Aktivity

 

 

Deskové hry

Během II. pololetí školního roku 2017/2018 proběhla na základních a mateřských školách další série Dnů deskových her. Tentokráte byly tyto dny zaměřené na rozvoj matematické a čtenářské dovednosti ozvláštněny oproti předchozímu ročníku krátkým turnajem v deskových hrách, který děti i žáky zaujal, probudil v nich soutěžního i kolegiálního ducha. Poté si děti zahrály deskové, karetní i jiné hry, které děti znaly už z loňského roku, zároveň se naučily hry nové. Také pedagogové nezůstali pozadu a beze strachu se zapojili mezi malé hráče. Mnozí pedagogové se inspirovali na koupi her do družin, klubů deskových her i do výuky.

 

Efektivní komunikace

Dne 6.4.2018 se v zasedací místnosti MAS uskutečnil seminář pro širší vedení organizací a zřizovatelů zapojených do projektu MAP. Školení vedla paní lektorka Mgr. Věra Máchová, která se zabývá rozvojem osobních a manažerských dovedností, věnuje se psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech. V rámci semináře se lektorka dotkla mnohých konkrétních nepříjemných situací, které řeší, a nebo již alespoň jednou v životě řešil,  nejspíše každý z nás. Není snadné vyjít s příjemným a nekonfliktním člověkem. Uměním je zvládnout komunikaci s člověkem, který má problém, který není „naladěn“ na naši vlnu. Velikou devizou setkání byl také poznání, že většina z přítomných musí řešit podobné problémy, zbytečně se trápí tím, za co třeba ani sami nemohou.

Manažerské dovednosti pro širší vedení

Dne 16.2.2018 se v prostorách zasedací místnosti místní akční skupiny uskutečnil vzdělávací interaktivní seminář na téma „Manažerské dovednosti pro širší vedení“. Hlavními tématy bylo vedení lidí, manažerské dovednosti a motivace. Školitelkou byla paní Mgr. Martina Hejduková, zkušená lektorka, která má dlouholetou praxi na pozici ředitele základní školy. Cílem semináře bylo předat lidem z vedoucích pozic informace o tom, jak pracovat se svými zaměstnanci, podřízenými a kolegy. Zúčastnění se dozvěděli, že je velice důležité na pracovišti odlišovat přátelský a pracovní vztah, což na malotřídních školách není vůbec snadné. Paní lektorka dala typ jak pracovat se slabými články v kolektivu, jak zaměstnance motivovat a zúčastnění si předali své zkušenosti z praxe. Celkem se semináře zúčastnilo 15 osob.

01

02

 

Deskové a logické hry ve výuce

Téměř v každé MŠ a ZŠ na Rýmařovsku již proběhl den deskových her, který byl primárně určen žákům. Dne 9.11.2017 se v ZŠ Rýmařov uskutečnil seminář pro pedagogické pracovníky „Deskové a logické hry ve výuce“, který vedli pracovníci Hracího deskového centra LEGIE, z.s. Cílem semináře bylo nabídnout nápady, jaké deskové hry je možné využít při výuce, jak pomocí deskových her rozvíjet klíčové kompetence a seznámit se s novými hrami. Řada her může pomoci žákům, kteří jsou slabší – pomocí her mohou opakovat to, co jim dobře nejde.

Seminář byl praktický, a doufáme, že se nám podařilo pedagogům předat informace, jak rozšířit a oživit výuku. Zájemcům byly poskytnuty metodické listy, které pedagogům dávají k dispozici podrobný návod práce s hrami. Řada her je cíleně zaměřená na získávání informací z určitého oboru, na rozvoj např. prostorové představivost, procvičení základních matematických znalostí, jazykových znalostí apod.

Základním cílem vzdělávání je především získávání a rozvoj klíčových kompetencí. Tato náplň by měla být společná pro činnost školy i školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které zřizuje. Kompetencí je velké množství. Kompetence, které by všichni žáci měli na konci základního vzdělávání dosáhnout, jsou následující: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

 20171109 14043520171109 14185820171109 14403520171109 14515820171109 145206

 

LiStOVáNí

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. umožňuje prohlubovat znalosti a zkušenosti v širokém zaměření týkající se vzdělávání. Opakovaně si realizátoři vzali za cíl podporu čtenářské gramotnosti a podle ohlasů pedagogů a žáků jsme uspěli. V úterý 31.10.2017 jsme v Rýmařově přivítali herce Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a Petru Bučkovou. Přijeli s cyklem LiStOVáNí a předvedli scénické čtení.

Mladší děti z prvního stupně se bavily u představení Ztraceni v čase od autorky Petry Braunové a záči druhého stupně si užili příběh Život k sežrání od francouzského autora Mikaella Olliviera.  Celou dobu herci drželi v ruce danou knihu, četli z ní, hráli děj, listovali a neskutečně se bavili.

20171031 08330920171031 08531120171031 10054620171031 102600PA310015PA310020PA310030PA310032PA310043PA310045PA310048

 

Struktogram a triogram

O víkendu 7. - 8.10.2017 proběhl v kanceláři MAS seminář na téma Struktogram a triogram. Byla nám představena jednoduchá, rychlá a vysoce účinná metoda, která se dá snadno přenést do praxe a pomůže porozumět vlastnostem a chování svých i ostatních. Metoda se dá využít ve školství, při obchodních jednání, ve vedení lidí i v osobních vztazích. Účastníci byli nejen pedagogičtí pracovníci, ale i další zájemci o sebepoznání. Velice děkujeme za odhalení silných stránek, ale také rizik a omezení každého účastníka. http://www.structogram.cz/

Typologie 1Typologie 6Typologie 9Typologie 10Typologie 14

 

Družba mezi ZŠ Rýmařov a První základní školou v Ozimku slavila desetileté výročí

Ve dnech 6.-7.10.2017 se uskutečnilo setkání českých a polských dětí právě v Rýmařově. Polská skupinka dětí a pedagogického personálu byla v Rýmařově přivítána orchestrem ZUŠKABAND. Pracovnice projektu MAP uskutečnily páteční odpolední program na téma Hry bez hranic. Soutěže byly vědomostní, sportovní a využili jsme i zkušenosti s deskovými hrami. Týmy byly smíšené, výkony žáků neskutečné a celá akce se vydařila. Projekt MAP děkuje za přizvání k organizaci.

CZ PL_družba_4CZ PL_družba_9CZ PL_družba_21CZ PL_družba_27

CZ PL_družba_55CZ PL_družba_56CZ PL_družba_71CZ PL_družba_77

 

Dr. Lidmila Pekařová

V sobotu 16.9.2017 navštívila Rýmařovsko paní Dr. Lidmila Pekařová – přední česká klinická psycholožka, autorka knihy „Jak žít a nezbláznit se“, která vrací autoritu rodičů do rodin. Přednáška na téma „Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme“ byla určena pro širokou veřejnost. V přednášce paní Pekařové zazněly i principy partnerských vztahů, výchova dětí, obdarovávání dětí, komunikace s dětmi… Veřejnost ne jen, že se pobavila nad výkladem paní doktorky, protože se v mnoha případech „našla“, ale také si odnesla zajímavé poznatky. V předsálí bylo možné zakoupit její knihy, o které byl opravdu velký zájem.

Pekařová 1Pekařová 2Pekařová 3Pekařová 4Pekařová 5

 
 

Setkání s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny

30.8.2017 proběhlo v zasedací místnosti MAS metodické setkání s řediteli základních škol s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny. Pan ředitel Mgr. Piňos shrnul ředitelům legislativní změny, diskutovalo se o praktických aspektech inkluzivního vzdělávání, o zajištění výuky, o péči o žácích, disponibilních hodinách, výkaznictví a dalších tématech. Setkání bylo velice efektivní, ředitelé chtějí tímto směrem pokračovat a setkávat se s pracovníkem PPP i nadále.

Propagační materiály

V období letních prázdnin pracoval naplno administrativní tým na propagačních materiálech k projektu MAP. Maskotem projektu byla zvolena sovička, pro kterou se nám velice líbilo „jméno“ Zvídalka.

Propagační materiály byly zvoleny tak, aby je využily především děti a školy. Určitě lákavé je pexeso, které stimuluje paměť a podporuje rozvoj dětí. Naše pexeso je navíc vytvořené tak, že si jej děti mohou i sami vybarvit. Tématem pexesa jsou turistické cíle v regionu, kam se naše Zvídalka zaletěla podívat.

Za účelem rozvoje motoriky a logického uvažování vznikl také jednoduchý propagační letáček, na kterém je ztvárněno bludiště a děti v něm sbírají sovičky Zvídalky.

Jednoduchá a poutavá je také záložka do knihy, která je oboustranná a děti motivuje téměř ke všemu. Praktické je i pravítko, které děti jistě ve škole využijí.

Školám se velice líbil i vytvořený rozvrh hodin, který je oboustranný. Hlavní strana je dneska už popsaná školními povinnostmi, ale druhá strana nabízí přehled všech volnočasových aktivit, které lze na Rýmařovsku dělat. Slogan „Rýmařovsko nezná nudu!“ správně předvídá, že seznam zájmových kroužků a možnosti kam vyrazit po škole je plný. 

propagační materiály_1propagační materiály_2propagační materiály_3propagační materiály_4propagační materiály_5propagační materiály_6

Dvoudenní setkání Malá Morávka

Kolem třiceti ředitelů základních a mateřských škol, jejich zřizovatelů, pedagogů a zástupců dalších vzdělávacích institucí ORP Rýmařov se ve dnech 11. a 12. května sešlo na druhém dvoudenním setkání na chatě Kopřivné v Malé Morávce.

Paní Ivana Lukešová všechny aktéry přivítala a shrnula akce a aktivity, které se z projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO o.p.s.“ podařily uskutečnit. Proběhlo ohlédnutí za dosavadní prací jednotlivých pracovních skupin. Paní Kateřina Uličná informovala o výzvách OP VVV, konkrétněji MAP II a Implementace MAP. Implementace MAP byla řešena s aktéry i konkrétněji a to plánováním akčního plánu. Byly hledány aktivity, které zlepší kvalitu vzdělávání na Rýmařovsku. Byly hledány projekty spolupráce s dopadem na celé území.

Celé dva dny s námi na setkání byla i paní PhDr. Stanislava Podžorná, která vedla přednášku na téma: Zvládání stresu a obnova sil. Účastníci získali informace o podstatě stresu, prakticky si vyzkoušeli postupy a techniky, které umožňují přivést člověka opět do rovnováhy. Ve večerních hodinách proběhl praktický nácvik základní bodové relaxace. 

Ve večerních hodinách proběhla neformální část setkání - výměna zkušeností, hra na kytaru a testování deskových her. Těšíme se na další setkání.

 

P5110223P5110226P5110231

Deskové hry

Obecně se dlouhodobě ukazuje, že deskové, společenské a didaktické hry rozvíjejí nejen u dětí představivost, logické myšlení, slovní zásobu a schopnost analyzovat. České školy stále častěji využívají ve výuce deskové hry a tímto fenoménem jsme se nechali inspirovat i my. Na všech základních školách rýmařovského regionu probíhá nebo proběhne Den deskových her. Pro mateřské školy bude Den deskových her uspořádán kolektivně, aby se děti zvládaly i začleňovat do nových kolektivů. Na hracích stolech se objevují strategické hry, hry s čísly, logické hry, smart hry a větší dřevěné hry zaměřené na motoriku a pohyb. S uspořádáním těchto akcí nám pomáhá HRAcí Deskové Centrum Legie z.s. z Hradce nad Moravicí, která má zásobu téměř 400 různorodých her.

deskove hrydeskove hry_1deskove hry_3

Scénické čtení „Dobrodružství pavouka Čendy“

V pátek 31. 3. 2017 proběhlo v knihovně v Břidličné a ve Středisku volného času v Rýmařově scénické čtení s herci Davidem Vackem, Irenou Vackovou a Jiřím Hejcmanem ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Předmětem představení byla kniha Pavla Čecha "Dobrodružství pavouka Čendy. Scénického čtení se zúčastnily děti z malotřídních škol z regionu.

 http://www.knihovna-bridlicna.cz/index.php/pro-deti/26-dobrodruzstvi-pavouka-cendy-2

scenicke cteniscenicke cteni_1scenicke cteni_2

Hlas jako pracovní nástroj

Umíte správně pracovat se svým hlasem? Rozumíte řeči svých hlasivek? Myslíte si, že Vaše dýchání je správné? Abyste si na tyto otázky mohli s klidnou hlavou odpovědět, bylo 17. 3. 2017 v zasedací místnosti MAS uspořádáno interaktivní školení s názvem „Hlasová hygiena“. Seminář vedl zkušený klinický logoped Mgr. Jiří Kříž. Školení se zúčastnili nejen pedagogové základních a mateřských škol, ale také zaměstnanci knihovny a SVČ, pro které je hlas každodenním chlebem.

Školení bylo zaměřené na získání teoretických a praktických znalostí v oblasti hlasové hygieny. Účastníci si odnesli informace o efektivní a účinné práci s lidským hlasem a zároveň využili možnosti dotázat se logopeda na konkrétní problémy, které během své praxe řeší. Proběhlo i praktické cvičení - tvoření zvuků, dýchání.

Na základě zpětné vazby momentálně realizátoři školení uvažují na nadstavbě tohoto semináře, který by dál rozvedl danou problematiku.

hlasová hygienaHlasová hygiena_1Hlasová hygiena_2Hlasová hygiena_3

Metodická poradna v Rýmařově

Dne 20.12.2016 proběhlo odborné setkání řídících pracovníků MŠ a ZŠ z mikroregionu Rýmařovsko. Hlavním tématem byla inkluze – žhavé téma skloňované ve všech pádech. Díky patří lektorce paní Mgr. Jarce Grosmanové, která řešila se zúčastněnými otázky plynoucí z každodenní praxe. K setkání byly využity prostory Diakonie Rýmařov, děkujeme.

Metodická poradna_20_12_2017_1Metodická poradna_20_12_2017_4Metodická poradna_20_12_2017_9

 

Kuchařská párty pro zaměstnance školních jídelen na Rýmařovsku

Místní akční plánování není projektem zaměřeným pouze na pedagogické pracovníky a žáky, jeho hlubším smyslem je navázat vzájemnou a dlouhodobou spolupráci mezi všemi články zapojenými do procesu vzdělávání.

Proto se dne 28.10.2016 uskutečnilo ve školní jídelně Základní školy Rýmařov na ulici 1.máje společné setkání zaměstnanců školních kuchyní z celého Rýmařovska.

Hlavní myšlenkou setkání bylo prohloubit znalosti a praktické dovednosti zúčastněných a to formou výměny zkušeností a postřehů z každodenní praxe. Akce není pouze jednorázovou záležitostí, budou na ni navazovat další setkání stejného rázu, měnit se bude pouze tématika.

První setkání se zaměřilo na téma ryby a zelenina, která jsou obecně ne příliš oblíbenými pokrmy na talířích dětí, žáků, ale i dospělých strávníků. Vařilo se, ochutnávalo a diskutovalo. K ruce všem paní kuchařkám byl ministr ve svém oboru – kuchař pan Tomáš Avrata ze společnosti Bidvest a Bonduelle. Nechyběla také odborná diskuze s pracovníkem z Krajské hygienické stanice.

Snad se na dalším setkání sejdeme ve stejně hojném počtu.

Kuchařská párty_1_1

Kuchařská párty_1_4Kuchařská párty_1_5

Výjezdní zasedání - Davidův Mlýn

V termínu 14. - 15.9.2016 proběhne výjezdní zasedání všech složek, co se aktivně podílí na tvorbě místního akčního plánu pro mikroregion Rýmařovsko. Společně k jednomu stolu zasednou zástupci základních škol, mateřských škol, knihovny, muzea, střediska volného času, členové řídícího výboru, představitelé obcí.

Davidův mlýn_3 Davidův mlýn_4    Davidův mlýn_8