Dokumenty MAP II

pdfJednací_řád_Řídícího_výboru_MAP_-_aktualizace.pdf

pdfStatut_Řídícího_výboru_MAP_-_aktualizace.pdf

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_včetně_odborníků_na_ITC.pdfpdfSWOT_analýzy_k_30.11.2018.pdf


pdfIdentifikace_dotčené_veřejnosti_k_MAP_II.pdf

pdfKomunikační_plán_pro_MAP_II_podepsané.pdf

pdfPriority_a_cíle_MAP.pdf

pdfAkcni_plan_2019.pdf

pdfInvesticni_zamery_k_30.11.2018.pdf

pdfInvestiční_záměry_MAP_II_-_aktualizace_k_18.10.2019.pdf

pdfSeznam_pracovních_skupin.pdf

pdfČlenové_ŘV_k_11.12.2018_podepsané.pdf

 

pdfAkční_plán_2020.pdf schválený dne 2.12.2019

pdfSebehodnotici_zprava_MAP_II_k_30.9.2019.pdf

pdfSebehodnotici_zprava_MAP_II_2020-09-30.pdf

 

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_1.1.pdf schválená dne 25.9.2019

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_červen_2021.pdf schválená dne 23.6.2021

 

pdfMAP_2_2020-08-20.pdf schválený ŘV per rollam 12/2020

pdfMAP_II._Akční_plán_2021.pdf schválený ŘV per rollam 12/2020

pdfseznam_projektových_záměrů_pro_investiční_intervence_6_2021.pdf