Odhalte naše tajemství

Název projektu: Odhalte naše tajemství

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000165
 
Cílem projektu je propagace a zvýšení využití místních kulturních a přírodních hodnot, integrace obyvatel přeshraničních partnerských oblastí, podpora subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu byly vytvořeny balíčky s tipy na turistické cíle, jejich bezplatnou distribuci a propagaci zajistí nově vzniklé Centrum cestovního ruchu v Polsku. Na české straně dojde k dovybaveni informačního střediska v Rýmařově, což přispěje k oživení a narůstu cestovního ruchu v příhraničním regionu a k rozvoji tohoto území.