Strategie

Územní strategie

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO

docStrategie_mikroregionu_Rýmarovska.doc

MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO o.p.s. ŘÍJEN 2004
pdfIntegrovaná_územní_strategie_RÝMAŘOVSKO.pdf

Strategický plán LEADER Rýmařovsko dle pravidel Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013
pdfStrategický_plná_LEADER_2007.pdf