčtování dotace a dokonce i nejčastější dotazy najdete na webové adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz. Pomoc se žádostí o dotaci vám mohou i pracovníci Sdružení obcí Rýmařovska, kteří mají kancelář na náměstí Míru 2 v Rýmařově (vchod mezi lékárnou a poštou). Telefonní kontakt do kanceláře je 554 254 308 (309). V kanceláři vám bude poskytnuta brožura, kterou je nutné si prostudovat před úplným začátkem samotné výměny kotle.

 

Ing. Kateřina Uličná, Sdružení obcí Rýmařovska

Logo Rymarovsko bez sdruzeni obci

 

Zpráva z akce „Odemykání lesa“ dne 3. června 2017 Zámek Janovice u Rýmařova

V sobotu 3. 6. 2017 se od 11 hodin uskutečnila na zámecké zahradě v Janovicích u Rýmařova akce „Odemykání lesa“. Plakát na akci vyzýval návštěvníky, ať do zámecké zahrady dorazí probudit les po dlouhé zimě. Příjemné počasí bylo na této akci třešničkou na dortu.

Návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Programu rozvoje venkova a lesní tématice spojené s činností Lesů ČR. Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. využila prostor k propagaci své činnosti a úspěšně realizovaných projektů.

Na stánku Celostátní sítě pro venkov získali zájemci informace o aktuálním dění a činnosti jejích partnerů, děti obdrželi pexeso a další propagační věci se zemědělskou tématikou. Zájemci mohli využít ochutnávky produktů s regionální značkou „JESENÍKY originální produkt“ nabízené pracovníky místní akční skupiny. Na ochutnání byly následující produkty:

-          Staroměstské máslové trubičky,

-          Lázeňské oplatky UNITA, spol. s r.o.,

-          Džemy a sirupy Supremus spol. s r.o.,

-          Kvasový chléb Rýmařovská pekárna s.r.o.,

-          Jesenický med z včelí farmy Šenfeldr,

-          Domácí muffiny paní Byrtusová,

-          4 druhy piva z pivovaru Hasič,

-          100% přírodní šťávy VITAMINÁTOR.

Děti si společně s rodiči ověřili své znalosti v oblasti lesnictví, poznávání zvěře, stop a prostřednictvím hmatu poznávali ukryté předměty v pytlíčcích. Nechyběla ani projížďka na poníkovi a výstava dravců. V prostorách zámku byla a po celou zámeckou sezónu 2017 bude obsáhlá výstava výtvarných prací dětí z mateřských a základních škol z regionu na téma „Ptačí svět“. Na tradičním jarmarku mohli návštěvníci sledovat práci řezbáře, kováře, spřádání vlny či pozorovat pasoucí se valašské ovečky z Nedělní školy řemesel ze Stránského.

Této akce se zúčastnilo cca 700 návštěvníků.

V Rýmařově 5.6.2017
Uličná Kateřina
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.


P6030302P6030316P6030318P6030323P6030325P6030326P6030329P6030331

 

 

 

 

 

Animace škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v červnu 2016 dlouho očekávanou Výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Žádosti je možné podávat ještě měsíc, tudíž do konce června 2017. Na našem území k dnešnímu dni není žádná MŠ a ZŠ, která by žádost o dotaci nepodala. 100% škol z území Rýmařovska této výzvy využilo a podalo žádost o dotaci, případně už jsou realizovány zvolené aktivity.

Nejčastěji si školy volily personální podporu a to ve formě chův do mateřských škol a školní asistenty na školy základní. V rámci těchto projektů ve školách vzniknou kluby zábavné logiky a deskových her a čtenářské kluby. Školy si také vybíraly z možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených například na logopedické vady, na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky případně inkluzi. Školy neopomněly ani na žáky s ohroženým školním neúspěchem, pro které bude realizováno doučování, s rodiči ve školách proběhnou tematická setkávání, případně školy mezi sebou budou sdílet zkušenosti prostřednictvím vzájemných návštěv.

Výběr realizovaných aktivit závisel především na potřebách školy a na výstupu z dotazníku, který vyhodnocovalo MŠMT.

Typ šablonové výzvy bude vyhlášen i pro Střediska volného času, plánované vyhlášení výzvy je v listopadu 2017. Druhá vlna výzev na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ a ZŠ je plánovaná na jaře 2018. logo eu mmr

 
Více článků...