nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

II. etapa Realizace SCLLD MAS na Rýmařovsku

II. etapa Realizace SCLLD MAS na Rýmařovsku

Název akce: II. etapa Realizace SCLLD MAS na Rýmařovsku CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00011984

Zpracovatel: RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Program: Integrovaný regionální operační program

Dotace: 6 722 014,75 Kč

Období: 2019-2023

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

Na území Místní akční RÝMAŘOVSKO, o.p.s byla zpracována SCLLD pro roky 2014 – 2020 s přesahem do roku 2023. Na základě územní analýzy území a veřejném projednání jsou stanoveny oblasti, které budou podporovány prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů. Místní akční skupina splnila standardizaci, která vytvořila potřebnou strukturu pro transparentní čerpání. Hlavními aktivitami projektu je provozní činnost, animace SCLLD a školských zařízení.
pdfPlakát_II.etapa_realizace_SCLLD_na_Rýmařovsku_2019.pdf

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr