Oživme bohatství

Vážení čtenáři, chceme vám představit stručný geologický vývoj našeho území, historii těžby a rovněž přiblížit místa, kde se v minulosti těžilo a v budoucnu možná opět bude… kdo ví?!!

Důležitou součástí práce místní akční skupiny jsou také projekty spolupráce na národní a mezinárodní úrovni. Jedním z takových projektů je i projekt s partnerskou MAS LEV, o.s. ze Slovenska „Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“, v rámci kterého jsme mohli vytvořit brožuru, kterou si můžete stáhnout zde.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím interpretace hornické historie zapojit místní obyvatele do jejího budoucího rozvoje. Znalost místního dědictví umožní najit občanům obcí jejich kořeny. Projekt oslovuje širokou veřejnost všech věkových skupin a zaměření, místní komunity a spolky. Projekt „Oživme bohatství a tradice naší minulosti“ navrhuje realizaci společného doplnění infrastruktury v cestovním ruchu obou partnerských MAS, zabezpečení společných propagačních kulturně společenských a vzdělávacích  akcí a workshopu a tvorbu propagačních předmětů. Doplnění turistické infrastruktury zahrnuje vybudování naučné stezky s informačními panely, instalaci replik důlních zařízení. 

Hornický den

"Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"

Hornický den je součástí projektu spolupráce MAS Rýmařovsko a MAS LEV ze Slovenska s názvem „Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti.“ Projekt se týká vybudování naučné stezky s informačními panely a instalace replik důlních zařízení včetně zázemí pro turisty. Na slovenské straně dojde k vytvoření muzea historie a geologie v Spišském podhradí.

Obec Horní Město se hrdě hlásí ke své minulosti – proto se od pátku 18.7. až do neděle 20.7. 2014 konal HORNICKÝ DEN 2014. V pátek byla zahájena vernisáž s názvem „Krásy a tajemno podzemí Horního Města“. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 50 kusů fotografií, které pan Petr Hruban pořídil v roce 2013 a 2014 ve štolách obce. Tato výstava byla přístupná v sobotu i v neděli.

Sobotní den byl zahájen přednáškou o práci na zpřístupnění podzemí. Toto podzemí bylo v sobotu výjimečně zpřístupněné, a našli se i odvážlivci, kteří se šli do podzemí podívat na vlastní oči. Následoval Historický průvod obcí, který vedl již k nově vybudovanému prostranství s první replikou důlního žentouru. Na tomto místě došlo k zásadnímu aktu Hornického dne a to odhalení dřevěné sochy důlního skřítka. Ve  sportovním areálu obce se na podiu vystřídalo mnoho hudebních skupin – jako první lákala na parket tanečníky skupina BEE GEES revival, tu vystřídala známá popová kapela YO YO BAND, Horním Městem zněly i písničky od Olympiců revival. Super diskotéka byla proložena velkým ohňostrojem, který byl doplněný taktéž hudbou.  Pro návštěvníky byly připraveny stánky s bohatým občerstvením, děti se bavily na skákacích hradech a vodním fotbálku. Nechyběla ani ukázka tradičních řemesel a vystoupení slovenského folklorního souboru – Ľudová hudba Matůša Ondruša z partnerské MAS LEV.

 V neděli v dopoledním čase byla opět možnost zhlédnout výstavu fotografií, od 10:30 se konal historický průvod obcí ke kostelu sv. Marie Magdaleny. Odpoledne ve sportovním areálu zpříjemňovala dechová hudba Moravská veselka a návštěvníky bavil známý imitátor Petr Jablonský.