Projekty 2007 - 2013

Projekty 2015

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO o.p.s. uspěla v rámci 64. výzvy OPŽP s projektem „Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“. Místní akční skupina řeší na území 13 obcí zkvalitnění systému separace odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Realizací projektu došlo k nákupu 5 ks mobilních štěpkovačů, 1 ks natahovače kontejnerů, 440 ks kompostérů, 15 ks velkoobjemových kontejnerů 10 m3, dále kontejnery na jednotlivé druhy odpadů: 11 ks na papír, 28 ks na plast, 26 ks na sklo, 28 ks na kovy a 28 ks na bioodpad. Údržbu a provoz nakoupeného vybavení zajišťují jednotlivé obce z mikroregionu. Cílem projektu je rozšíření současného systému sběrů bioodpadů i ostatního druhu odpadu v obcích a doplnění techniky potřebné k nakládání s těmito druhy odpadu.

WP 20151002 001WP 20151003 001

logo opzp eu

logo rymarovsko

PROJEKTY EUROREGION

ROK 2013

Na kole po Rýmařovsku – podpora cestovního ruchu

Ve dnech 2.8.2013 až 4.8. 2013 se uskutečnila první část projektu „Na kole po Rýmařovsku – Podpora cestovního ruchu“  realizovaného z FONDU MIKROPROJEKTU z Euroregionu Praděd. V pátek 2.8.2013 se uskutečnila cyklojízda po Rýmařovsku, skupina cca 20 cyklistů společně se zástupci z polského Ozimku navštívili při jízdě z Malé Morávky, Malou Štáhli s prohlídkou Muzea, Rýmařov s návštěvou Kaple v Lipkách a při návratu do Malé Morávky na Nové Vsi stavbu vyhlídkové věže.

 V sobotu 3.8.2013 se uskutečnil „Den obce Malá Morávka“, na kterém se účastnili jak zástupci polského Ozimku, tak i gminy Walce partnerské obce Malá Morávka. Program oslav dne byl bohatý a jeho součástí byly  sportovní hry pro děti, které organizovalo TC Praděd Malá Morávka, a hlavním vystupujícím byla skupina BUTY.

V neděli 4.8.2013 byl hlavně pro partnery z Polska organizován výstup na Praděd a odvážlivci si mohli vyzkoušet sjezd na koloběžkách přímo z vrcholu hory.

V rámci projektu bude vytvořena také nová mobilní aplikace pro návštěvníky, která obsahuje přírodní, kulturní a technické zajímavosti, bude zdrojem informací o regionu a také průvodcem, volně stažitelná z webových stránek Rýmařovska.

P1180958P1180987P1190021P1190032

P1190040P1190055P1190062
 

loga

PROJEKTY SPOLUPRÁCE - národní

ROK 2010

 

Dne 27.5. 2010 byly projednány záměry na projekty spolupráce připravované do 10.kola výzvy PRV v opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.

Připravované Projekty : Moravské a slezské ovocné stezky
Do projektu se má zapojit následující MAS : Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení, MAS – Partnerství Moštěnka, o. s., Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.,Místní akční skupina Bojkovska , MAS Horňácko a Ostrožsko,MAS Hranicko,
Koordinační MAS – Místní akční skupina Nízký Jeseník

Bude provedeno zmapování území -krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů, pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů. Bude provedeno školení pro jednotlivé pěstitele s výměnou zkušeností. Na jednotlivých území MAS se uskuteční exkurze za jednotlivými pěstiteli. Dále se bude propagovat výsledky získaných informací a také produktů, výrobků na akcích v jednotlivých regionech. Vytvoří se ovocná stezka, která bude navazovat na již realizovanou ovocnou stezku na Opavsku a Krnovsku.

Jeseníky a České Švýcarsko - máme se čím pochlubit

Předmětem projektu spolupráce je rozšíření regionálního značení výrobků na území Jeseníků a na území Českého Švýcarska jeho propagace. Projekt bude realizován 6 místními akčními skupinami zČeské republiky – MAS Sdružení pro Jesenicko, MAS Horní Pomoraví, MAS RÝMAŘOVSKO, MAS Hrubý Jeseník, MAS Šumperský venkov, jejichž oblast působnosti zahrnuje celé Jeseníky, a MAS Šluknovsko.

Koordinační MAS : MAS Sdružení pro Jesenicko

Vrámci předkládaného projektu je třeba zavedené značky rozšířit na celé území Jeseníků a Českého Švýcarska a společnými silami ji zpropagovat, a to nejen vrámci těchto dvou území, ale i na místech, které mohou přispět ke zvýšení životní úrovně místních obyvatel.

 

Sport pro zdraví i Pro partnerství

Náplní projektu je budování sportovního zařízení na území dvou MAS. Jednalo by se o vybudování víceúčelového hřiště a dětského hřiště vRýmařově na ulici Dukelská. Partnerem projektu je MAS Sedlčansko.

Kordinační MAS . RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Výstupy :

- vybudování víceúčelového hřiště

- vybudování dětského hřiště

- vzájemné soupeření partnerů ve sportovních odvětvích na jednotlivých hřištích

 

Wide WEB II

Navazujeme na projekt , který se nyní realizuje mezi obcemi Karlovice a Malou Morávkou , kdy je pěší trasa je doplněna o informační tabule a odpočinková místa. Tabule jsou tématicky koncipovány khistorii a přírodním památkám nacházející se na trase naučné stezky. Koordinační MAS je vprojektu MAS Hrubý Jeseník .

Trasa nové pěší stezky by byla vedena mezi obcemi Andělská Hora , Rudná pod Pradědem, Václavov u Bruntálu, a Dolní Moravice.

Území MAS Hrubý Jeseník a RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Koordinační MAS Hrubý Jeseník

Výstupy projektu :

- vyznačení trasy pomocí rozcestníků a směrovek

- doplnění na trase o informační tabule stématickým zaměřené na historii a přírodní zajímavosti vokolí trasy

- jednoduché skládačky pro propagaci trasy smapou a popisem trasy

 

 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE - mezinárodní

  zatím nejsou připravovanéPŘEHLED O POTENCIONÁLNÍCH PROJEKTECH - zpracováno 08/2008

Realizátor

Projekt

Fiche č.

Rozpočet Kč

Obec Malá Morávka

Vybudování informačního centra

3

1 500 000

Obec Dolní Moravice

Oslavy 750. let obce

4

200 000

TJ SOKOL Dolní Moravice

Pojďme si hrát - Rekonstrukce víceúčelového hřiště

4

800 000

Obec Dolní Moravice

Vytvoření muzea hornictví v obecním kostelíku na Nové Vsi 

5

900 000

Obec Horní Město

Hornoměstské hody

4

500 000

SDH Horní Město

Oslavy 130.výročí hasičského sboru

4

600 000

Obec Velká Štáhle

Vybudování sportovního zázemí ve veřejném areálu u obecní ubytovny 

4

500 000

AFK Velká Štáhle 

Vybudování zázemí pro sportovce

4

500 000

Obec Stará Ves

Pojďme si hrát - Zahrada her Základní školy 

4

500 000

Katr, a.s.Stará Ves

Naučná stezka 

2

600 000

TJ Lomnice

Pojďme si hrát - Dětské hřiště u ZŠ

4

600 000

Obec Lomnice

Družba - Lomnice Velká (Slovensko) 

4

200 000

Obec Lomnice

Den obce 

4

200 000

Katr, a.s.

Modernizace pily

7

1 200 000

Obec Tvrdkov

Pojďme si hrát - Víceúčelové hřiště Tvrdkov

4

600 000

Obec Tvrdkov

Pěší trasa pro turisty - Křížový vrch - Ruda

2

800 000

TJ Dynamo Ryžoviště

Pojďme si hrát - Úprava okolí fotbalového hřiště a vybudování skatebordového hřiště

4

750 000

FC Kovárna Malá Morávka

Pojďme si hrát - Vybudování veřejného dětského hřiště

4

500 000

Obec Velká Štáhle

Revitalizační opatření pramenných toků na jižní a východní straně obce 

3

1 200 000

Obec Velká Štáhle

Výsadba ochranného pásu zeleně

3

200 000

Občanské sdružení Potůček Malá Štáhle

Veřejná zeleň obce výsadba, údržba 

3

400 000

Obec Jiříkov

Vybudování odpočinkové zóny pro turisty

2

500 000

Obec Velká Štáhle

Vybudování učebny - veřejného internetového centra

3

200 000

Město Břidličná

Rekonstrukce veřejného osvětlení Břidličná,Vajglov, Albrechtice u Rýmařova

3

2 000 000

Josef Kincl Horní Město

Vybudování jízdárny pro koně

1

1 500 000

Obec Malá Štáhle

Oprava obecního kostelíku

5

300 000

Obec Stará Ves

Oprava sochy Jana z Nepomuku 

5

250 000

SDH Lomnice

Oprava hasičské zbrojnice 

4

300 000

Obec Ryžoviště

Rekonstrukce sochy paní Marie Imaculaty 

5

250 000

Obec Dětřichov nad Bystřicí

Oprava fasády a střechy obecního úřadu a výměna oken

4

450 000

Spojené lesy, s.r.o. Rýmařov

Oprava lesních komunikací

6

1 500 000

Pekárna Rýmařov

Strojní vybavení pekárny

9

750 000

Spojené lesy s.r.o Rýmařov

Zakoupení techniky na štěpkování

7

2 500 000

Stránské o.s.

Dobudování školícího střediska

3

600 000

Město Rýmařov 

Rekonstrukce parku u Nemocnice

3

300 000

Město Rýmařov 

Otevřené zahrady

3

800 000

Město Rýmařov

Bezbariérový přístup Muzea Rýmařov

5

600 000

Obec Malá Štáhle

Vybudování muzea

5

1 000 000

Obec Malá Morávka

Modernizace veřejného osvětlení 

4

1 200 000

Obec Václavov u Bruntálu

Oprava lesních komunikací

6

800 000

Obec Stará Ves

Vybudování pěší stezky, odpočinkových míst a informačních tabulí

2

900 000

Horymas SK Horní Město - Skály 

Hipostezka

2

500 000

Obec Lomnice

Vybudování přechodů a bezpečnostních prvků pro chodce 

3

650 000

Obec Tvrdkov

Rekonstrukce vytápění na obecním úřadě

4

600 000

Město Břidličná

Výměna oken na kulturním středisku

4

400 000

Obec Dolní Moravice

Vybudování zázemí pro rybáře - Nová Ves

3

500 000

Obec Malá Morávka

Oslavy 100 let ZŠ

4

250 000

Obec Malá Morávka

Zakoupení lesnické techniky

7

1 200 000

Naděžda Šedá Jiříkov

Vybudování zimního ustájení pro skot

8

1 500 000

Petr Havlen Dolní Moravice

Vybudování ubytovacích kapacit

1

1 000 000

Dagmar Kinclová Skály

Vybudování penzionu

1

2 000 000

Ing. Jan Vinohradník

Rekonstrukce ustájení skotu

8

1 000 000

Pekárna Albert Stará Ves

Nákup stroje pro balení a značení výrobků

9

600 000

Sdružení obcí Rýmařovska

Zmapování kulturního dědictví regionu

5

600 000

PROJEKTY SPOLUPRÁCE - národní

Projekt Reg TIM

Do spolupráce zapojeny následující místní akční skupiny : RÝMAŘOVSKO, o.p.s.; MAS Hrubý Jeseník; MAS Nízký Jeseník; Sdružení pro Jesenicko.

Hlavní Opatření: IV.2.1. Realizace projektu Spolupráce – rozvoj a propagace

Předmětem projektu Spolupráce je propojení území partnerských MAS systémem RegTIM - regionálního turistického informačního manažera. Jedná se o inovativní technologický projekt, který je možné využít k propagaci a prezentaci vybraného regionu a podpoře turistického a cestovního ruchu v dané oblasti. RegTIM kombinuje nejnovější mobilní a informační technologie s cílem prezentovat netradičním a dynamickým způsobem kulturní a přírodní dědictví regionu a formou inteligentního průvodce nabídnout návštěvníkům aktuální pohled do regionu. Nenahrazuje standardní způsoby propagace, ale vhodně je doplňuje o nové/trendové možnosti s využitím standardního mobilního telefonu. Všechna území partnerských MAS mají bohatou historii vtěžbě nerostů a jeho zpracování, řadu historických a památných míst a přírodních zajímavostí, které budou pomocí RegTIM přiblíženy místním obyvatelům a vrámci podpory cestovního ruchu i návštěvníkům. Tím dojde kposílení sounáležitosti obyvatel kregionu a k zatraktivnění oblasti pro návštěvníky a turisty a to jak vletních, tak vzimních měsících.

V přiloženém dokumentu je podrobnější nabídka: RegTim_MAS_nabdka_.pdf

Na přípravných schůzkách od dubna do září roku 2009 si jednotlivý zástupci MAS ujasnili úkoly, náplň projektu finanční alokace jednotlivých částí a připravili smlouvu o spolupráci.Za koordinační MAS bylo zvoleno RÝMAŘOVSKO, o.p.s., to také ve spolupráci připravilo projekt a žádost o dotaci podanou dne 26.10.2009 na CP SZIF v rámci 8.kola výzvy PRV.

Muzeum Wide Web

Do spolupráce jsou zapojeni : MAS Hrubý Jeseník a MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Hlavní Opatření: III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Vedlejší Opatření: IV.2.1. Realizace projektu Spolupráce – rozvoj a propagace

Předmětem projektu Spolupráce je propojení území partnerských MAS systémem tématických pěších turistických tras. Hlavním tématickou trasou je páteřní trasa projektu spojující muzea či miniexpozice (Muzeum Wide Web – muzejní pavoučí síť) vobcích obou partnerských MAS. Na tuto hlavní trasu navazují tématické či naučné místní trasy vjednotlivých obcích. Protože jde o propojení rozsáhlého území, bude projekt rozdělen do několika etap.

Naučná stezka ideálně propojí muzejní aktivity vjednotlivých obcích MAS, které vMalé Morávce zajišťuje o.s. Přátel muzea Kapličkový vrch, vKarlovicích Muzeum Bruntál příspěvková organizace a vLudvíkově Obec Ludvíkov. Trasa vede přes turisticky exponované lázně Karlova Studánka, která je vesnickou památkovou zónou. Na trase je také několik zajímavých míst svýhledem do údolí směrem od Ludvíkova do Vrbna pod Pradědem a také na nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku Praděd. Vhodným doplněním trasy o informační tabule a zastávky se zvýší její atraktivita a tím i její návštěvnost. Trasa navazuje na již označené pěší či cykloturistické trasy a vhodně je tak doplní. Celý projekt bude mít příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu vregionu. Propagační materiály budou využity vinformačních centrech, na jednotlivých obcích apod. a budou sloužit pro zviditelnění této oblasti udržitelného cestovního ruchu.

Kordinační MAS byla zvolena MAS Hrubý Jeseník. Na společných schůzkách byla dohodnuta trasa, odsouhlasen způsob instalaceinformačních tabulí stezky. Zapojení jednotlivých subjektů do realizace projektu a vytvořen finační pláns harmonogramem realizace projektu. Vypracována smlouva o spolupráci a následně pak vypracována žádost o dotaci se všemi náležitostmi do 8.kola PRV.

 

Projekt národní spolupráce rok 2011 - Moravské a slezské ovocné stezky

Partnerské MAS:

 • Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení
 • RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
 • MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
 • Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
 • Místní akční skupina Bojkovska
 • MAS Horňácko a Ostrožsko
 • Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, o.s.

Cílem společného projektu na území 7 MAS je zachování a rehabilitace ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součásti tradic a jako významných krajinných prvků. Předmětem projektu je zmapování významných alejí, sadů a jiných prvků s ovocnými stromy, doprovodné infrastruktury, vytvoření propagačních materiálů, realizace propagačních a vzdělávacích akcí a prezentace souvisejících turistických cílů

Projekt mezinárodní spolupráce rok 2011/2012 - Kde bolo, tam bolo


Partnerské MAS:

 • RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
 • Občianske sdruženie MAS LEV, o.z. – Slovenská republika

Projekt „Kde bolo, tam bolo“ navrhuje realizaci společného doplnění infrastruktury cestovního ruchu obou partnerských MAS, zabezpečení společných propagačních kulturně společenských akcí a workshopu a tvorbu propagačních předmětů. Doplnění turistické infrastruktury zahrnuje vybudování turistického odpočívadla Ryžoviště, naučné stezky Břidličná včetně zázemí pro turisty, to vše na území MAS Rýmařovsko. Na slovenské straně dojde k obnovení turistické trasy Sivá Brada - Rajtopíky. Společný marketing projektu spočívá v uspořádání společných propagačních a poznávacích akcí se zaměřením na propagaci nově vytvořené infrastruktury cestovního ruchu, a rovněž na zviditelnění a přiblížení místního folkloru a místních specialit obou MAS.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CVEF8OJV1Q4 

Projekt národní spolupráce rok 2012 - Sport a hry bez hranic


 Partnerské MAS:
 • RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
 • Uničovsko, o.p.s.

Projekt "Sport a hry bez hranic" navrhuje realizaci společného doplnění infrastruktury pro volný čas a sport v obou partnerských MAS, zabezpečení společných sportovních akcí a tvorbu propagačních předmětů a materiálů. Dojde k inovaci a zvýšení nabídky zázemí pro sportovní hry v partnerských MAS. Pro zajištění inovace bude vybudováno v každé MAS víceúčelové hřiště pro rozšíření možností sportovních disciplín, ve kterých se účastníci utkají. Společný marketing projektu spočívá v uspořádání společných sportovních a propagačních akcí a ve vytvoření společných propagačních materiálů, které budou využity nejen při propagaci nově vzniklých tradic, ale také při propagaci cestovního ruchu v obou MAS.

Projekt národní spolupráce rok 2013/2014 Jedeme všichni

Tiskové zprávy pdfTS_Jedeme_vsichni_1.pdfpdfTS_Jedeme_vsichni_2.pdfpdfTS_Jedeme_vsichni_3.pdfpdfTS_Jedeme_vsichni_4.pdfpdfTS_Jedeme_vsichni_5.pdf

Projekt národní spolupráce rok2014 Oživme bohatství a tradice naší minulosti

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím interpretace hornické historie zapojit místní obyvatele do jejího budoucího rozvoje. Znalost místního dědictví umožní najit občanům obcí jejich kořeny. Projekt oslovuje širokou veřejnost všech věkových skupin a zaměření, místní komunity a spolky (9). Bude otevřena naučná stezka s informačními panely, budou vydány propagační materiály.

Hornický den je součástí projektu spolupráce MAS Rýmařovsko a MAS LEV ze Slovenska s názvem „Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti.“ Projekt se týká vybudování naučné stezky s informačními panely a instalace replik důlních zařízení včetně zázemí pro turisty. Na slovenské straně dojde k vytvoření muzea historie a geologie v Spišském podhradí.

Obec Horní Město se hrdě hlásí ke své minulosti – proto se od pátku 18.7. až do neděle 20.7. 2014 konal HORNICKÝ DEN 2014. V pátek byla zahájena vernisáž s názvem „Krásy a tajemno podzemí Horního Města“. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 50 kusů fotografií, které pan Petr Hruban pořídil v roce 2013 a 2014 ve štolách obce. Tato výstava byla přístupná v sobotu i v neděli.

Projekt národní spolupráce rok 2015 Vzpomínky na budoucnost

Společný projekt s názvem „Vzpomínky na budoucnost – evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje

(registrační číslo projektu: 15/022/4210a/780/000015) realizuje 10 místních akčních skupin působících na území Moravskoslezského kraje.

Od roku 2008 mají Místní akční skupiny (MAS) příležitost realizovat svůj klíčový rozvojový dokument – Strategický plán LEADER (dále jen „SPL“). Na principech tohoto dokumentu byly v letech 2007 – 2013 žadatelům rozdělovány dotační prostředky z Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER. Tyto prostředky tak již několik let účelně promazávají kolečka rozvoje venkova.

Výsledkem projektu spolupráce je návrh metodického rámce procesu evaluace strategického plánování MAS. Na základě shromážděných podkladů bude vypracován návrh metodiky evaluace především pro posuzování dopadu Strategických plánů LEADER (dále jen „SPL“) realizovaných v letech 2007 – 2013 (2015) na území jednotlivých MAS Moravskoslezského kraje.

Cílem evaluace je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů. Projekt se zaměřil na ext-post evaluaci, rekapitulaci a zhodnocení strategického plánování na území MAS Moravskoslezského kraje, na aplikaci rozvojové metody LEADER na platformě Programu rozvoje venkova.

Projekty v rámci regionu

Obec nechala vystavět čistírnu odpadních vod v Rudě

Obec Tvrdkov požádala letos v lednu kraj o dotaci z programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 na výstavbu čistírny odpadních vod pro obecní bytový dům v Rudě u Rýmařova. Tato žádost byla vybrána a schválena zastupitelstvem Moravskoslezského kraje k realizaci.

Důvodem k výstavbě čistírny odpadních vod byl nejen ohled na životní prostředí, ale také problém s netěsnící jímkou u bytového domu a velké finanční náklady na vývoz fekálií.

Výstavba čistírny odpadních vod a dodávka její technologie proběhla v červnu a červenci a po kolaudaci byla zprovozněna. Jan Žédek, starosta Tvrdkova

logo1

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2011

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Č. žádosti Název projektu Žadatel Celkové náklady Dotace

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
65558 Plníme si sen - dětské hřiště u MŠ

Obec Dolní Moravice

431 124 301 786
65337

Rekonstrukce veřejného dětského hřiště Malá Morávka

Obec Malá Morávka

570 000 399 000

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
65529 Stavební obnova kaple Sv. Anny Nová Ves - Dolní Moravice

Obec Dolní Moravice

390 482 273 337
64381 Oprava kaple v Malé Štáhli Malá Štáhle 571 429 400 000