nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

11.jpeg
03.jpeg
01.jpeg
08.jpeg
02.jpeg
09.jpeg
04.jpeg
12.jpeg
previous arrow
next arrow

MAS Rýmařovsko

Území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Územní působnost je vymezena společníky a to obcemi Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Dolní Moravice, Malá Morávka, Václavov u Bruntálu, Malá Štáhle, Velká Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí, Jiříkov, Ryžoviště, Lomnice, městy Rýmařov a Břidličná.

Členy místní akční skupiny jsou podnikatelé se sídlem provozovny v tomto území AL INVEST Břidličná a.s., Katr a.s. Stará Ves, RD Rýmařov s.r.o., Farma Dolní Moravice Mgr. Jan Vinohradník, Agrární komora Bruntál, Ing. Pavel Vinohradník, Jiří Halouzka Jiříkov, Tvrdkovská zemědělská farma Tvrdkov, Ing. Bohumil Procházka Malá Morávka, Jiří Koudela Horní Město, Jaroslav Palys Horní Město, Infogold s.r.o. Brno - Dolní Moravice, Stolařství a výroba nábytku David Kopeček Rýmařov, SKI Karlov s.r.o. Opava, Jan Hoško Václavov u Bruntálu, Horymas SK, spol. s r.o. Horní Město, Srubovka s.r.o. Malá Morávka, Turistické známky s.r.o. Rýmařov, Farma Dobřečov s.r.o. Horní Město, Petr Kročil Malá Štáhle, Dětřichovská spol. s r.o. Dětřichov nad Bystřicí, Outdoor Aliance s.r.o. Stará Ves, Ing. Jaroslava Ftáčková Horní Město, Western Arts Club ČR Rýmařov, Občanské sdružení Stránské o.s. Stránské, Jan Hořák – Janovice, Srdce Jesenického podhůří o.s. Brno, Základní škola Rýmařov, Městské muzeum Rýmařov, Mgr. Dagmar Kinclová Horní Město, Ing. Veronika Stránská, Diakonie ČCE Rýmařov.


 

Rozloha: 368,0 km2
Počet obyvatel: 16 862 (k 1.1.2018)
Hustota osídlení: 45,8 obyvatel/km2
Počet měst a obcí: 14
Počet soukromých subjektů: 29

 

Historie MAS

Příprava na zapojení aktérů probíhala od druhé poloviny roku 2003. Před zahájením prvních setkání v regionu byly postupně v obcích zveřejněny dvě výzvy o vytvoření místního partnerství. Výzvy byly zveřejňovány prostřednictvím úředních desek, na plakátovacích plochách, případně byli někteří kandidáti – potencionální předkladatelé projektů oslovováni cíleně, přímo. O účast na přípravě projevilo zájem téměř 20 subjektů, a to v podstatě ze všech obcí mikroregionu.

Partneři přípravy záměru LEADER vyznávají princip partnerské spolupráce při rozvoji území regionu, založený na úzké spolupráci místních klíčových subjektů (samospráv, firem, zemědělských podniků a zájmových organizací a spolků). Dalším principem, který subjekty vyznávají je princip komunitního přístupu zdola nahoru, založeném na plánování záměru dle místních specifik a potřeb. V neposlední řadě je to princip programování prostřednictvím, kterého se Místní akční skupina snaží o vzájemnou shodu na rozvojových prioritách vyjádřenou strategickým plánem rozvoje. Projekty realizované v rámci záměru musí být maximálně ohleduplné k životnímu prostředí.

Ustavující zasedání místní akční skupiny Rýmařovsko se uskutečnilo dne 1.4.2004 kdy se podepsala zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti a zakladateli bylo 22 subjektů. Konkrétně deset obcí a dvanáct ostatních subjektů (právnické a fyzické osoby, neziskové organizace). Společnost Rýmařovsko o.p.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 23.7.2004. 
V následujících letech se počet společníků postupně zvyšoval, na valné hromadě dne 14.10.2004 byl jednohlasně schválen vstup obce Malá Morávka, zastoupené tehdejším starostou Petrem Pechou a obce Rýžoviště, zastoupené starostkou Evou Lašákovou. Na zasedání valné hromady dne 20.12.2005 byl jednohlasně schválen vstup obce Václavov u Bruntálu, zastoupené starostkou Jarmilou Pavlíkovou, dále firmy INFOGOLD s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Vlastimilem Sedláčkem a SKI Karlov s.r.o., zastoupené Františkem Příkaským. Poslední změnav počtu členů MAS se odehrála na valné hromadě dne 12.12.2007 kdy bylo všemi přítomnými členy odsouhlasen vstup obce Lomnice, soukromého podnikatele Jana Hoška z Václavova u Bruntálu, společnosti Horymas SK, s.r.o. Horní Město – Skály a výstup společnosti Amin s.r.o. Velká Štáhle.

Aktivní práce místní akční skupiny Rýmařovsko a úspěšná realizace projektů, stejně jako vhodná prezentace, to vše přispívá ke průběžnému zvyšování počtu společníků a partnerů. Současný počet společníků po poslední valné hromadě činí 30 členů, s poměrem 14 zástupců veřejného sektoru (obcí) a 16 členů soukromého sektoru (právnických a fyzických osob, neziskových organizací).

Mezi tím dochází k navazování vzájemné spolupráce s řadou dalších subjektů, která vede k uzavírání partnerských smluv. Partnery se stávají fyzické osoby, právnické osoby, jiné místní akční skupiny, jimž záleží na prohlubování spolupráce, realizaci projektů na principech Leader.

Image

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr