loga eu a mmr

OPS

OPS

RÝMAŘOVSKO o.p.s., byla založena 23. 7. 2004 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Rýmařovska metodou LEADER.

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. Od r. 2007 je LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (osa IV. LEADER).

V současné době má obecně prospěšná společnost 15 zástupců veřejného sektoru, 5 zástupců soukromého neziskového sektoru a 22 zástupců soukromého podnikatelského sektoru. Celkem 43 partnerů. Členové MAS se v letech 2013 až 2015 podíleli na tvorbě integrované strategie rozvoje území a přípravě na získávání finančních prostředků pro svou činnost metodou LEADER, nově nazývanou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr