OPŽP

Výzva č. 4 - OPŽP

 

Jednání Programového výboru MAS – 4. výzva OPŽP

pdfPozvánka_4_výzva_OPŽP_PV_MAS_12_2_2020.pdf

pdfPrezenční_listina_4_výzva_OPŽP_PV_MAS_12_2_2020.pdf

pdfZápis_4_výzva_OPŽP_PV_MAS_12_2_2020.pdf

 

Jednání Výběrové komise MAS – 4. výzva OPŽP

pdfPozvánka_4_výzva_OPŽP_VK_OPŽP_5_2_2020.pdf

pdfPrezenční_listina_4_výzva_OPŽP_Výběrová_komise_5_2_2020.pdf

pdfZápis_4_výzva_OPŽP_Výběrové_komise_5_2_2020.pdf

 

 

pdfPozvanka_na_skoleni_opžp_3_a_4_výzva_2019.pdf

pdfPrezentace_iskp.pdf

pdfPREZENTACE_ZE_ŠKOLENÍ.pdf

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vyhlásila dne 12.11. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu sídelní zeleně. Více informací v dokumentech výzvy.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 12.11. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12.11.2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2019, 12:00

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

Seznam vybraných a nevybraných projektů 4. výzva OPŽP

pdfSeznam_vybr._a_nevybr._4_výzvy_OPŽP.pdf

Jednání Programového výboru MAS 12. 2. 2020 k výběru projektu v rámci 4. výzvy OPŽP

pdfPozvánka_OPŽP_PV_MAS_12_2_2020.pdf

pdfPrezenční_listina_OPŽP_PV_12_2_2020.pdf

pdfEtické_kodexy_OPŽP_PV_12_2_2020.pdf

pdfZápis_OPŽP_PV_12_2_2020.pdf

 Dokumenty k výzvě:

pdf4_výzva_Sídelní_zeleň.pdf

pdf4_Metodika_primych_neprimych_nakladu_1.pdf

docx7_Seznam_autochtonni_dreviny_1.docx

xlsx1568706637_NOO_2019_aktualizace_1.9.2019_1.xlsx

pdfA_02_001_Standardy_výsadby_stromů_1.pdf

pdfB_02_001_Vytváření_a_obnova_tůní.pdf

pdfC_02_003_Funkční_výsadby_ovocných_dřevin_v_zemědělské_krajině_1.pdf

pdfC_02_007_Krajinné_trávníky.pdf

pdfInterní_postupy_OPŽP_2019_1.pdf

pdfKriteria_hodnocení_Sídelní_zeleň.pdf

 

Výzva č. 3 - OPŽP - nebyly přijaty žádné projekty


pdfPozvanka_na_skoleni_opžp_3_a_4_výzva_2019.pdf

pdfPrezentace_iskp.pdf

pdfPREZENTACE_ZE_ŠKOLENÍ.pdf

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vyhlásila dne 12.11. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu na nelesní půdě (ÚSES) a na protierozní opatření. Více informací naleznete v dokumentech výzvy.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 12.11. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12.11.2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2019, 12:00

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+

pdf3_Výzva_MAS_RÝMAŘOVSKO_OPŽP_Realizace_ÚSES_a_protierozní_opatření_2.pdf

pdf3_výzva_Hodnotici_kriteria_1.pdf

pdf4_Metodika_primych_neprimych_nakladu_2.pdf

docx7_Seznam_autochtonni_dreviny_2.docx

xlsx1568706637_NOO_2019_aktualizace_1.9.2019_2.xlsx

pdfA_02_001_Standardy_výsadby_stromů_2.pdf

pdfC_02_003_Funkční_výsadby_ovocných_dřevin_v_zemědělské_krajině_2.pdf

pdfInterní_postupy_OPŽP_2019_2.pdf

 

Výzva č. 2 - OPŽP - nebyly přijaty žádné projekty

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vyhlásila dne 15.3. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu sídelní zeleně. Více informací v dokumentech výzvy

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 3. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14.5.2019, 12:00

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+

pdf1_PrZaP_20.pdf

pdf2_Výzva-MAS-Rýmařovsko-Sídelní-zeleň-I_rev335.pdf

pdf2__výzva_Sídelní_zeleň_kriteria_I_JC.pdf

xlsx3_NOO_MZP_2019.xlsx

pdf4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf

pdf5_Standard_Vysadba_stromu.pdf

pdf6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf

docx7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx

pdfInterní_postupy_OPŽP_leden_2019_rev335_1.pdf

 

Výzva č. 1 - OPŽP - nebyly přijaty žádné projekty

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vyhlásila dne 15.3. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu na nelesní půdě  a na protierozní opatření. Více informací naleznete v dokumentech výzvy.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 3. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14.5.2019, 12:00

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

pdf1_Výzva_MAS_Rýmařovsko___4_3_rev335.pdf

pdf1_výzva_Hodnotici_kriteria_4_3_SS.pdf

xlsx3_NOO_MZP_2019.xlsx

pdf4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf

pdf5_Standard_Vysadba_stromu.pdf

pdf6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf

docx7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx

pdfInterní_postupy_OPŽP_leden_2019_rev335.pdf