nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

Aktuality

Novinky v dotaci NZÚL pro nízkopříjmové domácnosti

logo nzu l

  

Od 25.6.2024 dochází k změnám pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti. Nově oprávněným žadatelem ke dni podání žádosti, po celou dobu její administrace a po dobu udržitelnosti je žadatel, který má trvalý pobyt v podporované nemovitosti. Maximální celková výše podpory na realizaci opatření v součtu všech podpor z programu Nová zelená úsporám Light je 250 000 Kč.

Výše podpory na opatření k zateplení obálky budovy je nově stanovena na metr čtvereční realizovaného opatření na budově. Technické požadavky opatření se nemění.

Výše podpory zateplení a výplní otvorů stávajících rodinných a bytových domů:

Typ opatření

V rámci bytových domů je stále podmínka, že výměna stávajících výplní stavebních otvorů na obálce budovy je možná, kdy již nejméně u 75 % bytů v daném bytovém domě byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením.

Dochází ke změně u podpory v rámci instalace obnovitelných zdrojů energie, kdy dosavadní dotace činila 90 000,- Kč, včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru). Nově je dotace na solární fotovoltaický nebo termický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače 70 000,- Kč a pokud žadatel chce využívat stávající zásobníkový ohřívač, tak je dotace 50 000,- Kč, místo 60 000,- Kč. Požadované parametry u solárního fotovoltaického a termického ohřevu vody jsou beze změny.

Nadále zůstává platné, že podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022. Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat a domluvit si schůzku na telefonu 554 254 308 nebo 554 254 309.

Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách https://novazelenausporam.cz/ nebo v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Michaela Rechtorik, manažerka MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

                                                                                   

Projekt "Místní akční plán IV na území Rýmařovska"

MAS RÝMAŘOVSKO o.p.s. uspělo s žádosti o dotaci na projekt "Místní akční plán IV na území Rýmařovska". Projekt bude pokračovat v rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zachovat a nadále rozvíjet spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místních problémů a potřeb. Současně řeší také realizaci aktivit z implementačních plánů na rok 2024 a 2025.

plakat MAP IV

Den učitelů na Rýmařovsku

V České republice a na Slovensku se tradičně slaví Den učitelů dne 28. března, který připadá na výročí narození Jana Amose Komenského. Tento den byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální uznání práce pedagogů a od počátku byl spojen s oceněním zasloužilých učitelů.
MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. si pro své pedagogy z území Rýmařovska připravilo malý dárek v podobě velikonočních perníčků. Chceme touto drobností ke Dni učitelů poděkovat pedagogům za nelehkou práci, jejich píli a nasazení, jenž jsou jedním ze základů naší společné budoucnosti - našich dětí. Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, energie a pěkných chvil strávených ve škole i mimo školu.

Tým MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

 

„Nová zelená úsporám light“ na RÝMAŘOVSKU

MZP light

 

 

 

 

Od spuštění programu „Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti“ bylo v oblasti Rýmařovska podáno celkem 144 žádostí. Z tohoto počtu bylo úspěšně dokončeno 69 žádostí, zatímco 75 žádostí se nachází ve fázi realizace. Žadatelé využili dotaci na zateplení svých domů a na instalaci fotovoltaických nebo termických zařízení pro ohřev vody. Poskytovaná dotace umožňuje žadatelům získat až 150 000 Kč na zateplení domu a 90 000 Kč na ohřev vody. V případě, že si žadatel vybere obě opatření, může celkově získat až 240 000 Kč. Všechny předložené žádosti o finanční podporu dosahují celkové částky ve výši 17 992 000 Kč. Detailní popis toho, na co se dotace vztahuje, je znázorněn na přiloženém obrázku. Program Nová zelená úsporám pokračuje ve své činnosti. Od 17. ledna 2024 dojde ke změně podmínek pro potenciální žadatele, které budou k dispozici na oficiálních webových stránkách https://novazelenausporam.cz/ nebo v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Michaela Rechtorik, manažerka MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

zelena light prehled obrazek

NZÚ light Rýmařovsko

MZP light

 

 

 

 

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti je dotace, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí na podporu úspor energie v rodinných domech. Tato dotace může být využita na opatření, jako je zateplení fasády, střechy, stropu pod půdou a podlahy na zemi nebo nad nevytápěným suterénem, stejně jako na výměnu oken a vchodových dveří do vytápěného prostoru. V „Nové zelená o úsporám Light“ stát přinesl další významnou novinku, instalaci obnovitelných zdrojů energie. Nyní má možnost žadatel získat dotaci i na instalaci solárních systémů k ohřevu vody, a to fotovoltaické nebo fototermické. O novou dotaci na OZE ve výši 90 000,- Kč může žadatel požádat od 2. května 2023. Tato možnost přináší další způsob, jak snížit náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. K datu 4. srpna 2023 bylo od počátku roku z Rýmařovska podáno celkem 106 žádostí, z nichž 20 žádostí bylo úspěšně zrealizováno. Níže se můžete podívat přehled vyplacených žádostí z Nové zelené úspory Light.

prehled zadosti

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr