O projektu MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 logolink MSMT VVV hor barva cz 1

Název projektu: Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Realizátor: Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace a monitoring MAP
  • Implementace MAP

 

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost.

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

Název Adresa Kontakt E-mail www stránky Statutární zástupce
Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace Hřbitovní 439, Břidličná, 793 51 554 286 392 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. skolka.bridlicna.cz Jana Krčová
Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Malá Morávka 52, 793 36 554 273 105

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.moravka.estranky.cz Iveta Vlčková
Mateřská škola Velká Štáhle, příspěvková organizace Velká Štáhle 126, 793 51 775 286 087 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Michaela Ihnátová
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace Jelínkova 3, Rýmařov, 795 01 732 786 713 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.msrymarov.cz Božena Jarošová
Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace Dolní Moravice 7, 795 01 554 273 310 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. skoladolnimoravice.cz Mgr. Dagmar Kučerová
Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace Horní Město 231, 793 44 731 917 711 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zsmshornimesto.cz Mgr. Jana Kulhánková
Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Rýmařovská 282, Ryžoviště 793 56 554 286 037 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.skola-ryzoviste.cz Mgr. Ivana Kapitánová
Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace Dlouhá 261/24, Stará Ves, 793 43 554 283 002 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.skolicka-stara-ves.cz Mgr. Veronika Mikulenková
Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace Dětřichov nad Bystřicí 38, Dětřichov nad Bystřicí 793 03 554 733 352 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.skoladetrichov.estranky.cz Mgr. Jana Bláhová
Základní škola a Mateřská škola Lomnice, okres Bruntál, příspěvková organizace Lomnice 24, Lomnice 793 02 554 271 014 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.skolalomnice.cz Mgr. Lucie Mrtvá
Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, přípsěvková organizace Malá Morávka 89, Malá Morávka 793 36 554 273 040 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zs-malamoravka.cz Mgr. Ivana Glatterová
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál Jelínkova 1, Rýmařov,  554 255 113 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zsrymarov.cz Mgr. Jan Jablončík
Základní škola Břidličná, okres Bruntál Komenského 360, Břidličná, 793 51 595 538 401 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.skolabridlicna.cz Mgr. Miroslav Šimůnek
Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace Školní náměstí 1, 795 01 Rýmařov 554 212 377 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zsspecrymarov.cz Mgr. Hana Měráková
Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace Čapkova 6, Rýmařov, 795 01 739 345 508 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zusrymarov.cz Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, příspěvková organizace Okružní 10, 795 01 Rýmařov 737 177 033 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  www.svcrymarov.cz Bc. Marcela Pavlová