IROP

Výzva č. 3 IROP

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014–2020“ vyhlašuje

3. výzvu „MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol“

s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD – SC 4.1“ v rámci opatření 1.1.2 Obnova, rekonstrukce a modernizace základních škol; podopatření 2. Obnova, rekonstrukce a modernizace základních škol.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 31. 8. 2020 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 31. 8. 2020 10:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 19. 10. 2020 17:00

Výzva je vázaná na výzvu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

 

„Omlouváme se, ale seminář pro žadatele k 3. výzvě „MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol“ konaný dne 23. 9. 2020 je z technických důvodů zrušen. O novém termínu Vás budeme co nejdříve informovat, děkujeme za pochopení“.

Dne 13. 10. 2020 byla zaslána žádost o modifikaci 3. výzvy „MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol“, která se týká pouze prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na ŘO IROP ke schválení. MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. provádí změnu na základě současného nouzového stavu v rámci koronavirové situace, reaguje tak na potřeby ze strany potenciálních žadatelů, kteří potřebují delší dobu k zajištění odpovídajících povinných příloh k výzvě. Změna je učiněna ve prospěch všech žadatelů. V současné době je výzva pozastavena.

 

Po kontrole a schvalovacím procesu byla žádost o změnu schválena. Tato změna byla ke dni 19. 10. 2020 provedena v systému MS2014+ a zároveň je 3. výzvy „MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol“, opět "znovuotevřena" a zpřístupněna žadatelům.

Provedené změny v rámci modifikace 3. výzvy:

  • Původní datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu v MS2014+ 19. 10. 2020 17:00
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 30. 11. 2020 17:00 Modifikace výzvy prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu


Oprava jednání Programového výboru MAS 24. 6. 2021

pdfZápis a usnesení Programový výbor MAS 24 6 2021.pdf
pdfSeznam vybraných projektů a náhradních projektů po PV MAS 24 6 2021.pdf

pdfZápis_a_usnesení_Výběrové_komise_MAS_3_2_2021.pdf
pdfZápis_a_usnesení_Programový_výboru_MAS_z_15_2_2021.pdf
pdfSeznam_vybraných_projektů_Infrastruktura_ZŠ.pdf

xlsx1_modifikace_MAS_RÝMAŘOVSKO_o_p_s_výzva_č__3_final01_Infrastruktura_základních_škol_002.xlsx

 

pdfPozvánka_na_seminář_3._výzvy_IROP_Infrastruktura_ZŠ.pdf

xlsxMAS_RÝMAŘOVSKO, o.p.s_výzva č. 3_final01_Infrastruktura základních škol.xlsx
docxPříloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti_final01
docxPříloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení_final01
pdfInterní postupy MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. pro výzvy IROP 6 4 2020.pdf

 

 

Výzva č. 2 IROP

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014–2020“

vyhlašuje

2. výzvu „MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol“

s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD – SC 4.1“ v rámci opatření 1.1.2 Obnova, rekonstrukce a modernizace základních škol; podopatření 2. Obnova, rekonstrukce a modernizace základních škol.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 30. 11. 2018 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+  30. 11. 2018 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+  11. 01. 2019 10:00

Informace a přílohy k výzvě naleznete na webových stránkách https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

pdfPozvánka_seminář_5_12_2018.pdf

pdfZápis_z_Výběrové_komise_MAS_28.3.2019.pdf

pdfZápis_z_Programového_výboru_MAS_10.4.2019.pdf

pdfSeznam_vybraných_projektů_výzvy_č._2_Infrastruktura_ZŠ.pdf

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

xlsxMAS_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._výzva_č._2_final_02_Infrastruktura_základních_škol.xlsx

docxPříloha_č._1_Kritéria_formálních_náležitostí_a_přijatelnosti_výzva_2.docx

docxPříloha_č._2_Kritéria_věcného_hodnocení_vyzva_2.docx

docxPříloha_č._3_Interní_postupy.docx

 

Výzva č. 1 IROP

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014–2020“ vyhlašuje:

1. výzvu „MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy“

s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD – SC 4.1“ 
v rámci opatření 1.2.1 Opravy a výstavby silnic, cest a cyklostezek s ohledem na bezpečnost dopravy; 
podopatření 1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků a cyklostezek s ohledem na bezpečnost dopravy.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 10. 8. 2018 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 10. 8. 2018 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 14. 9. 2018 10:00

Informace a přílohy k výzvě naleznete na webových stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

pdfZápis_ze_Výběrové_komise_MAS__19_10__2018.pdf

pdfZapis_VK_IROP_Bezpecnost_dopravy_14-11-2018.pdf

pdfZapis-z_jednani_Programovy_vybor_MAS_28-11-2018.pdf

pdfSeznam_vybraných_projektů_výzva_č._1_Bezpečnost_dopravy.pdf

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

 xlsx1._výzva_MAS_RÝMAŘOVSKO_o.p.s_-_IROP_-_Bezpečnost_dopravy.xlsx

docxPříloha_č._1_Kritéria_formálních_náležitostí_a_přijatelnosti.docx

docxPříloha_č._2_Kritéria_věcného_hodnocení.docx

docxPříloha_č._3_Interní_postupy.docx

 

IROP Dokumenty: