Výzvy 2007 - 2013

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy 08-2014 realizace SPL Rýmařovsko

Místní akční skupina : RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Registrační číslo : 07/002/41100/780/000032

 

pdfSeznam_vybraných_žádostí_08_2014_.pdf 

pdfseznam_prijatych_zadosti_vyzva_2014.pdf

Výsledky výzvy 08-2014

V rámci výzvy 08-2014 byly, pro realizaci Strategického plánu LEADER Rýmařovsko přijaty celkem 3 žádosti o dotaci do vyhlášené FICHE č. 4 „Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby“. Tyto projekty byly administrovány a hodnoceny. Všechny prošly administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a hodnoceny byly na veřejné obhajobě dne 28. 2. 2014 před výběrovou komisí.  Alokace na rok 2014 ve výši 938 787,- Kč uspokojila všechny žadatele a správní rada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na svém jednání dne 5. 3. 2014 potvrdila pořadí získané žadateli ve vyhlášené  FICHI.  Všechny vybrané projekty byly do 7. 3. 2014 registrovány na RO SZIF v Opavě. Všechny projekty byly potvrzeny pro realizaci řídícím orgánem Státní zemědělským intervenčním fondem.

Seznam vybraných projektů realizaci z výzvy 08 - 2014

Číslo

Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace projektu(NUTS 5)

Počet

bodů

Dotace (Kč)

4

1

Město Rýmařov

00296317

Počítačová učebna pro Rýmařovsko

Rýmařov

165,00

243.631,-

4

2

Obec Stará Ves

00575950

Základní škola s novou střechou

Stará Ves

160,00

300.060,-

4

3

Město Břidličná

00295906

Výměna střechy – požární zbrojnice Břidličná

Břidličná

148,33

395.096,-

Celkem

938.787,-

 
 

 

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy 07-2013 realizace SPL Rýmařovsko

Místní akční skupina : RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Registrační číslo : 07/002/41100/780/000032

 pdfseznam_prijatych_zadosti_vyzva_2013.pdf

Výsledky výzvy 07-2013

V rámci výzvy 07-2013 bylo pro realizaci Strategického plánu LEADER Rýmařovsko přijato celkem 15 žádostí o dotaci. Tyto projekty byly administrovány a hodnoceny. Všechny prošli administrativní kontrolou a hodnoceny byly na veřejné obhajobě dne 12.3.2013 před výběrovou komisí. Protože alokace na rok 2013 ve výši 5.290.876,- Kč neuspokojila všechny žadatele bylo určeno správní radou RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na jednání dne 13.3.2013 pro každou FICHI takový počet projektů který umožnil vyčerpání celé alokace. Všechny vybrané projekty byly do 19.3.2013 registrovány na RO SZIF v Opavě.

Seznam vybraných žádostí – 7. výzva 07-2013

Číslo nebo název
Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace projektu(NUTS 5)

Počet
bodů

Dotace (Kč)

3

1

Obec Václavov u Bruntálu

00296449

Úprava veřejného prostranství

Václavov u Bruntálu

163,33

237 650,-

4

1

Obec Ryžoviště

00296325

Podlaha v místní tělocvičně

Ryžoviště

209,99

512 087,-

4

2

Obec Velká Štáhle

00576018

Světlo a bezpečí našim dětem

Velká Štáhle

196,67

170 000,-

4

3

Město Břidličná

00295906

Knihovna v novém

Břidličná

188,33

    1 179 661,-

4

4

Město  Rýmařov

00296317

Výstavba sportovišť ZŠ ul.1 Máje v Rýmařově

Rýmařov

188,33

    1 800 000,-

4

5

Obec Lomnice

00296198

Klubovna pro děti,mládež a seniory

Lomnice

184,99

204 820,-

4

6

Obec Dolní Moravice

00295957

Nová školka pro všechny

Dolní Moravice

183,33

415 774,-

4

7

Obec Dětřichov nad Bystřicí

00295931

Částečná rekonstrukce KD obce

Dětřichov nad Bystřicí

180

270 830,-

5

1

Obec Tvrdkov

00576000

Zachování kulturní památky v Tvrdkově

Tvrdkov

124,99

167 001,-

5

2

Obec Malá Štáhle

00575968

Rozšíření muzea v Malé Štáhli, obnova a využití kotelny

Malá Štáhle

116,67

332 999,-

Celkem

           

5 290 822,-

Seznam nevybraných žádostí – 7. výzva 07-2013

Číslo nebo název
Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Počet
bodů

Dotace (Kč)

5

3

Obec Stará Ves

00575950

Oprava litinového kříže s korpusem Krista

Stará Ves

108,33

90 000,-

5

4

Občanské sdružení Stránské

27007502

Muzeum tradičních řemesel

Rýmařov

103,33

175 500,-

5

5

Římskokatolická farnost Rýmařov

48771007

Obnova věže fary

Rýmařov

83,33

560 000,-

5

6

Sdružení obcí Rýmařovska

63024276

Zachování kulturního dědictví v mikroregionu Rýmařovsko

Velká Štáhle

60

180 000,-

Celkem

 

 

 

 

 

 

1 005 500,-


Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy 06-2012 realizace SPL Rýmařovsko

Místní akční skupina : RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Registrační číslo : 07/002/41100/780/000032

 pdfSeznam_prijatych_zadosti_vyzva_06_2012.pdf

Výsledky výzvy 06 - 2012

V rámci výzvy 06-2012 bylo pro realizaci Strategického plánu LEADER Rýmařovsko přijato celkem 15 žádostí o dotaci. Tyto projekty byly administrovány a hodnoceny. Protože alokace na rok 2012 ve výši 5.012.083,- neuspokojila všechny žadatele  bylo určeno správní radou RÝMAŘOVSKO, o.p.s.  pro každou FICHI takový počet projektů které mohli být stanovenou alokací realizovány. Někteří žadatelé požadovali nižší podíl dotace, pak byla znovu použita veřejná obhajoba při hodnocení žádostí. Všechny vybrané  projekty byly do 23.10.2012 registrovány na RO SZIF v Opavě.

Registrační číslo MAS

07/002/41100/780/000032

Název MAS

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKUJE NA PROJEKTY IV.1.2. V 17. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (Kč)

5.012.803,-KčSeznam vybraných žádostí – výzva 06 - 2012


Číslo
Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Název žadatele

Místo realizace

Název projektu

Dotace (Kč)

3

1

Obec Tvrdkov

Tvrdkov

00576000

Úprava návsí Tvrdkov

670 836,-

3

2

Obec Malá Morávka

Malá Morávka

00296201

Obnova autobusových zastávek Malá Morávka - Karlov pod Pradědem

447 440,-

4

1

Obec Dolní Moravice

Dolní Moravice

00295957

Máme rádi sport- sportovní zázemí ZŠ v Dolní Moravici

325 279,-

4

2

Obec Malá Štáhle

Malá Štáhle

00575968

Urbanizace návsi II. etapa- Dětské hřiště

227 500,-

4

3

Občanské sdružení Stránské

Stránské

27007502

Živá řemesla

432 000,-

4

4

Obec Dětřichov nad Bystřicí

Dětřichov nad Bystřicí

00295931

Multifunkční volnočasový areál pro hru,sport a relaxaci

454 972,-

4

5

Obec Ryžoviště

Ryžoviště

00296325

Bezpečně dětem

173 150,-

4

6

Obec Horní Město

Horní Město

00295015

Vybavení sportovně-relaxačního areálu

145 600,-

5

1

Erik Orság

Rýmařov

47992620

Galerie Marie Kodovské

1 000 000,-

8

1

Jan Vinohradník

Dolní Moravice

73369888

Modernizace střech zemědělského areálu

1 012 121,-

8

2

Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Tvrdkov

27786901

Technologie pro rostlinnou výrobu - aktivní větrání

117 825,-

Celkem použitelná částka v rámci výzvy 06-2012

5 006 723,-

Seznam nevybraných žádostí – výzva 06 - 2012


Číslo
Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Název žadatele

Místo realizace

Název projektu

Dotace (Kč)

4

1

Město Břidličná

Břidličná

00295906

Vedeme děti ke sportu-obnova sportoviště ve Vajglově

832 948,-

4

2

Obec Velká Štáhle

Velká Štáhle

00576018

Světlo a bezpečí našim dětem

238 000,-

5

2

Obec Horní Město

Horní Město

00295015

"Za slávou horního města Hankštejna"

562 100,-

Celkem

1 633 048,-


Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy 05-2011 realizace SPL Rýmařovsko

Místní akční skupina : RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Registrační číslo : 07/002/41100/780/000032

pdfSeznam_zadost_o_dotaci_vyzva_05_2011.pdf

Výsledky výzvy 05 – 2011

V rámci výzvy 05-2011 bylo pro realizaci Strategického plánu LEADER Rýmařovsko přijato celkem 10 žádostí o dotaci. Tyto projekty byly administrovány a hodnoceny. Protože alokace na rok 2011 byla vyšší než požadavky žadatelů mohli být uspokojeni všichni žadatelé splňující podmínky pravidel. Někteří žadatelé požadovali nižší podíl dotace a tím nejen určili důležitost svého projektu, ale umožnili podporu většího počtu žadatelů. Také při hodnocení projektů byla umožněna veřejná obhajoba žadatelům o dotaci před výběrovou komisí a musíme konstatovat, že se tak zlepšila objektivnost hodnocení členů výběrové komise. Všechny projekty byly do 7.11.2011 registrovány na RO SZIF v Opavě.

Registrační číslo MAS

07/002/41100/780/000032

Název MAS

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKUJE NA PROJEKTY
IV.1.2. V 10. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (Kč)

6 262 912,- Kč

 

Seznam vybraných žádostí – výzva 05 – 2011

Číslo

Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Název žadatele

Název projektu

Celkové výdaje projektu v Kč

Dotace (Kč)

4

1

Město Rýmařov

00296317

Vybudování divadelního sálu pro Rýmařovsko

2 919 360,00

1 799 100,-

4

2

Obec Dolní Moravice

00295957

Bavme se a poznávejme svůj region

589 893,00

393 262,-

4

3

KLUB BIATLONU BŘIDLIČNÁ

65893425

Zázemí pro sportovní oddíl KLUB BIATLONU BŘIDLIČNÁ

1 529 855,00

1 376 869,-

4

4

Obec Jiříkov

00296082

"Pojďte si hrát na Sovinec" - dětská hřiště

347 809,00

231 872,-

4

5

Český svaz chovatelů základní organizace Břidličná

62352440

Máme rádi zvířata-"Přestavba hospodářské budovy"

1 085 496,00

868 396,-

4

6

Obec Velká Štáhle

00576018

Rekonstrukce hřbitova - část 1- Kolumbárium

600 000,00

350 000,-

5

1

Římskokatolická farnost Ryžoviště

48771023

Věžní hodiny na kostele sv. Jana Křtitele v Ryžovišti

232 000,00

185 600,-

5

2

Římskokatolická farnost Dolní Moravice

66185190

Kostel čistý bez vody a plísní

521 900,00

365 330,-

5

3

Obec Václavov u Bruntálu

00296449

Zachraňme kulturní památku-hřbitovní zeď

658 286,00

438 857,-

5

4

Přátelé Tvrdkovska, o.s.

26579162

Zachraňujme prvky venkovské krajiny kaplička Ruda u Rýmařova

281 105,00

252 994,-

Celkem

8 765 704,00

6 262 280,-

Výsledky výzvy 04-2010

Po administraci a hodnocení byly na RO SZIF do 30.6.2010 registrovány projekty přijaté v rámci vyhlášené výzvy 04-2010. Finanční alokace nepokryla požadavky všech žadatelů a proto byly rozděleny na vybrané a nevybrané.

Vybrané projekty

Poř. číslo

Název žadatele

Název projektu

Fiche

Celkové výdaje

Výše dotace

1

Obec Dolní Moravice

Obnova veřejného osvětlení v Dolní Moravici

3

1.140.612,-

839.382,-

2

Obec Stará Ves

Obnova a modernizace centra obce Stará Ves

3

1.739.308,-

1.304.481,-

3

Přátelé Tvrdkovska, o.s.

Pozvánka do Tvrdkova

4

419.000,-

377.100,-

4

Obec Tvrdkov

Odpočívadlo u vodní nádrže Tvrdkov-Rýmařovsko

4

1.700.127,-

1.279.694,-

5

Obec Ryžoviště

Modernizace kanceláří OÚ Ryžoviště

4

268.434,-

201.325,-

6

Obec Václavov

Ať se lidi baví

4

251.304,-

188.478,-

7

Obec Dětřichov nad Bystřicí

Částečná rekonstrukce obecního úřadu a vybudování zdravotního střediska

4

2.241.020,-

1.680.765,-

8

Město Břidličná

Chráníme kulturní dědictví a tradice na vsi

5

2.598.839,-

1.800.000,-

9

Obec Malá Štáhle

Keramická dílna

4

125.000,-

93 749,-

Celkové výdaje/ Výše dotace

10.483.644,-

7.764.974,-

Nevybrané projekty

Poř. číslo

Název žadatele

Název projektu

Fiche

Celkové výdaje

Výše dotace

10

Český svaz chovatelů základní organizace Břidličná

Přestavba hospodářské budovy na společenskou budovu se sociálním zařízením

4

1.085.496,-

976.946,-

11

Obec Velká Štáhle

Dokončení rekonstrukce kulturního domu

4

816.000,-

612.000,-

12

Sdružení obcí Rýmařovska

Doplnění herních prvků a sportovních ploch areálu Zimního stadiónu Rýmařov

4

4.892.053,-

1.800.000,-

13

Obec Malá Morávka

Rekonstrukce veřejného hřiště Malá Morávka

4

995.802,-

746.851,-

14

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Rýmařov

Sociální zázemí pro Kouzelnou Buřinku

4

1.606.330,-

1.445.697,-

15

Římskokatolická farnost Rýmařov

Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Rýmařově

5

433.474,-

390.126,-

16

Římskokatolická farnost Dolní Moravice

Odvodnění kostela sv.Jakuba Staršího V Dolní Moravici

5

528.328,-

475.495,-

Celkové výdaje/ Výše dotace

10.357.483,-

6.447115,-

Výsledky výzev za rok 2009

V tomto roce byly vyhlášeny dvě výzvy :

  • 02-2009 – příjem žádostí 27.4.2009 – 29.5.2009 – do 7. Kola PRV
  • 03-2009 – příjem žádostí 7.9.2009 – 2.10.2009 – do 8.kola PRV

Poř. číslo

Název žadatele

Název projektu

Fiche

Celkové výdaje

Výše dotace

1

Obec Velká Štáhle

Rekonstrukce zpevněných ploch u multifunkčního areálu

3

1 200 000

907 562

2

Město Břidličná

Obnova veřejného osvětlení Břidličná

3

974 351

745 525

3

Obec Malá Štáhle

Vesnické muzeum Malá Štáhle

5

490 000

370 587

4

Pěvecký sbor Bernardini

"S Bernardini na Tři krále a pak dále"

4

210 000

189 000

5

Obec Tvrdkov

Restaurování ústředního hřbitovního kříže a výměna vstupní brány na hřbitov v Rudě u Rýmařova

5

216 640

163 845

6

Obec Dolní Moravice

Pro zdravý život , více sportu

4

1 508 791

1 141 102

7

Obec Malá Morávka

Obec Malá Morávka – Zřízení bezdrátového rozhlasu

3

902 091

682 254

8

Sdružení obcí Rýmařovska

Vybudování školící místnosti pro Rýmařovsko

4

1 273 607

963 232

9

Obec Dětřichov nad Bystřicí

Plnohodnotná malotřídní škola v obci

4

590 000

446 218

10

Obec Horní Město

Kam za kulturou

4

887 772

671 424

11

Město Břidličná

I na Jesenické si budou hrát

4

419 070

316 944

12

Město Rýmařov

Mateřské centrum Sluníčko

4

482 981

365 279

13

Rýmařovská pekárna s.r.o.

Bez pytlů to jde taky

9

2 850 000

0

       

9 155 303

6 962 972

Projekty výzvy 01-2008

Pro realizaci Strategického plánu LEADER Rýmařovsko byla vroce 2008 vyhlášena výzva 01-2008 pro předkládání žádostí o dotaci na projekty vtermínu od 25.8. 2009 do 29.9.2009. 

Do stanoveného termínu bylo přijato 10 žádostí o dotaci, do vyhlášených fichí č. 2,3,4 a 5. Po kontrole přijatelnosti, vyhodnocení bylo schváleno 7 projektů kfinancování.


Poř.

číslo

Název žadatele

Název projektu

Fiche

Celkové výdaje

Výše dotace

1.

TJ Sokol Lomnice

Lyžařské běžecké tratě okolo Lomnice

2

233.000,-

 

2.

Obec Horní Město

Keramická dílna

4

261.000,-

234.000,-

3.

Obec Horní Město

Kam za kulturou

3

320.000,-

 

4.

o.s. Stránské

Pec nám spadla

4

710.000,-

639.000,-

5.

o.s. Společnost přátel muzea Kapličkový vrch

Adaptace Schindlerovi stodoly- výstavní a přednáškový prostor

5

380.000,-

342.000,-

6.

Město Rýmařov

Rozvoj městského muzea Rýmařov

5

1.065.000,-

958.500,-

7.

Obec Rýžoviště

Rekonstrukce soc. zařízení

4

458.285,-

412.456,-

8.

Město Rýmařov

Stavba dětských hřišť v místních částech

4

920.000,-

828.000,-

9.

Město Rýmařov

Mateřské centrum Sluníčko

3

300.044,-

 

10.

Obec Malá Morávka

Rekonstrukce více účelového hřiště vobci Malá Morávka

4

1.440.244,-

1.129.615,-

Celkem výdaje / požadavek dotace

6.087.573,- Kč

4.543.571,- Kč

Tyto projekty byly předloženy v rámci 5.kola příjmu žádostí do PRV v říjnu 2008 a mají DPH pro veřejnoprávní subjekty DPH uznatelným výdajem.