nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

Aktuality

Dotazník ke stategii

Hlavním cílem MAS je podpora místních akcí, zlepšování kvality života a životního prostředí.

Chceme rozvíjet nové aktivity, které povedou ke zlepšování života v našem regionu a k trvale udržitelnému rozvoji území MAS Rýmařovsko. Jedním z nástrojů, jak uvedených cílů dosáhnout, je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků prostřednictvím MAS.

Podmínkou pro čerpání dotací z evropských fondů je zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - SCLLD. V současné době připravujeme novou Strategii na období 2021 – 2027. Abychom mohli co nejlépe zjistit potřeby obyvatel, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů v území Rýmařovska, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit, co byste rádi ve Vaší obci a jejím okolí zlepšili.

Anketa je anonymní. Dotazník můžete vyplnit na adrese 

Pro občany z regionu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN5y_rYucDdAwOw0phlp4FLXKKskMSeI6c_x3ude50mCpkxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3_UHbt5ckJs7BiWoRfhLsMcPUO3j1qj4R5pFLcWlfe2wTec4IRUlBXHoc

 

Pro podnikatele z regionu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScese0ExzNXZ7jkDfSucUrVBw1_dCvsRpXP0Q7Z2RX1W2cmAw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr