Aktivity

Nová implementační aktivita MAP II Rýmařovsko „Řečová výchova“

Vážení rodiče, vážení zástupci mateřských a základních škol. S radostí Vám sdělujeme, že projekt Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který funguje pod záštitou Místní akční skupiny Rýmařovsko, o.p.s., postupuje ve svých aktivitách o další stupeň výše.

Od měsíce října začne fungovat na území Rýmařovska služba „Řečové výchovy“. Všichni jsme si vědomi, že naše děti potřebují logopedickou péči čím dál častěji a počet logopedů a jejich vytíženost je stále na stejné úrovni.

Díky aktivnímu přístupu členky pracovní skupiny projektu MAP II a finančním možnostem projektu přišel krásný nápad k podpoře logopedické péče na našem území.

Nebude se jednat o nahrazování klinické péče, ta zůstane zachována tak, jak jste zvyklý. Služba, která bude kryta projektem MAP II, bude probíhat formou logopedické péče školního typu.

Služba je přednostně určena dětem, které navštěvují první ročník základní školy a dětem v předškolním věku. Bude se jednat o bezplatnou poradenskou činnost, která bude vázána na sounáležitost rodiny dítěte a lektora řečové výchovy.

Na základě vstupního vyšetření dítěte budou nastaveny pravidelné schůzky zaměřené na docvičování řečových nedostatků. Děti s těžšími vadami řeči budou doporučeni ke klinickému logopedovi. Službu budou zajišťovat paralelně dvě lektorky s příslušným kvalifikovaným vzděláním. Schůzka s lektorem bude vždy probíhat při účasti zákonného zástupce.

Budete-li mít o službu zájem, neváhejte kontaktovat některou z našich lektorek, která Vám poskytne podrobné informace.

Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit.

Mgr. Marcela Štěpaníková 777 699 805 – čtvrtek 14:30 – 16:30 v městské knihově Břidličná, Školní 178, Břidličná, 79351

Mgr. Žaneta Šlézarová 728 661 839 – pondělí 14:30 – 16:30 v budově Základní školy na Školním náměstí 1 v Rýmařově

alphabet 1219546 1920

Setkání řídícího výboru MAP Rýmařovsko

se uskutečnilo dne 25. 9. 2019 od 16hod v prostorech SVČ, Julia Sedláka 18, Rýmařov. 

pdfZápis_z_Řídícího_výboru_25_10_2019.pdf pdfPozvánka_na_3_setkání_ŘV.pdf

ŘV 25 9 2019

 

 

„EDUbus, neboli pojízdná laboratoř“

 Termín setkání: 18. 9. 2019

Místo setkání: Rýmařov

Na třídenní exkurzi (18. – 20. 9. 2019) zavítala na Rýmařovsko mobilní polytechnická laboratoř neboli EDUbus. Určitě si kladete otázku, kdo nebo co je EDUbus? Jedná se o mobilní laboratoř vytvořenou z interiéru autobusu. Vnitřní prostor je přizpůsoben jednotlivým vzdělávacím modulům. Děti i dospělí si mohou na vlastní kůži vyzkoušet práci s roboty, hrátky s elektřinou, tlakem, suchým ledem, jak fungují domácí spotřebiče, uvidí biologický mikrosvět, naučí se programovat, odnesou si nápady na domácí pokusy aj.

Program byl směřován pro děti základních škol prvního a druhého stupně a byl koncipován tak, aby zapadal do školní výuky. První den akce se zúčastnily oba stupně Základní školy Rýmařov s programem Tlakohrátky a Tlak. Bohužel, došlo k technickým komplikacím
a odpolední program musel být přerušen. Zážitek si užili pouze tři třídy žáků 5. ročníku.

Porucha si nakonec vyžádala zrušení celé aktivity, nicméně se podařil domluvit náhradní termín na jaro příštího roku, kdy se tým EDUbusu vrátí a slíbený program dokončí.

Projekt byl podpořen za finanční spoluúčasti Místního akčního plánu II – rozvoj vzdělávání na Rýmařovska.

edubus

 

„Jak připravit předškoláka“

Termín setkání: 19. 9. 2019

Místo setkání: Školní jídelna ZŠ Jelínkova, ul. 1. Máje

Vstup do školy je pro dítě významná událost. A aby to byla událost příjemná a radostná, je třeba se na ni v dostatečném předstihu připravit. O tom jsou přesvědčeni také odborní členové pracovní skupiny „Čtenářská a matematická gramotnost“, z jejichž podnětu byl tento seminář zrealizován. Akce byla pro všechny zúčastněné zcela zdarma, financována byla z projektu Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který zastřešuje Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Všude slyšíme, že každé dítě je jiné a tedy i jeho předškolní zralost nastává v jiném okamžiku. A není možno spoléhat pouze na práci pedagogů v mateřské škole. Zájem o to, aby se dítě cítilo v první třídě komfortně, by měly mít především rodiče. I na nich se samozřejmě podepíše trápení či štěstí, které bude jejich dítko prožívat.

Toto vše bylo hlavním tématem setkání rodičů a pedagogů mateřských i základních škol s paní Mgr. Hanou Otevřelovou, uznávanou rodinnou terapeutkou a speciální pedagožkou. A nejednalo se o pouhý seminář, kdy si posluchači vyslechli odborné rady. Naopak, vše bylo vedeno formou cvičení a praktických ukázek, kdy sami dospělí účastníci semináře se ocitli v roli předškoláčků a plnili úkoly, které by mělo každé zralé dítko před vstupem na základní školu zvládnout. Nutno podotknout, že mnohdy se i oni, při hledání správných odpovědí, zapotili.

Obecně panovala na semináři příjemná a uvolněná atmosféra. Střídaly se dotazy z řad rodičů a pedagogů, předávaly se zkušenosti z jednotlivých mateřských škol, které paní lektorka doplňovala o své osobní zkušenosti z poradny.

Velice dobrým a kvalitním zdrojem informací, rad, praktických ukázek a cvičení naleznete na internetových stránkách paní lektorky: www.hanaotevrelova.cz

Patříte-li tedy mezi rodiče, kterým záleží na psychickém a sociálním komfortu Vašich dětí, nebo jste pedagog mateřské či základní školy, který rád čerpá nové zkušenosti a inspirace, navštivte výše zmiňované internetové stránky. Možná i vy získáte odpověď na otázku, zda je váš syn či dcerka opravdu připravená vykročit tou správnou nohou (a je jedno, jestli to bude levá nebo pravá) do nové významné životní etapy.

Bude-li ze strany veřejnosti zájem, rádi tento seminář zopakujeme i v příštím roce, jelikož i kdyby přišlo na seminář jen o jednoho rodiče více, má to smysl!

Díky patří zaměstnancům školní jídelny ZŠ Jelínkova, kteří se postarali o příjemné občerstvení pro všechny zúčastněné.

V listopadu se mohou rodiče těšit na další připravovanou akci, která se bude tentokráte věnovat nástrahám internetu, sociálních sítí, řeč bude také o kyberšikaně.

Ivana Lukešová, manažer projektu - v Rýmařově 23. 9. 2019

 

 

Seminář "Konstrukce Phmax ve školských organizacích"

Na žádost statutárních zástupců příspěvkových organizací byl poptán seminář vedený zkušeným lektorem s mnohaletou praxí, panem Mgr. Pavlem Zemanem. Při objednávání semináře bylo přesně specifikováno téma tak, aby splnilo očekávání účastníků akce.

Spolu s panem lektorem předávala cenné informace také paní Radka Šlegrová, která se úzce specializuje na problematiku financování a výpočtu koeficientu PHmax.

Všichni účastníci měli možnost osobní konzultace, pan Zeman i paní Šlegrová vypočítali koeficienty všem, co měli zájem a vždy připojili důležité rady, jak řešit situaci kolem PHmax nejlépe pro každou školu zvlášť.

Velice názorně bylo předvedeno výkaznictví, které musí školy jednou čtvrtletně provádět a lektoři upozornili na důležitost jednotlivých řádků ve výkazech.

Seminář předčil očekávání pořadatelů i účastníků. Byl konkrétní, praktický a na vysoké odborné úrovni lektorů.

thumb PHmax 12.6.2019 1

thumb PHmax 12.6.2019 2

 

 

 

 

Zahájení zámecké sezony v Janovicích

V rámci projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska se letníV rámci projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska se letnísezóna komentovaných prohlídek a kulturních pořadů na zámku Janovice jako každoročněspustila velkým zahajovacím programem, na němž se podílí Městské muzeum Rýmařov,Rýmařovsko, o.p.s, ZUŠ, SVČ, školy a školky z celého Rýmařovska, spolek Stránské, KouzelnáBuřinka a některé další organizace. Součástí zahajovacího programu na zámku bylovystoupení dětí mateřských škol, zájmových kroužků SVČ – orientální tanečnice, KouzelnáBuřinka, výtvarníci, lukostřelci a další. Také celoroční projekt ZUŠ Rýmařov na téma Vesmírprostupuje zámeckými prostorami, kde je instalována velká výstava ZUŠ a školek a škol Rýmařovska.

Zahajovací program v sobotu 8. června, jejž doprovázel jarmark řemeslníků, stánkařů,výtvarné workshopy a lesní pedagogika pro děti byl připraven na celé odpoledne. Kromě ZUŠa mateřinek v doprovodném programu vystoupili herci Městského divadla Rýmařovs inscenací Šest žen Jindřicha VIII., dále klienti Kouzelné buřinky, v prostorách bývalézámecké knihovny pak vystoupila rocková kapela ZUŠ, ZUŠkaband i pěvecký sbor Voxmontana.Návštěvníci od letošní letní sezóny budou mít o to větší důvod se do janovického zámkuvrátit, čeká na ně několik novinek včetně nově instalované výstavy „Svět janovických Harrachů“ nebo se účastnili některého z pořadů, které budou provázet zámecké kulturní létoaž do září. Na návštěvníky čeká promítání letního kina (25. 7. ve 21:30 – Atentát, 15. 8. ve21:00 – Božská Ema), hudební festival Skatastrofa, pohádka divadelního spolku ADS Mahen„Květuška a čarodějnice“.

Seminář pro zřizovatele a vedoucí pracovníky - "Vyjednávání"

Termín setkání: 5. 6. - 6. 6. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost obecního úřadu Bratřice

V rámci třídenního setkání se zřizovateli příspěvkových organizací byl uspořádán dvoudenní vzdělávací seminář na téma „Vyjednávání“.

Seminář byl veden zkušenými lektorkami vzdělávací agentury „A co dál“. Byl orientován na praktické ukázky, zřizovatelé si mohli na nečisto zažít určité situace, se svými kolegy si v rámci metody „Šesti klobouků“ vyzkoušeli své vyjednávací schopnosti.

Zároveň se seminář dotkl také problematiky struktogramu a triogramu, který účastníkům naznačil, proč jednají v dané situaci tak, jak jednají, proč se jim s některými lidmi daří vyjednávat a s jinými nikoliv.

thumb Vedení lidí 5.6.2019 21thumb Vedení lidí 5.6.2019 17thumb Vedení lidí 5.6.2019 13

 

 

 

 

Dopoledne plné her pro MŠ

Termín setkání: 28. 5. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Nápad uspořádat regionální akci se zaměřením na rozvoj předškolních dětí v prostředí mimo domovskou MŠ vzešel z pracovních skupin a ze zástupkyň MŠ. Celá akce se měla konat na fotbalovém hřišti ve Velké Štáhli a byla koncepčně plánována tak, aby se děti byly nuceny učit spolehnout se samy na sebe, umět se rozhodnout, zodpovídat za své rozhodnutí. Důraz byl kladen na práci v malých skupinkách.

Do připravované akce se zapojily všechny MŠ z regionu a zároveň se na akci nepřímo podíleli také žáci Zvláštní školy v Rýmařově, kteří pod vedením paní učitelky, která je zároveň člen PS, připravili pro děti odměny.

Aktivita byla propojena s Hracím deskovým centrem, které se zaměřilo na přípravu deskových a dřevěných her, jenž umí u dětí přirozenou formou rozvíjet obratnost, představivost, tvořivost.

Bohužel, počasí rozhodlo za nás a bylo nutné vyměnit místo realizace celé akce. Narychlo byl předělán celý harmonogram i aktivity, aby se nemusela akce zrušit. Program se přesunul do SVČ v Rýmařově a podle reakcí dětí i jejich pedagogického doprovodu splnila původní plán a účel.

Děti si odnesly odměny, medaile a nové zážitky i zkušenosti. Deskové hry se čím dál více jeví jak vhodný nástroj k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti.


thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 2thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 3thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 4

 

 

 

Turnaj v deskových hrách

Termín setkání: 26. 4. 2019 a 3. 5. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Na základě koordinačního lednového setkání se dle plánu uskutečnily Turnaje v deskových hrách, které navázaly na předchozí aktivity spojené s deskovými hrami v minulém roce. Turnaje povýšily tyto aktivity na vyšší úroveň, jelikož v jednotlivých školách (zapojily se všechny školy) poctivě trénovaly ty děti, které o deskové hry projevily zájem. Z nich pak pedagogové vybrali děti, které jely reprezentovat svoji školu na Turnaj v deskových hrách.

Každá škola utvořila minimálně jedno pětičlenné družstvo. Turnaj pak probíhal takovým způsobem, že se proti sobě utkali žáci zastupující daný ročník v pěti různých deskových hrách (Memoarrr, Double, Drop it, Umí prase létat, Dr. Heuréka).

Všechna družstva byla skvěle připravená. Atmosféra byla příjemně soutěžní, ale všichni žáci si Turnaj užili, což bylo znát při závěrečném vyhlašování.

Velké díky patří zástupcům Hracího deskového centra z Hradce nad Moravicí, kteří se postarali o nastavení pravidel, zajistili odměny do Turnajů a dohlíželi nad dodržováním pravidel a chodem celé akce.

Velkým překvapením byly také krásné keramické sovy Zvídalky, které speciálně vytvořily děti a dospělí v rámci keramického kroužku při SVČ. Sovy se tak staly pomyslným putovním pohárem.

V listopadu 2019 chystá RT MAP II Den deskových her pro veřejnost a příští rok se určitě oba Turnaje zopakují s obměnou pár her, aby to ro školy nebylo příliš finančně zatěžující, když budou pořizovat nové hry, ale aby to bylo zároveň pro hráče zajímavé a atraktivní.


thumb Turnaj v DH 3.5.2019thumb Turnaj v DH 3.5.2019 2thumb Turnaj v DH 26.4.2019 2thumb Turnaj v DH 26.4.2019thumb Turnaj v DH 26.4.2019 3

 

 

 

Kuchařská párty IV

Po kratší časové odmlce se povedlo zrealizovat ve školní jídelně při Základní škole Rýmařov další, v pořadí již čtvrté setkání zástupců školních kuchyní a jídelen z celého regionu Rýmařovska.

Akci uskutečnil tým projektu Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska (zkráceně MAP II) ve spolupráci s vedoucí školní jídelny Základní školy Rýmařov, s paní Janou Egidovou.

Zájemci o tuto kulinářskou událost se setkali dne 18. 4. 2019, tedy na Zelený čtvrtek, kdy si školáci užívali velikonočních prázdnin. Účast byla velice pěkná. Sešlo se celkem 40 osob - zástupců školních jídelen, účastníků z řad veřejnosti, zájem projevila také maminka na rodičovské dovolené, která přišla s 1,5 letou dcerkou, jež má podezření na intoleranci některých surovin.

Hlavní roli Kuchařské party sehrál šéfkuchař pan Albert Hauptmann, který zastupuje při svých prezentacích společnost Bonduelle. Ve školní jídelně v Rýmařově strávil celý den, jelikož zde s týmem paní J. Egidové předchystal pokrmy, které byly následně odpoledne prezentovány a nabídnuty k ochutnávce všem zúčastněným. Některé z receptů připravil přímo před zraky přítomných. Jelikož se blížily Velikonoce, nechyběla špenátová pomazánka, byla nabídnuta celá řada zeleninových salátů, masové i rybí pokrmy, nechyběly moučníky.

Většina receptů měla jednoho společného jmenovatele a těmi byly pepitky. Ptát se, co to je? Stejný ruch se nesl také mezi přítomnými ve chvíli, kdy pan A. Hauptmann zmínil tuto surovinu poprvé.

Co to jsou pepitky? Luštěninovo-zeleninové pepitky mají tvar zrnek. Hodí se jako hlavní jídlo, do polévek, salátů, jako příloha i do sladkých dezertů. V jednom kilogramu pepitek je ukryto 8 kg luštěnin a zeleniny. Na výběr je z kombinací hrášek-cuketa, čočka-mrkev a cizrna-kukuřice. Jsou přirozeně bezlepkové, mají vysoký obsah bílkovin a jsou vhodné i pro vegany. Kuchaři ocení rychlou přípravu. Vaří se podobně jako těstoviny 7 až 8 minut. Návar dosahuje třínásobku až pětinásobku.

Cizrnové pepitky by nikdo nečekal v těstu žluťoučkých lívanců. Maso nechybí v pilafu z hráškových pepitek, zeleninových směsí a rajčat. Smícháním pepitek s barevnou zeleninou – duo mrkví, hráškem, kukuřicí, paprikovým triem, listovým špenátem, černým kořenem nebo se zelím – vznikají nekonečné kombinace pestrých příloh.

Všechny připravené pokrmy byly bezlepkové, vhodné do mateřských, základních i středních škol, do jídelen nemocnic či domovů důchodců. Na své si přišla také nejmladší účastnice party a musím uznat, že ji chutnalo. Pro přítomné byly připravené v tištěné podobě všechny prezentované recepty včetně kalkulace a normování.


thumb Kuchařská párty 18.4.2019thumb Kuchařská párty 18.4.2019 2thumb Kuchařská párty 18.4.2019 3

 

 

 

Školení Komunikace a jednání s problémovým klientem

Termín setkání: 12. 4. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Na seminář Time management navázal seminář s tématem „Komunikace a jednání s problémovým klientem“.

Tentokráte se semináře zúčastnilo více osob z řad zřizovatelů, pro které je schopnost komunikovat denním chlebem. Seminář byl veden směrem k roli zřizovatele, důraz byl kladen na modelové situace zřizovatel – rodič, zřizovatel – ředitel, ředitel – rodič,…

Dle výstupů z pracovních skupin a ze setkání se zřizovateli a zaměstnanci obecních úřadů jednoznačně vyplývá, že školení v oblasti tzv. „měkkých dovedností“ lidé potřebují a jsou stejně důležité, jako odborné znalosti.

 thumb Komunikace 12.4.2019

 

 

 

 

Školení na téma Time management

Termín setkání: 11. 4. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

RT MAP II uspořádal 11. 4. 2019 seminář na téma Time management, aneb jak být pánem svého času. Školitelem byla paní Magdalena Ožanová, kterou si účastníci školení oblíbili již z předchozích uskutečněných školení. Z toho důvodu také RT MAP vsází na jistotu a ověřené lektory, kteří umí účastníkům přinést to, co od školení očekávají.

Celodenní seminář byl zaměřen na problematiku správného nakládání se svým časem. Účastníci byli především z řad vedoucích pracovníků škol, kteří musí zvládat častokrát mnoho úkolů v rámci jednoho dne. Semináře se také zúčastnili členové RT MAP, pro které byl seminář také velice přínosným a přinesl mnoho návodných rad a příkladů, jak lépe organizovat svůj den, jak zvládat stresové situace, jak se naučit soustředit na danou aktivitu, kterou v tu chvíli vykonává a jak neskákat z jednoho pracovního úkolu na druhý.


thumb Time management 11.4.2019 2thumb Time management 11.4.2019 1

 

 

 

 

Scénické čtení s Lukášem Hejlíkem

Termín setkání: 9. 4. 2019

Místo setkání: Městské divadlo Rýmařov, Základní škola Břidličná

Dne 9. 4. 2019 se žáci a studenti základních škol dočkali toliko žádaného scénického čtení pod taktovkou projektu Listování pana Lukáše Hejlíka.

Celkem se odehrály tři programy. Pro první stupeň byla vybrána kniha Šmodrcha (Archie Kimpton), kterou herci představili v Rýmařově i v Břidličné a druhý stupeň se bavil u předčítání z knihy Jak být klukem / holkou? Aneb vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se Googlit (James Dawson, Hayley Longová).

Podle reakcí publika byl výběr knih správný, jelikož se bavili mladší i ti starší. Po představení bylo možno knihy zakoupit do školních knihoven a čtenářských klubů, čehož mnohé školy využily.

Úkolem scénického čtení je ukázat dětem, že i čtení může být zábavné a ve chvíli, kdy má čtenář rozečtenou knihu, stávají se nerozlučnými přáteli.

Na další období plánuje pracovní skupina „Rozvoj čtenářské gramotnosti“ využít žáků dramatického oboru ZUŠ a podobné scénické čtení zrealizovat pomocí nich.


thumb Scénické čtení 9.4.2019thumb Scénické čtení 9.4.2019 2thumb Scénické čtení 9.4.2019 3thumb Scénické čtení Rýmařov9.4.2019 2thumb Scénické čtení Rýmařov9.4.2019 3

 

 

 

 

Setkání s ČŠI - novinky ve výuce matematická a čtenářská gramotnost

Termín setkání: 3. 4. 2019

Místo setkání: Základní škola Břidličná

Díky spolupráci a komunikaci se zástupci ostatních MAP v ČR, bylo domluveno s jednotlivými územními pracovišti ČŠI setkání, které bude zaměřeno na problematiku rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti.

Nabídka takového setkání byla prezentována také na setkáních pracovních skupin MAP Rýmařovska. Ohlasy byly pozitivní a z toho důvodu byl naplánován termín akce. ČŠI MSK zastupovala paní ředitelka Mgr. Hana Slaná.

Na setkání dorazilo hodně účastníků, ale bohužel se téma semináře odvíjelo jiným směrem, než jak bylo původně slibováno. Prezentace ČŠI se zbytečně rozsáhle věnovala statistickým výsledkům, složitým grafům, na které by každý potřeboval hodně času a klid, aby pochopil, co vyjadřují. Na praktické rady do výuky mnoho času nezbylo.

Více si zúčastnění odnesli z prezentace paní učitelky Mgr. Hany Dobrozemské, která je držitelkou první ceny v celostátní přehlídce digitálních výukových objektů DOMINO. Paní učitelka učí na ZŠ Břidličná a do výuky si sama připravuje interaktivní výukové materiály, které se prolínají všemi možnými předměty na prvním stupni. Dělá tím výuku pro děti zajímavou, hravou a logicky provázanou.

thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019 2thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019 3 

 

 

 

Regionální Den učitelů

Na sto dvacet učitelů z celého regionu Rýmařovska přijalo pozvání na slavnostní podvečer, konaný při příležitosti jejich svátků, který se uskutečnil ve čtvrtek 28. března ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov.

Úspěch akce je vždy založený na spolupráci a ta byla od prvotní myšlenky výborná. Samotní pedagogové přicházeli s nápady, jak by mohl společný Den učitelů probíhat. Díky zástupcům na jednotlivých vzdělávacích organizacích se povedlo pozvánku rozšířit do kabinetů škol. Účast byla větší, než jsme na začátku čekali. Velice si vážíme důvěry a děkujeme za pohodu a příjemnou atmosféru, kterou se povedlo všem přítomným dohromady vytvořit,“ doplnila v rozhovoru na závěr Ivana Lukešová.

Po oficiálním zahájení shlédli učitelé představení Cimrmanovy hry Záskok o nešťastné premiéře Vlasta v podání ochotnického divadelního spolku pod vedením Járy Šmitryho Cimrmana ze Světlé Hory. Divadelní kus ukončil oficiální část programu a následovala volná zábava.

Slavnostní raut připravili žáci Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov, obor Kuchař-číšník, moučníky zhotovili žáci šestých tříd Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 a perníková srdce, která obdrželi kantoři spolu s kytičkou při vstupu do sálu, zhotovili žáci Základní školy na Školním náměstí.


thumb Den učitelů28.3.2019thumb Den učitelů28.3.2019 2thumb Den učitelů28.3.2019 3

 

 

 

 

Seminář Struktogram a Triogram

Termín: 16.3.-17.3.2019

Místo: Zasedací místnost MAS

STRUKTOGRAM a TRIOGRAM, dvě cizí slova, která nezasvěcenému nic neřeknou. Přesto se za nimi skrývá velmi mnoho.

Přesvědčit se o tom mohli účastníci semináře, kteří investovali svůj víkendový čas na to, aby mohli pochopit….

Školení se konalo v termínu 16. – 17. 3. 2019 v prostorách MAS RÝMAŘOVSKO. Zúčastnilo se jej celkem 20 osob, které se sešly ze všech koutů regionu. Zastoupeny byly nejrůznější profese, věkové skupiny, ženy a jeden muž.

Seminář se uskutečnil na Rýmařovsku již podruhé, a jakožto organizátoři celé akce jsme za to velice rádi“, říká Ivana Lukešová.

Sobota byla ve znamení pochopení a poznání sama sebe a to díky STRUKTOGRAMU, který je intuitivním a celosvětově vyzkoušeným nástrojem. Následující den se zúčastnění učili nové metodě TRIOGRAM, která je platná a použitelná v profesním i osobním životě. Odstraňuje komunikační bloky a pomáhá předcházet nepříjemným situacím, víme-li, s kým komunikujeme.

Pro úplnost je třeba uvést jméno lektorky, která celým víkendovým programem účastníky provedla. Jedná se o paní Magdalenu Ožanovou ze společnosti A co dál, která s metodou osobně i profesně žije již od roku 1997. Patří ji vřelé díky!

STRUKTOGRAM a TRIGROM jdou ruku v ruce. Jsou hojně využívány ve školách, kdy školením vždy projde celý kabinet, aby byla metoda 100% uplatnitelná. To samé platí ve firmách, zvláště obchodní a personální oddělení ze znalostí obou metod mohou mnoho vytěžit.

Struktogram16.3.2019

Struktogram16.3.2019 3thumb Struktogram16.3.2019 2

 

 

 

 

Seminář pro rodiče předškolních dětí

Termín setkání: 12. 2. 2019

Místo setkání: Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30

Akce byla zrealizována na základě podnětů pracovních skupin „rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti“. Jejím cílem bylo přimět rodiče budoucích prvňáčků, aby přistupovali k tzv. „odkladům“ zodpovědně, jelikož v dnešní době mají rodiče potřebu častokrát i zralé dítě nechávat v MŠ o rok déle, a naopak rodiče dětí, které potřebují s přípravou na nástup na školní docházku pomoci, zůstávají častokrát bez odborné pomoci.

Celým seminářem provázel ředitel Pedagogicko - psychologické poradny z Bruntálu. Téma akce se týkalo problematiky rozeznávání školní zralosti a připravenosti předškoláků. Rodiče byli seznámeni s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Získali Informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná. Jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje. Okrajově bylo také nakousnuto téma zahájení školní docházky.

V září se uskuteční akce na podobné téma. Informovanost rodičů je velmi důležitá a domníváme se, že každá akce, která osloví minimálně dalšího z rodičů předškoláka, má smysl.

 

Den s armádou ČR v Karlové Studánce

Termín setkání: 30. 1. 2019

Místo setkání: Karlova Studánka

Díky spolupráci MAP Bruntálsko, MAP Rýmařovsko, obci Karlova Studánka a především za pomoci Armády ČR se povedlo pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ připravit akci, která prezentovala práci našich vojáků nejen na zahraničních misi. Zároveň byl žákům nabídnut zajímavý vzdělávací program v oblasti první pomoci, orientace v terénu, sebeobrany.

V rámci kariérového poradenství a seznamování dětí s nejrůznějšími profesemi se akce povedla na jedničku i přes náročné klimatické podmínky.

Za MAP Rýmařovsko se akce zúčastnilo 200 žáků., které bylo potřeba také na akci dopravit a následně rozvést dle časového harmonogramu zpět do škol.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin