Odkazy

Národní síť Místních akčních skupin ČR

Státní zemědělský intervenční fond

Ministerstvo zemědělství

Spolek pro obnovu venkova

Moravskoslezský kraj

Ministerstvo pro místní rozvoj

European LEADER Association for Rural Development