O projektu

Název projektu: Místní akční plán III - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023119

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, specifický cíl: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

Realizátor: Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Realizace: 1. 9. 2022 - 30.11.2023

Výstup projektu: MAP – strategický dokument

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na Rozvoj a aktualizaci MAP na Rýmařovsku. Cílem je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, výsledkem je aktualizovaný MAP, monitoring realizace projektu a naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného místního akčního plánu za roky 2023,2024 a 2025. Cílem je zachovat a nadále rozvíjet spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

logolink MSMT VVV hor barva cz 1

Plakát projektu

Poznámka: realizace navazuje na projekty 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000093

 

Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608