Dokumenty MAP II

pdfJednací_řád_Řídícího_výboru_MAP_-_aktualizace.pdf

pdfStatut_Řídícího_výboru_MAP_-_aktualizace.pdf

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_včetně_odborníků_na_ITC.pdfpdfSWOT_analýzy_k_30.11.2018.pdf


pdfIdentifikace_dotčené_veřejnosti_k_MAP_II.pdf

pdfKomunikační_plán_pro_MAP_II_podepsané.pdf

pdfPriority_a_cíle_MAP.pdf

  

pdfSeznam_pracovních_skupin.pdf

pdfČlenové_ŘV_k_11.12.2018_podepsané.pdf

 

pdfSebehodnotici_zprava_MAP_II_k_30.9.2019.pdf

pdfSebehodnotici_zprava_MAP_II_2020-09-30.pdf

pdfSebehodnotici_zprava_MAP_II_2021-09-30.pdf

pdfZaverecna_sebeevaluacni_zprava_9_2022.pdf

 

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_1.1.pdf schválená dne 25.9.2019

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_červen_2021.pdf schválená dne 23.6.2021

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_prosinec_2021.pdf

 

pdfAkcni_plan_2019.pdfpdfAkční_plán_2020.pdf schválený dne 2.12.2019

pdfMAP_II._Akční_plán_2021.pdf schválený ŘV per rollam 12/2020

pdfAkční_plán_2022.pdf

pdfAkční_plán_doba_udržitelnosti_2022_-_2023.pdf

 

pdfInvesticni_zamery_k_30.11.2018.pdf

pdfInvestiční_záměry_MAP_II_-_aktualizace_k_18.10.2019.pdf

pdfseznam_projektových_záměrů_pro_investiční_intervence_6_2021.pdf

pdfInvestiční_záměry_2021_-_2027_verze_prosinec_2021.pdf

 

 pdfMAP_2_2020-08-20.pdf schválený ŘV per rollam 12/2020

pdfMAP_2_31_12_2021.pdf

pdfMAP_aktualizace_08-2022.pdf

 

pdfIndikátor_52106.pdf

pdfZápis_Indikátor_51212_Řečová_výchova.pdf

 

pdfAnalýza_potřeb_rozvoje_škol_agregovaný_dokument_1.2.pdf

pdfEvaluace_poznatků_z_projektu_MAP_II.pdf