PRV

Výzva č. 7 PRV

Seznam vybraných a nevybraných projektů 7. výzvy PRV

pdfSeznam_vybraných_a_nevybraných_Žádostí_o_dotaci_7._výzva_.pdf

 

Jednání Programového výboru 12.12.2023

pdfPozvánka_Programový_výbor_MAS_12.12.2023.pdf

pdfZápis_z_jednání_PV_12.12.2023.pdf

pdfPrezenční_listina_PV_12.12.2023.pdfJednání Výběrové komise 12.12.2023

pdfPozvánka_Výběrová_komise_MAS_7_výzva_PRV_12.12.2023.pdf

pdfZápis_z_jednání_VK_12.12.2023.pdf

pdfPrezenční_listina_VK_12.12.2023.pdf

 

Jednání Programového výboru 6.11.2023

pdfPozvánka_na_Programový_výbor_MAS_6.11.2023.pdf

pdfZápis_a_usnesení_z_jednání_PV_6.11.2023.pdf

pdfPrezenční_listina_PV_6.11.2023.pdf

 

Jednání Výběrové komise 6.11.2023

pdfPozvánka_na_Výběrovou_komisi_MAS_6.11.2023.pdf

pdfZápis_a_usnesení_z_jednání_VK_6.11.2023.pdf

pdfPrezenční_listina_VK_6.11.2023.pdf

 

pdf7_výzva_PRV_RÝMAŘOVSKO_o.p.pdf

pdfFICHE_1_Investice_do_zemědělských_podniků.pdf

pdfPravidla_pro_poskytování_dotací.pdf

pdfZpůsob_výběru_projektů_z_PRV_MAS_RÝMAŘOVSKO_o.p.pdf

docxPříloha_č._7_ab.docx

docxČestné_prohlášení_žadatele_že_pro_realizaci_projektu_není_potřeba_stavební_povolenídocx.docx

pdfPřírucka_pro_zadavani_veřejnych_zakázek_PRV_6_verze.pdf

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k 7. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k 7. výzvě MAS Programu rozvoje venkova Datum konání: 12. září 2023 Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo Čas konání: od 8:00 hod
pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_12_9_2023_1.pdf

 

 

Výzva č. 6 PRV

Seznam vybraných a nevybraných projektů 6. výzvy PRV

pdfSeznam_vybraných_a_nevybraných_6._výzva_PRV.pdf

 

Jednání Programového výboru 12.8.2022

pdfPozvánka_PV_12.8.2022.pdf
pdfZápis_z_PV_12.8.2022.pdf
pdfPrezenční_listina_PV_12.8.2022.pdf

 

Jednání Programového výboru 10.8.2022

pdfPozvánka_Programový_výbor_MAS_10_8_2022.pdf
pdfZápis_z_jednání_PV_10.8.2022.pdf
pdfPrezenční_listina_PV_10.8.2022.pdf

 

Jednání Výběrové komise 10.8.2022

pdfPozvánka_Výběrová_komise_MAS_6_výzva_PRV_10_8_2022_.pdf
pdfZápis_z_jednání_PV_10.8.2022.pdf
pdfPrezenční_listina_VK_10.8.2022.pdf

 

pdfSeznam_přijatých_žádostí_o_dotaci_6._výzvy_PRV.pdf

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k 6. výzvě MAS Programu rozvoje venkova Datum konání: 2. června 2022 Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo Čas konání: od 8:00 hod

pdfPozvánka na seminář k PRV 2 6 2022.pdf


pdfPRV RÝMAŘOVSKO_Výzva_č.6_Program_rozvoje_venkova.pdf
pdfFiche_1.pdf
pdfFiche_4_.pdf
pdfFiche_8.pdf
pdfPravidla pro poskytování dotací
pdfZpůsob výběru projektů z Programu rozvoje venkova MAS RÝMAŘOVSKO.pdf

docxPříloha_č.7a_i_b_Výpočet_zemědělského_podniku.docx
pdfPříloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.pdf
docxČestné prohlášení pro stavbu.doc
pdfPříručka pro zadávání veřejných zakázek PRV verze 5

 

Výzva č. 5 PRV

Realizované projekty
xlsx
MAS_projekty_realizace_PRV_5.xlsx

Fotodokumentace
pdf
vyzva_prv_5.pdf

 

Seznam vybraných a nevybraných projektů 5. výzva PRV

pdf5_výzva_v_PRV_Seznam_vybraných_a_nevybraných_žádostí.pdf

 

Jednání Programového výboru MAS 15. 6. 2021 – 5. výzva MAS PRV

pdfPozvánka_PV_15._6._2021.pdf
pdfZápis_PV_15._6._2021.pdf
pdfZápis_PV_15._6._2021.pdf

 

Jednání Výběrové komise MAS 15. 6. 2020 – 5. výzva MAS PRV

pdfPozvánka_-_Výběrová_komise_MAS_15.6.2021.pdf
pdfZápis_z_jednání_Výběrové_komise_MAS_15.6.2021pdf.pdf
pdfPrezenční_listina_-_Výběrová_komise_MAS_15.6.2021.pdf

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k 5. výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 27. dubna 2021

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 8:00 hod

POZOR SEMINÁŘ MŮŽE BÝT I ON-LINE. NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 23. 4. 2021

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_27_4_2021_aktualizovaná.pdf

 

pdfPRV RÝMAŘOVSKO_Výzva_č.5_Program_rozvoje_venkova.pdf

pdfFiche_1.pdf

pdfFiche_4_.pdf

pdfFiche_8.pdf

pdfPravidla_pro_poskytování

pdfZpůsob_výběru_projektůzProgramu_rozvoje_venkova_MAS_RÝMAŘOVSKO.pdf

docxPříloha_č.7a_i_b_Výpočet_zemědělského_podniku.docx

docxPříloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.pdf

docxČestné prohlášení pro stavbu Příručka_pro_zadávání_veřejných_zakázek_PRV_verze_5.pdf

 

 

Výzva č. 4 PRV

Realizované projekty
xlsxMAS_projekty_realizace_PRV_4.xlsx

Fotodokumentace
pdf
vyzva_prv_4.pdf

 

Seznam vybraných a nevybraných projektů 4. výzva PRV
xlsxSeznam_vybraných_a_nevybraných_ŽoD_z_4._výzvy_PRV_RÝMAŘOVSKO_o.p.xlsx

Jednání Programového výboru MAS 3.9.2020 – 4. výzva MAS PRV

pdfPozvánka_Programový_výbor_MAS_3_9_2020.pdf
pdfZápis_a_usnesení_4._výzva_PRV_-_PV_MAS_3_9_2020_.pdf
pdfPrezenční_listina_4._výzva_PRV_-_PV_MAS_3_9_2020.pdf


Jednání Výběrové komise MAS 1.9.2020 – 4. výzva MAS PRV

pdfPozvánka_Výběrová_komise_MAS_4_výzva_PRV_1_9_2020_.pdf
pdfZápis_a_usnesení_-_4_výzva_PRV-_VK_PRV_1_9_2020.pdf
pdfPrezenční_listina_4_výzva_PRV_-_VK_PRV_1.9.2020.pdf

 

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k 4.výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 25. června 2020

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_25_06_2020_1.pdf


pdfSeznam_přijatých_žádostí_o_dotaci_4._výzvy_PRV.pdf

 

pdfRÝMAŘOVSKO_Výzva_č._4_Program_rozvoje_venkova.pdf
pdfFiche_1.pdf
pdfFiche_4_.pdf
pdfFiche_6.pdf
pdfFiche_8.pdf
pdfPravidla_pro_poskytování_dotace_PRV_19.2.1._pdf.pdf
pdfZpůsob_výběru_projektů_z_Programu_rozvoje_venkova_MAS_RÝMAŘOVSKO.pdf
docxPříloha_č._7_a_i_b_Výpočet_zemědělského_podniku.docx
pdfPříloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.pdf
pdfMetodika_výpočtu_finančního_zdraví_.pdf
xlsxVypocet_financniho_zdravi_-_9_kolo_10_kolo.xlsx
pdfPříručka_pro_zadávání_veřejných_zakázek_PRV_verze_5_.pdf
pdfPravidla_publicity_PRV.pdf

pdfProhlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku_mal.pdf

 

 

Výzva č. 3 PRV nebyla vyhlášena

 

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 24. dubna 2019

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

 pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_24__04_2019_1.pdf

 


Výzva č. 2 PRV 

Seznam vybraných a nevybraných projektů 2. výzva PRV

pdfSeznam vybraných a nevybraných projektů 2. výzva PRV

 

Jednání Programového výboru MAS 18. 6. 2020 - 2. výzva MAS PRV

pdfPozvánka_Programový_výbor_MAS_2._výzva_PRV_18.6.2019_.pdf

pdfPrezenční_listina_Programový_výbor_MAS_18.6.2019.pdf

pdfZápis_Programový_výbor_MAS_PRV_2_výzva_18_6_2019.pdf

 

Jednání Výběrové komise MAS 17. 6. 2019 - 2. výzva MAS PRV

pdfPozvánka_Výběrová_komise_MAS_2._výzvy_PRV_17_6_2019_1.pdf

pdfPrezenční_Výběrová_komise_MAS_2._výzvy_PRV_17_6_2019_2.pdf

pdfZápis_Výběrová_komise_MAS_2._výzvy_PRV_17_6_2019_3.pdf

 

pdfSeznam_přijatých_žádostí_o_dotaci_2._výzvy_PRV.pdf

pdf1_MAS_RÝMAŘOVSKO_2._výzva_2019_PRV.pdf

pdf2_Pravidla_19.2.1_Podpora_provádění_operací_v_rámci_SCLLD.pdf

pdfPříloha_č_1_Způsob_výběru_projektů_z_Programu_rozvoje_venkova_V_MAS_RÝMAŘOVSKO_komentář_SZIF_1.pdf

pdf5_Příloha_č._7_a_i_b_Výpočet_zemědělského_podniku.pdf

docx8_Příloha_č._9_Mapa_lesní_cesty_a_cyklotrasy.docx

docx10_Příloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.2018.docx

docx12_Příloha_č._2_Turistická_mapa_s_vyznačením_místa_realizace_1.docx

docx13_Příloha_č._3_Přírodní_zajímavosti.docx

pdf14_Metodika_k_Finančnímu_zdraví_.pdf

xlsx15_Vypocet_financniho_zdravi_-_8._kolo.xlsx

pdf16_Příručka_zadávání_veřejných_zakázek.pdf

pdf17_Pravidla_publicity.pdf

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 10. ledna 2019

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_10_01_2019_1.pdf

 

 

Výzva č. 1 PRV

pdfSeznam_vybraných_a_nevybraných_1._výzva_PRV_2018_.pdf

 

Jednání Výběrové komise MAS 16.8.2018 k 1. výzvě MAS PRV

pdf1_Pozvánka_na_jednání_Výběrové_komise_16_8__2018.pdf

pdf2_Prezenční_listina_Výběrové_komise_PRV_16.8.2018.pdf

pdf3_Hodnotící_list_Výběrové_komise_PRV_16.8.2018.pdf

pdf4_Zápis_Výběrové_komise_PRV_16.8.2018.pdf

pdfFiche_1_-_etický_kodex.pdf

pdfFiche_4_-_etický_kodex.pdf

pdfFiche_6_-_etický_kodex.pdf

xlsxVK_16._8._2018_Aktuální_seznam_partnerů_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._k_25.6.2018_.xlsx

 

Jednání Programového výboru MAS 22.8.2018 k 1. výzvě MAS PRV

pdf1_Pozvánka_Programový_výbor_22_8_2018_PRV_.pdf

pdf2_Prezenční_listina_Programového_výboru_22_8_2018.pdf

pdf3_Zápis_z_jednání_Programového_výboru_22._8._2018_.pdf

pdfEtický_kodex_Fiche_1_členové_PV_22_8_2018_.pdf

pdfEtický_kodex_Fiche_4_členové_PV_22_8_2018.pdf

pdfEtický_kodex_Fiche_6_členové_PV_22_8_2018.pdf

xlsxPV_22._8._2018_Aktuální_seznam_partnerů_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._k_25.6.2018_.xlsx

 

pdfSeznam_přijatých_žádostí_o_dotaci_1__výzvy_PRV.pdf

pdfVýzva_MAS_č._1_PRV_2018.pdf

pdfPravidla_operace_19.2.1_pdf.pdf

pdfPříloha_č_1_Způsob_výběru_projektů_z_Programu_rozvoje_venkova_V_MAS_RÝMAŘOVSKO_komentář_SZIF.pdf

 

pdfPriloha_c_7_a_i_b_Vypocet_zemedelskeho_podniku.pdf

pdfPříloha_č._9_Mapa_lesní_cesty_a_cyklotrasy.pdf

pdfPříloha_č._10_Počet_obyvatel_v_obcích_k_1.1.2018.pdf

pdfPříloha_č._2_Turistická_mapa_s_vyznačením_místa_realizace.pdf

pdfPříloha_č._3_Přírodní_zajímavosti.pdf

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS Programu rozvoje venkova

Datum konání: 28. června 2018

Místo konání: Zasedací místnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 2, vchod vedle pošty, 1. patro vpravo

Čas konání: od 9:00 hod

pdfPozvánka_na_seminář_k_PRV_28_06_2018.pdf