II. etapa Realizace SCLLD MAS na Rýmařovsku

Název akce: II. etapa Realizace SCLLD MAS na Rýmařovsku CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00011984

Zpracovatel: RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Program: Integrovaný regionální operační program

Dotace: 6 722 014,75 Kč

Období: 2019-2023

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

Na území Místní akční RÝMAŘOVSKO, o.p.s byla zpracována SCLLD pro roky 2014 – 2020 s přesahem do roku 2023. Na základě územní analýzy území a veřejném projednání jsou stanoveny oblasti, které budou podporovány prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů. Místní akční skupina splnila standardizaci, která vytvořila potřebnou strukturu pro transparentní čerpání. Hlavními aktivitami projektu je provozní činnost, animace SCLLD a školských zařízení.
pdfPlakát_II.etapa_realizace_SCLLD_na_Rýmařovsku_2019.pdf