Dokumenty OPS

Statut společnosti 

Statut společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválený dne 15. 3. 2021

pdfStatutu_obecně_prospěšné_společnosti.pdf


Statut společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválený dne 20. 1. 2020

pdfStatut_obecně_prospěšné_společnosti_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._z_20_1._2020.pdf


Statut společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválený dne 24. 9. 2019

pdfStatut_společnosti_RÝMAŘOVSKOo.p.s._24._9._2019_.pdf


Statut společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválený dne 29.10.2015

pdfStatut_společnosti_RÝMAŘOVSKO_o.p.s._ze_dne_29.10.2015.pdf


Statut společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválený dne 20.4.2015

pdf01-Statut_spolecnosti_20_4_2015.pdf


Statut společnosti schválený na Valné hromadě RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 26.2.2009

pdfStatut_spolecnosti_k_26_2_2009.pdf


Statut společnosti Rýmařovsko o.p.s. schválený dne 14.října 2004

pdfstatut_společnosti_k_14.10.2004.pdf

 

 

Směrnice společnosti

pdf01_Harmonogram_účetní_závěrky_RÝMAŘOVSKO.pdf

pdf03_Oběh_účetních_dokladů_RÝMAŘOVSKO.pdf

pdf04_Zpracování_účetnictví_RÝMAŘOVSKO.pdf

pdf07_Cestovní_náhrady_RÝMAŘOVSKO.pdf

pdf09_Provádění_inventarizací_RÝMAŘOVSKO.pdf

pdf10_Odpisový_plán_RÝMAŘOVSKO.pdf

pdfDodatek_04_2018_k_Cestovním_náhradám.pdf

pdfSpisový_a_skartační_řád_RÝMAŘOVSKO.pdf

 

Zakládací smlouva

pdfZakládací_smlouva_RÝMAŘOVSKO_o.p.s_20_01_2020.pdf