OPS

RÝMAŘOVSKO o.p.s., byla založena 23. 7. 2004 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Rýmařovska metodou LEADER.

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. Od r. 2007 je LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (osa IV. LEADER).

V současné době má obecně prospěšná společnost 15 zástupců veřejného sektoru, 5 zástupců soukromého neziskového sektoru a 22 zástupců soukromého podnikatelského sektoru. Celkem 43 partnerů. Členové MAS se v letech 2013 až 2015 podíleli na tvorbě integrované strategie rozvoje území a přípravě na získávání finančních prostředků pro svou činnost metodou LEADER, nově nazývanou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).