Organizační struktura

organizační struktura

Řídící výbor

 Organizační struktura místních akčních plánů si žádá vytvoření řídícího výboru. Role řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Povinní zástupci jsou:

Jméno Příjmení kontakt Organizace Role
Ing. Ivana Lukešová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. manažerka MAS; RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Zástupce RT MAP
Mgr. Marcela Staňková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka Diakonie Rýmařov Zástupce sociálních služeb
Eva  Lašáková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. starostka obce Ryžoviště Zástupce zřizovatele
Mgr. Jiří Gajdoš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zástupce ředitele ZŠ Rýmařov Vedení škol
Mgr. Hana  Měráková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka Základní škola Rýmařov, školní náměstí 1 Vedení škol
Jana Krčová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka MŠ Břidličná Vedení škol
Božena Jarošová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka MŠ Rýmařov Vedení škol
Mgr. Markéta Barschová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zástupce ředitele ZŠ Břidličná Pedagogové
Mgr. Ivana Kapitánová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka ZŠ a MŠ Ryžoviště Pedagogové
Mgr. Barbora Šomodíková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka ZŠ a MŠ Lomnice Pedagogové
Mgr. Dagmar Kučerová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Moravice

Zástupce školních družin, školních klubů

Mgr. Jiří  Taufer, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitel ZUŠ Zástupce ZUŠ
Bc. Marcela Pavlová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka SVČ Rýmařov Zástupce neformálního vzdělávání
Bc. Růžena Zapletalová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka Muzeum Rýmařov Zástupce neformálního vzdělávání
Ing. Bc. Ivona  Crháková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zástupce KAP Zástupce KAP
Robert Sivulka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  zastupitel MSK Zástupce MSK
Ing. Nikola Pohanělová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. rodič Dolní Moravice Zástupce rodičů
Jan Žédek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. starosta obce Tvrdkov Zástupce obcí nezřizujících školu
Bc. Bc. Leona Pleská Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vedoucí odboru školství města Rýmařov Zástupce ORP
Mgr. Jozef Kubáň Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vedoucí NIP ČR Zástupce NPI ČR 
Bc. Iveta Podzemná Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vedoucí odboru sociálních věcí Rýmařov Zástupce sociálních služeb
NEOBSAZENO       Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
         
         

Řídící výbor je především platformou:

-  kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území,

- která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,

- která zprostředkovává přenos informací v území,

-  která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

 

Řídící výbor má svou zvolenou předsedkyni paní Mgr. Marcelu Staňkovou, a následující dokumenty:pdfJednací_řád_Řídícího_výboru_MAP_-_aktualizace.pdf pdfStatut_Řídícího_výboru_MAP_-_aktualizace.pdf

 

Pracovní skupiny MAP:

Pracovní skupiny jsou základním článkem procesu MAP. Součástí pracovních skupin mohou být všichni, kterým záleží na budoucnosti dětí/žáků a jejich vzdělávání. Pracovní skupiny jsou tvořeny členy z řad zřizovatelů, zástupců MŠ a ZŠ, neformálního a zájmového vzdělávání, zástupců rodičů, případně dalších cílových skupin. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Během realizace projektu mohou být v rámci pracovních skupin projednávána i aktuální důležitá témata.

Seznam pracovních skupin MAP II:

  • PS – Rozvoj čtenářské gramotnosti – vedoucí – Mgr. Iveta Volková
  • PS – Pro rovné příležitosti – vedoucí – Bc. Klára Ujfaluši
  • PS – Financování – vedoucí – Petr Pecha
  • PS – Družiny a volnočasové aktivity – vedoucí – Eva Cábová
  • PS – Rozvoj matematické gramotnosti – vedoucí – Mgr. Markéta Míčková

PS – Rozvoj čtenářské gramotnosti

Obsahem práce PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Jméno

Kontakt

Instituce

Ing. Tereza Oujezdská 

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Malá Morávka

Mgr. Iveta Volková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Rýmařov

Záhumenská Zdeňka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ a MŠ Dětřichov

Martina Sajbotová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠ Rýmařov

Mgr. Hana Dobrozemská

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Břidličná

Božena Jarošová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠ Rýmařov

Mgr. Marcela Tauferová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Rýmařov

Petra Gorčíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ a MŠ Stará Ves

 

PS – Pro rovné příležitosti 

Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání a rovněž také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Jméno

Kontakt

Instituce

Bc. Klára Ujfaluši

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Břidličná

Mgr. Petr Brulík 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Rýmařov

Mgr. Hana Měráková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ spec. Rýmařov

Bc. Iveta Podzemná

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální správa

Mgr. Ivana Hofírková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Mgr. Jana Kulhánková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠ Horní Město

PS – Financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru MAP II.

Jméno

Kontakt

Instituce

Pecha Petr

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MAS Rýmařovsko

Bc. Pleská Leona

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce ORP Rýmařov

Mgr. Staňková Marcela

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Diakonie Rýmařov

Bc. Růžena Zapletalová  

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Muzeum Rýmařov
 

PS – Družiny a volnočasové aktivity

Pracovní skupina se zabývá rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a rozvojem sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.

Jméno

Kontakt

Instituce

Bc. Marcela Pavlová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SVČ Rýmařov

Mgr. Jiří Taufer

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZUŠ Rýmařov

Mgr. Michal Vyhlídal

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Muzeum Rýmařov

Markéta Janáková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kateřina Fryblíková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Alena Danihelková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TC Praděd Malá Morávka

Eva Cábová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Stará Ves

 

PS – Rozvoj matematické gramotnosti 

Obsahem práce PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Jméno

Kontakt

Instituce

Mgr. Markéta Míčková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Rýmařov

Mgr. Dagmar Kučerová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ Dolní Moravice

Čechová/Ihnátová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠ Velká Štáhle

Mgr. Barbora Strnadelová  

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  ZŠ Malá Morávka

Bc. Marcela Štěpaníková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ spec. Rýmařov

Krčová Jana

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠ Břidličná

Místní lídři

Součástí projektu jsou tzv. místní lídři, jejichž náplní je koordinace aktivit, a to například vzdělávací akce, neformální setkání, workshopy v rámci jednotlivých pracovních skupin. Místní lídři jsou výborní pedagogové, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkoušejí nové metody a přístupy a vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.
 
 
Oblast zaměření:
 
  • Předškolní vzdělání – Božena Jarošová, členka programového výboru
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti – Mgr. Ivana Glatterová, člen pracovní skupiny pro ČG
  • Rozvoj matematické gramotnosti – Mgr. Dagmar Kučerová, člen pracovní skupiny pro MG
  • Rozvoj digitálních kompetencí – Mgr. Jiří Taufer Ph.D., člen PS Družiny a volnočasové aktivity
  • Rovné příležitosti – Bc. Klára Ujfaluši, členka PS pro rovné příležitosti

Zde jsou verze dokumentu Organizační struktura.

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_1.1.pdf

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_1.2_srpen_2020.pdf

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_1.3_prosinec_2020.pdf

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_červen_2021.pdf

Realizační tým

Realizační tým MAP poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP. Složení RT reflektuje činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování v MAP. Každý tým (AT, OT) je zodpovědný za identifikované činnosti vedoucí k realizaci relevantních aktivit. Hlavní manažer hlídá dosažení výsledků a předkládá dokumenty do ZoR, či ŽoP. Hlavní manažer řídí obě skupiny. Realizační tým zodpovídá za realizaci povinných aktivit – Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace a monitoring MAP.

Realizační tým vytvořil ke dni 30.9.2019 dokument Sebehodnotící zpráva. pdfSebehodnotici_zprava_MAP_II_k_30.9.2019.pdf

pdfSebehodnotici_zprava_MAP_II_2020-09-30.pdf

Kontakty na pracovníky MAP

Manažerka projektu:

Ing. Ivana Lukešová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 554 254 308, +420 724 360 266

Finanční manažerka projektu (ZoR, ŽoP):

Kateřina Uličná 739 847 698

Koordinátorka:

Ing. Nikola Pohanělová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 554 254 308